Ērģeļu iesvētīšanas dievkalpojums Gramzdas baznīcā un Glika ozolu stādīšana

Svētdien, 25. septembrī, pl. 15:00 Gramzdas baznīcā tiks svinēts ērģeļu iesvētīšanas dievkalpojums.  Dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties iecirkņa prāvestam Ainaram Jaunskalžem, draudzes mācītājam Raitim Šēneram un citiem garīdzniekiem. Muzikāli svētkus bagātinās Lejaskurzemes mūzikas skolas kamerorķestris.

Ērģeles atceļojušas uz Gramzdas baznīcu, pateicoties zviedru draudzes ziedojumam. Ērģelnieks Valters Berggrens un viņa dēls Simons šo vareno instrumentu transportēja uz Latviju un salika kopā visas tā sastāvdaļas. Šīs ir piektās ērģeles, kuras V.Berggrens demontējis Zviedrijā un atvedis uz Latviju.

Kā atzīst pats meistars: “Ir ieguldīts liels darba apjoms, lai transportētu ērģeles un netiktu deformēta kāda no detaļām. Tas prasījis daudz darba stundas. Bet liels ir gandarījums, kad redz darba augļus. Turklāt, šādā veidā var iepazīt valsti un tās ļaudis daudz labāk, ko nevar piedzīvot vienkārši ceļojot.”

Pirms dievkalpojuma pl. 14:00 pie baznīcas tiks stādīti trīs ozoli ar simbolisku nozīmi – atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas simto dzimšanas dienu un 17.gadsimtā mācītāja Ernsta Glika veikto 1. Bībeles tulkojumu latviešu valodā. 2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem Alūksnē stādīto ozolu zīlēm. Ozoli tiek stādīti gan pie baznīcām un draudžu namiem, gan, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām – parkos, pie skolām un citās publiskās vietās ar nodomu, lai ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds caur Ernsta Glika tulkoto Bībeli.

 

 

 


Baznīcas apbalvojuma “Uzticības vairogs” pasniegšana Valdim Randem

Svētdien, 2022.gada 18.septembrī pl.14:00, Ģipkas baznīcā notiks Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona un palīgmācītāja Didža Oltes vadīts dievkalpojums. Dievkalpojumā par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu Baznīcai un Ģipkas evaņģēliski luteriskajai draudzei, un ievērojamu ieguldījumu Ģipkas baznīcas atjaunošanā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas apbalvojumu “Uzticības vairogs” saņems draudzes priekšnieks Valdis Rande.

Valdis Rande bijis Ģipkas draudzes priekšnieka vietnieks no 2002. līdz 2008.gadam, kopš 2008.gada līdz šim brīdim ir draudzes priekšnieks. V.Randes uzticīgā kalpošanā veikts pēdējais etaps baznīcas atjaunošanā – iekšdarbi un interjera sakārtošana. Dievnamam uzklāts pastāvīgs jumta segums. Pētīts un apkopots draudzes kultūras mantojums draudzes muzejā baznīcas tornī.

Veikts darbs, lai pārizdotu Zviedrijā izdotās grāmatas “Avju gans no Jaunarājiem” Balvu, Ģipkas, Kolkas, Mazirbes, Ventspils draudžu mācītāja Hugo Maksimiliāna Grīvāna, atmiņu stāstu par Dievu, sevi, savu ģimeni un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas pārbaudījumiem. Aktīvi vākti ziedojumi.

V.Randi raksturo palīgmācītājs D.Olte: “Cieņā turēts Dievs, cilvēki, mācītāja amats un kalpošana, bijušie un esošie draudzes darbinieki.”  2009.gadā kopā ar sievu saņēmis balvu “Latvijas lepnums” par Ģipkas baznīcas atjaunošanu.

Ar “Uzticības vairogu” apbalvo par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā.


Storyline misijas diena

Storyline misijas kurss ir īss, informatīvs, iedvesmojošs un praktisks vienas dienas misijas kurss, lai iedrošinātu Dieva ļaudis atklāt savu lomu Dieva misijā.
Nodarbības vadīs mācītājs Pēteris Eisāns, LELB evaņģēliste Kristīna Ēce un Jānis Ēcis, izmantojot Storyline sagatavotos materiālus.

