Sveiciens Debesbraukšanas svētkos un aicinājums lūgt Novennu kopā!


Aicinu individuāli un draudzēs lūgt Novennas lūgšanu laikā no  šī gada 27. maija līdz 4. jūnijam, izmantojot  Novennas lūgšanas kārtību. (Skatīt šeit: Sadaļa – Nozares, mūzika un liturģija), kā arī skatīties un lūgt līdzi video ierakstam no katedrāles Liepājas diecēzes facebook lapā.

(Saite šeit: Liepājas diecēzes FB lapa)

 

Novēlu svētīgu debesbraukšanas dienu

un  Vasarssvētku gaidīšanas laiku! 

+Hanss Martins Jensons

Liepājas bīskaps

  1. maijā debesbraukšanas dienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 18:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

15.maijs – Starptautiskā ģimenes diena

Aicinajums šajā svētdienā – starptautiskajā ģimenes dienā aizlugt:

  • par ģimenēm un par to stiprumu;
  • par ievainojumu dziedināšanu ģimenēs;
  • par ģimenes kā vērtības nostiprināšanos mūsu sabiedrībā;
  • par parakstu vākšanu referendumam, lai LR Satversmē tiktu nostiprināts ģimenes jēdziens un visiem, kas pie šīs parakstu vākšanas darbojas;

Lai mīļais Dievs bagātīgi svētī mūsu ģimenes un uztur mūsu mīļajā Latvijā patiesu izpratni par ģimeni!

Pielikumā izvērstāks aicinājums aizlūgt par ģimeni no mācītāja Kārļa Irbes un viņa sievas Vinetas Irbes.
Ģimenes diena 2022


Aizlūgumi maija mēnesim

Par mūsu mātēm –  pateicībā par viņu mīlestību un rūpēm, lūdzam, dod viņām prieku un gandarījumu.

Par mūsu ģimenēm – uzturi, stiprini un sargā viņas ar mīlestības saitēm un Tavu klātbūtni.

Par mūsu Māti Baznīcu –  lai Dievs caur viņu turpina sniegt mums garīgo aprūpi. (Aizlūgumi maija mēnesim)

Dievkalpojumu Tiešraides
1.maijā – Misericordias domini/Lieldienu 3. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
8. maijā Jubilate /Lieldienu 4. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)
15. maijā Cantate /Lieldienu 5. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
22. maijā Rogate /Lieldienu 6. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)
29. maijā Exaudi /Lieldienu 7. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)


Iecelts palīgbīskaps!

 

2022. gada 29. aprīlī 

Mīļie Liepājas diecēzes locekļi!                                                            

Rakstu jums sakarā ar palīgbīskapa iecelšanu Liepājas diecēzē. Nepieciešamība un nodoms nav jauni un ir jums zināmi, tomēr ļaujiet vēlreiz uz šo procesu atskatīties. 

Jau atbildot uz jautājumiem Liepājas bīskapa vēlēšanās 2016. gadā, izteicu redzējumu par palīgbīskapa nepieciešamību Jelgavā. 

Kādi ir varbūtējie trūkumi Liepājas diecēzes līdzšinējā dzīvē un attīstībā?

Liepājas diecēze ir jauna un pirmais bīskaps ar savu komandu ir paveicis milzīgu pionieru darbu. No šī viedokļa nākamajam bīskapam būs vieglāk, jo nav jāsāk no jauna, bet jāturpina tas labais, kas ir iesākts un tas jau ir daudz. Tik daudz, ka vienam bīskapam to gandrīz nav iespējams izdarīt. Sarunā ar Liepājas diecēzes bīskapu tika arī atzīta nespēja izveidot ar visiem mācītājiem un draudzēm tādas attiecības, kādas būtu vēlamas. Tādējādi, ja bīskaps vēlas aktīvi vadīt un attīstīt diecēzi un grib būt iesaistīts mācītāju un draudzes dzīvē, vienam bīskapam diecēzes teritorija ir pa lielu un attālums no galvenā centra Liepājā līdz Zemgales austrumu robežai prasa pavadīt daudz laika ceļā. Piemēram, Romas katoļu baznīcai ir bīskaps uz vietas gan Liepājā, gan Jelgavā, un tas neveicina līdzsvaru savstarpējās attiecībās un vietējā sabiedrība.

