Izsludināta Projekta vadītāja vakance Liepājas Svētās Trīsvienības ev. lut. draudzē

Liepājas Svētās Trīsvienības ev. lut. draudze (reģ.nr.90000088846)
aicina darbā
Projekta vadītāju (uz noteiktu laiku)
Alga mēnesī: 870.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Liepājas Svētās Trīsvienības ev.lut.draudze realizē ES struktūrfondu līdzfinansētu projektu “Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas; logu un akmens detaļu restaurācija” Būvprojekta īstenošana Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektā “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”.

Lasīt vairākNotikušas astotās Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles draugu un atbalstītāju lūgšanu brokastis

 

„Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!“ / Ps 90:17/

Piektdien, 7.decembrī Liepājas Lutera draudzes namā uz Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda rīkotajām lūgšanu brokastīm pulcējās dievnama draugi, atbalstītāji un sadarbības partneri. Lūgšanu brokastis notika jau astoto reizi. Pasākuma dalībnieki tika informēti par paveikto un plānoto katedrāles atjaunošanas ceļā, par aktuālajām vajadzībām, kopīgi to visu nesot Dieva priekšā, izlūdzoties Dieva svētību gan katedrāles atjaunošanas darbiem, gan arī katra klātesošā vajadzībās.

Lasīt vairākMācītāja amata krusts pasniegts Andim Ķīvičam

2. decembrī, Adventa pirmās svētdienas dievkalpojumā, Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā mācītāja amata pakāpi un amata krustu saņēma Talsu, Iģenes un Ķurbes draudžu mācītājs Andis Ķīvičs. Dievkalpojumu vadīja Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons kopā ar Kandavas iecirkņa prāvestu Mārci Zeifertu un mācītāju Māri Ludviku.

A. Ķīvičs ordinēts palīgmācītāja amatā 2017.gada 14.augustā un pēc prāvesta Mārča Zeiferta ieteikuma izvirzīts mācītāja amata pakāpes saņemšanai.

Visspēcīgais Dievs lai pašķir turpmāko gājumu un stiprina spēkus kalpošanai Kristus taisnībai!

Foto apskatāmi Edgara Lāča bilžu galerijā.

 


Lektoru kursi Svētā Gregora izglītības centrā

2018.gada 14. – 16.decembrī  Sv. Gregora izglītības centrā, Saldū, notiks lektoru kursi.

Kursi sastāv no teoloģiskajiem pamata priekšmetiem: liturģija, ievads Svētajos Rakstos, ievads Jaunajā Derībā, eklezioloģija, misioloģija, katehēze, diakonija, praktiskā teoloģija un personīgā garīgā dzīve.  Kopējais apjoms 32 lekcijas (stundas), kas sadalītas trīs apmācības posmos.

Kursos iespējams piedalīties arī  kā brīvklausītājam!

Lasīt vairāk


Izrāde “Eņģeļi varavīksnes krāsās”

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra bērnu teātra aktieri ir iestudējuši labdarības izrādi “Eņģeļi varavīksnes krāsās”.
Režisores Vitas Pētersones iestudējumā ar vārdiem, mūziku un kustību izstāstīts Bībeles notikumu stāsts par cilvēka dzīves vērtībām.

Lasīt vairāk


1.decembrī – Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālei 260, pārvietojamā altāra iesvētīšana

Anno 1758

Anno 1758

“Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams, un še ir debesu vārti.” /1 Moz. 28:17

1.decembrī pl.11:00 Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē ikviens ir aicināts kopīgi svinēt dievnama 260 gadu jubilejas dievkalpojumu. Dievkalpojumu vadīs LELB Liepājas bīskaps H.M.Jensons kopā ar prāvestu A.Jaunskalži un dekānu P.Kalku. Dievkalpojumu muzikāli pavadīs ērģelniece Maija Zaķis,  Liepājas Sv.Trīsvienības evaņģēliski luteriskās draudzes schola un pieaicinātie mūziķi Ievas Tālbergas vadībā, un Ogres luterāņu draudzes koris Alvja Bērziņa vadībā.

Dievkalpojumā tiks iesvētīts pārvietojamais altāris. Tā ir Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona izlolota un, pateicoties draudžu un privātpersonu ziedojumiem, šogad sveicot bīskapu 50 gadu jubilejā, īstenota iecere. Bīskaps Hanss Martins Jensons: “Lai gan Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālei ir 260 gadi, parasti saku, ka tā ir viena no Eiropas jaunākajām luterāņu katedrālēm, jo, tikai pirms 10 gadiem šī baznīca kļuva par katedrāli, un, es nezinu, kur vēl Eiropā pēdējā laikā būtu izveidojusies jauna diecēze ar skaidru diecēzes centru – katedrāli. Aizvadītajā gadu mijā mani uzrunāja doma par to, cik gan svētīgi, ka Latvijā, Liepājas diecēzē ir tik daudz altāru. Sakārtota altāra vieta, kur godāt Dievu un pulcēt cilvēkus svētumā un glītumā ir par svētību mums pašiem un Latvijai. Gan Latvijas simtgadē, gan katedrāles 260. gadadienā vēlējos papildināt Svētās Trīsvienības katedrāles altāra vietu ar pārvietojamu altāri.”

Lasīt vairāk