Bauskas iecirkņa prāvesta amatā tiks ievests mācītājs Roberts Otomers

Sestdien, 10.septembrī plkst.11:00 Bauskas iecirkņa dienas dievkalpojumā bīskaps Hanss Martins Jensons ievedīs prāvesta amatā mācītāju Robertu Otomeru. Pēc dievkalpojuma sadraudzība un prāvesta vadīta lekcija “Laulība un ģimene”.  

Roberts Otomers  – mācītājs, pasniedzējs un 8 bērnu tēvs. 2010.gada Sv. Meinarda dienā ordinēts garīdznieka amatā. Mācītāja amata krustu saņēmis 2011.gadā. Liepājas diecēzē kalpo kopš 2016.gada. Šobrīd mācītājs Valles, Vecumnieku un Bārbeles draudzēs. Kopš 2020.gada jūnija bijis Bauskas iecirkņa prāvesta amata pienākumu izpildītājs. Pēc iecirkņa prāvesta vēlēšanu rezultātiem prāvesta amatā apstiprināts šī gada maijā.

Esiet aicināti piedalīties svinīgajā dievkalpojumā, kā arī aicinām būt lūgšanā par R.Otomeru un viņa turpmāko kalpošanu prāvesta amatā!

Prāvests ir iecirkņa mācītāju, palīgmācītāju, neordinēto garīgo darbinieku un draudžu tuvākais priekšnieks un padomdevējs. Prāvests ir diecēzes bīskapa pārstāvis iecirknī un iecirkņa pārstāvis Kapitulā. Prāvestu no iecirkņa sapulces izvirzītajiem kandidātiem uz septiņiem gadiem ieceļ diecēzes bīskaps.


Aizlūgumi un dievkalpojumu tiešraides septembrī.

Septembra mēnesī aizlūgsim par jauno mācību gada sākumu, par gudrību valdībai pieņemt labākos lēmumus veiksmīgai mācību procesa nodrošināšanai!

Lūgsim par draudžu locekļu izglītošanu mūsu Baznīcā, par Baznīcas izglītības nozares darbu. Aizlūgsim arī par Svētā Gregora izglītības centru un tā darbiniekiem, un Lutera Akadēmiju, lai Dievs stiprina, uztur un vada studentus, pasniedzējus un vadītājus.  (mēneša aizlūgumi)

4.septembrī – 13. svētdienas pēc Vasarsvētkiem  dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

11. septembrī– 14. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

18. septembrī – 15. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, , no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

25. septembrī– 16. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

 


2022.gada 7.augusts bija skaista un svētīga diena Liepājas diecēzei un sevišķi Grobiņas iecirknim. Šajā dienā Rucavas ev.- lut. baznīcā notika īpašs dievkalpojums, kas bija veltīts prāvesta Ainara Jaunskalžes 35 gadu ordinācijas jubilejai. Svētku dievkalpojumā kalpoja bīskaps Hanss Martins Jensons, bīskaps emeritus Pāvils Brūvers, kurš teica sprediķi, prāvesti Ainars Jaunskalže un Dzintars Laugalis, mācītāji Arvīds Bobinskis un Pāvils Bobinskis. Kā ekumeniskais viesis piedalījās Rucavas baptistu draudzes mācītājs Jānis Bērze- Bērziņš. Pēc dievkalpojuma prāvests Ainars Jaunskalže saņēma daudzus sirsnīgus apsveikumus un laba vēlējumus.