Būtu gatavs aktīvi darboties, lai rastu risinājumu šai situācijai. Būtu gatavs virzīt modeli ar palīgbīskapu un Jelgavu, kā bāzi. Diecēze laikam nav pietiekami liela, lai to dalītu divās diecēzēs un, ar palīgbīskapa modeli, izveidotā vienotības sajūta Liepājas diecēzē netiktu pārtraukta. Administratīvi pietiktu ar vienu diecēzes kanceleju Liepājā. Finansiāli ir dažādi iespējami risinājumi, piemēram, ka ne tikai es būtu gatavs dot savu desmito tiesu palīgbīskapa nodrošinājumam. 

Attiecīgi pēc Sinodes, noteiktajā gadā laikā, iesniedzu priekšlikumu Satversmes grozījumam, kas dotu iespēju, vajadzības gadījumā, arī diecēzes bīskapam iecelt palīgbīskapu. Savu pamatojumu, grozījuma apspriešanas procesā, arī biju izklāstījis. 

Lasīt vairākVēstījums 2022. gada Lieldienās

“Dzīvība uzvarēs nāvi, bet gaisma – tumsu.” Šos vārdus Ukrainas prezidents sacīja savā nesenajā uzrunā Eiropas Parlamentam. Kad dzirdēju ziņās Volodimira Zelenska teikto, man kā kristietim tas likās ļoti pazīstami un jo spēcīgi uzrunāja, apzinoties, ka prezidents to sacījis par kara situāciju, kurā viņš atrodas kopā ar savu tautu. Dažas dienas vēlāk šie paši vārdi bija lasāmi uz slavenā ASV nedēļas žurnāla Time vāka. Tie nav tikai vārdi, tā ir cerība, kas balstās uz patiesību. Varbūt esam tik pieraduši dzirdēt līdzīgus vārdus, ka ne vienmēr apzināmies, cik tie ir spēcīgi un eksistenciāli. Bez cerības uzvarēt nav spēka cīnīties. Jābūt kādam lielākam mērķim, lielā cīņā jādzīvo uzvaras pusē.

Lasīt vairāk


Krusta ceļš Liepājas ielās

Lielais Gavēņa laiks strauji tuvojas savai kulminācijai. Pavisam drīz būs Lielā Piektdiena, kad mēs pieminēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus krusta ceļu, Viņa upuri pie krusta, kas salauza pār mums gultošo grēka lāstu. Tā ir viena no būtiskākajām kristietības mācības patiesībām, kas vieno visu konfesiju kristiešus.  

Viens veids, kā pieminēt mūsu Kunga upuri, ir to izdzīvot krusta ceļa stacijās. Katrā no tām mēs apceram kādu no Jēzus ciešanu ceļa notikumiem. Šī iespēja būs arī mums Liepājas kristiešiem, kad šogad Lielajā Piekdienā Liepājas ielās notiks ekumēniskais krusta ceļš.

Protams, ka tādā īpašā veidā, pieminēt Kunga krusta ceļu ar daudzām apstāšanās vietām, vispirms ir Romas – Katoļu Baznīcas tradīcija.  Tomēr šis laikmets, kad lielākā daļa kristīgo konfesiju ir iesaistītas ekumēniskā kustībā, kad mēs dažādu konfesiju piederīgie  tuvojamies viens otram un meklējam Baznīcas vienību, ir brīdis, kad arī savā dievbijības praksē pārņemt to labo un  vērtīgo, kas ir bijis raksturīgs mūsu kristīgiem  brāļiem un  māsām citās konfesijā. Viena no tādam svētīgām tradīcijām ir Krusta ceļa dievkalpojums, kas izaudzis Romas – Katoļu Baznīcas kopībā. Tieš

i tāpēc dažādu konfesiju kristieši labprāt piedalās Lielajā Piektdienā krusta ceļa apcerē, kas tiek rīkotas dažādās Latvijas vietās. Latvijas Luterāņu Baznīcā krusta ceļa dievkalpojums ir iekļauts oficiālo dievkalpojumu skaitā. Tā kārtība, gan nedaudz atšķirigāka no Romas – Katoļu paraktizētā krusta  ceļa, ir iekļauta mūsu dziesmu grāmatā.

Liepāja Latvijā nebija tā vieta, kur pirmo reizi pilsētas ielās dažādu konfesiju kristieši, Lielajā Piektdienā devās Kunga krusta ceļa apcerē. Pirms Liepājas Krusta ceļš pilsētas ielās bija jau praktizēts Kuldīgā, Talsos, Saldū. Iedvesmojoties no šo pilsētu pieredzes, kā arī pāvesta vadītā krusta ceļa dievkalpojuma Romas Kolizejā, Liepājā 2000. gadu sākumā dzima doma, ka arī pie mums varētu Lielajā Piektdienā to noorganizēt. Krusta ceļa praktizēšana

s iesākums Liepājā bija cieši saistīts ar Liepājas domes religisko lietu komisjas izveidi, kurā tikās dažādu Liepājā darbojošos Baznīcu pārstāvji. Lielākā daļa Liepājas tardicionālo konfesiju pārstāvji atbalstīja domu par ekumēniska krusta ceļa nepieciešamību. Tāds pirmo reizi Liepājas ielās notika 2003. gada Lielajā Piekdienā.  Pēc tam, kad krusta ceļš bija noticis Liepājā, to sāka praktizēt vēl daudzās Latvijas vietās, tai skaitā arī Rīgā.

Krusta ceļā, ko mēs esam pratizējuši visus šos gadus kopš 2003. gada,  mēs esam pieturējušies pie klasiskā krusta ceļa varianta ar 14 apstāšanās vietām. Protams ir iespējami citi varianti, bet mēs esam palikuši pie tradicionālā, kāds tas ir arī iezīmē

ts Jeruzalemē, kur vēsturiski Jēzus devās pretm Savai krusta nāvei.  Katru gadu gan ir lietotas savas apstāšanās vietu  meditācijas. Laika gaitā gan ir mainījīšies krusta ceļa maršruti. Tomēr liela daļa, kas piedalās krusta ceļā, ir izteikuši vēlēšanos, lai krusta ceļa maršruts netiktu mainīts. Tāpēc daudzus gadus krusta ceļa dievkalpojumu iesākam luterāņu Sv. Trīsvienības katedrālē un  noslēdzam katoļu sv. Jāzepa katedrālē, kur Lielajā Piektdienā ir skatāms simbolisks Kunga kaps. 

Krusta ceļā Liepājā ir piedalījušies gan romas – katoļu, luterāņu, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu garīdznieki un  draudžu locekļi, tai skaitā arī katoļu un luterāņu bīskapi.

Divus gadus

, sakarā ar Covid 19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem, ekumēniskais krusta ceļš nevarēja notikt. Šogad ir tāda iespēja to organizēt. Tāpēc mūsu draudžu locekļi ir atkal aicināti tajā piedalīties.

Tajā piedaloties, mums ir laba iespēja pārdomāt Jēzus ciešanu ceļu, kas dāvāja mums pestīšanu  un to, ko Dievs no mums sagaida, lai mēs šo pestīšanu iegūtu. Tā ir arī liecība sabiedrībai ap mums par Kunga krustu, kā arī kristiešu vienotības iespējamības paraugs.

 

LELB Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže                                                                       


Bīskapa uzruna mācītājiem Zaļajā ceturtdienā

 

Mīļie amata brāļi!                                                                         

Priecājos, ka jūs atsaucāties senajai tradīcijai nākt pie sava bīskapa Zaļajā Ceturtdienā, lai atjaunotu savu Ordinācijas solījumu. Šo dienu arī dēvē par Euharistijas un priesterības iedibināšanas svētkiem. Šīs lietas iet kopā – no rīta mēs svinam priesterības iedibināšanu un vakarā – Sv. Vakarēdiena iedibināšanu. Tieši tad, kad Jēzus iedibināja Svēto Vakarēdienu, viņš pavēlēja to atkārtot “To dariet mani pieminēdami”.Pirmām kārtām, tā bija pavēle priestera amata nesējiem turpināt to darīt viņa uzdevumā un, otrkārt, pavēle kristiešiem Svēto komūniju baudīt, Kristu pieminot. Lai pulcinātu Dieva tautu un dotu viņiem iespēju saņemt daļu no neatkārtojamā Kristus miesas un asins upura, viņš iedibināja priesterības amatu jeb mācītāja amatu. Cik cēls ir mūsu uzdevums kā Dieva kalpiem nodrošināt Dieva izredzēto Tautu ar visdārgāko, ko var saņemt, proti, Kristus miesu un asinis, jo tajos ir grēku piedošana un mūžīgā dzīvība. Tas nav luksus, tā ir pamatvajadzība un, galu galā, nemirstības zāle.

Pateicos par jūsu kalpošanu, īpaši domājot par Svētā Vakarēdiena nodrošinājumu savai Tautai. Neaizmirsīsim, cik svarīgi tas ir, vismaz tā būtu jābūt kristiešiem, kā arī to, ka mums to jāturpina ar lielu atbildības sajūtu, pietāti un dievbijībā. No tā arī mums pašiem jādzīvo, lai regulāra Sv. Vakarēdiena svinēšana ir neatņemama sastāvdaļa mūsu garīgās dzīves kopšanā.

Lasīt vairāk


Dievkalpojumu tiešraides aprīlī no katedrāles un prokatedrāles.

Lūgsim par svētīgu Lieldienu svinēšanu un, lai vairāk draudžu locekļu nāk kopā dievkalpojumos. Turpināsim lūgt par mieru Ukrainā, par tiem, kuri cieš no karadarbības, par bēgļiem un tiem, kuri viņus uzņem.(aizlūgumi)

3. aprīlī plkst. 10.00 – Judica- ciešanu laika pirmās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
10. aprīlī plkst. 10:00 –Ciešanu laika otrās svētdienas/Palmarum – Palmu svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)
14. aprīlī plkst. 11:00 un plkst. 18:00 – Viridum – Zaļās ceturtdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
15. aprīlī plkst. 10:00– Pasha – Lielās piektdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
17. aprīlī plkst. 10:00 – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
24. aprīlī plkst. 10:00 – Baltās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

 


Luterāņu baznīcu zvani aicina lūgšanai par Ukrainu

Pēc Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas bīskapu kolēģijas aicinājuma, mudinot sabiedrību uz lūgšanu par Ukrainu, tās tautu un varonīgajiem aizstāvjiem, luterāņu baznīcu zvani visā Latvijā skan katru dienu plkst. 12.00. Zvanu skaņas apliecina LELB vienotību ar Ukrainas tautu tās brīvības cīņā un gatavību būt nomodā un lūgšanās mums visiem tik svarīgā un izšķirīgā laikā.
Skandinot zvanu skaņas plkst. 12.00, Baznīca aicina cilvēkus uz minūti apstāties savā ikdienas skrējienā un rūpēs, veltot savas domas un īsu lūgšanu Ukrainai. Tā savā vēlmē  atbalstīt Ukrainas tautu, paši varam būt vienoti katru dienu noteiktā stundā, pacelt savas sirdis uz augšu. Es paceļu savas acis uz kalniem: no kurienes gan man nāks palīdzība? Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. (Ps. 121:1-2)

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē pēc zvanu skaņām plkst. 12.01 katru dienu uz ērģelēm tiek atskaņota Ukrainas valsts himna. Katedrāle šai laikā ir atvērta no otrdienas līdz svētdienai. Dievs, svētī Ukrainu!