Jubilārs savu kalpošanu garīgā amatā sāka padomju laikā, kad valsts varas attieksme pret kristietību un Baznīcu nebija labvēlīga. Taču neskatoties uz visām tā laika grūtībām, Ainars Jaunskalže uzticīgi pildīja savu kalpšanu un nenogurstoši sludināja Kristus evaņģēliju Rucavas un vairākās citās draudzēs. Latvijai atgūstot neatkarību, Baznīcai pavērās jaunas kalpošanas iespējas un Rucavas draudzes darbība kļuva vēl aktīvāka. Tika izveidota svētdienas skola, kas līdz šim brīdim ir liela un aktīva. Visās draudzēs, kur Ainars Jaunskalže ir kalpojis un kalpo, viņš daudz ir darījis un turpina darīt draudžu garīgās un saimnieciskās dzīves attīstībā. Gaviļnieks daudzu gadu garumā pilda arī Grobiņas iecirkņa prāvesta pienākumus. Savu kalpošanu gan draudzēs, gan iecirknī, gan citur prāvests Ainars Jaunskalže veic ar dziļu dievbijību un atbildības sajūtu. Viņš ir devis lielu ieguldījumu liturģiskās kalpošanas attīstībā savās draudzēs, visā Grobiņas iecirknī un arī visā mūsu Baznīcā. Tas viss tika pieminēts daudzos jubilāram adresētos sveicienos.
Nākamā dienā, 8.augustā Rucavas mācītājmājā notika Grobiņas iecirkņa garīgo darbinieku konvents, ko ievadīja dievkalpojums Rucavas baznīcā. Dievkalpojumu vadīja jubilārs, sprediķi teica prāvests Kārlis Irbe. Konventa dalībnieki pārrunāja pēdējā laika aktualitātes mūsu Baznīcā un piedzīvoja svētīgu kristīgu sadraudzību.
Lai prāvestam Ainaram Jaunskalžem Dieva svētība, veselība, prieks kalpot Dievam un cilvēkiem, un daudz skaisti un svētīgi kalpošanas gadi! 


Sākas Baltijas bīskapu sanāksme

Šodien, 22.augustā Liepājā sākas ikgadējā Baltijas luterāņu bīskapu sanāksme. Tajā piedalās deviņi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ev.lut. Baznīcu bīskapi, kā arī Igaunijas ev.lut. Baznīcas kanclers un LELB Ārlietu nozares vadītājs. Trīs dienu laikā bīskapi pārrunās situāciju baznīcās, tiksies ar Liepājas pilsētas mēru Gunāru Ansiņu, piedalīsies Liepājas pilsētas reliģisko lietu komitejas sēdē, kā arī piedalīsies dažās citās aktivitātēs. Īpaši bīskapi pārrunās situāciju Pasaules Luterāņu Federācijā, gatavojoties PLF Asamblejai 2023. gadā Krakovā, situāciju Krievijas un Ukrainas baznīcās. Otrdien, Staļinisma un nacisma upuru  piemiņas dienā, bīskapi aicina ļaudis uz Baltijas ceļa atceres dievkalpojumu Liepājas sv. Trīsvienības katedrālē 18.00. Sanāksme noslēgsies trešdien. Nākamā Baltijas bīskapu sanāksme notiks 2023. gadā Lietuvā.

Dievkalpojuma ierakstu iespējams skatīties šeit : Baltijas ceļa atceres dievkalpojuma tiešraide

Informāciju sagatavoja LELB Ārlietu nozareDiakona ordinācijas dievkalpojums

 

Jelgavas Sv. Annas prokatedrālē 10.augustā plkst. 18.00

Trešdien, 10.augustā bīskaps Hanss Martins Jensons ordinēs diakona amata kandidātu, kas ir pārbaudīts un ir pieņemts lēmums par viņa piemērotību, proti evaņģēlistu Andri Kļaviņu (Valles draudze).
Esat laipni lūgti piedalīties diakona ordinācijas dievkalpojumā, kā arī aicinām paturēt lūgšanā diakonu un viņa turpmāko kalpošanu diakona amatā!

 

Diakona ordinācija notiek 10. augustā, kas ir diakons un moceklis Svētā Labrencis jeb Laurencija diena (dzimis apm. 225. gadā, miris 258. gada 10. augustā). Vairākas baznīcas   ir nosauktas viņa vārdā. Diakona amats ir sena tradīcija Baznīcā,  un tam ir savas saknes jau no pirmās draudzes Jeruzalemē (Ap.d.6.). Un saistībā ar to, mūsu baznīcas kalendārā, 26.decembrī  tiek atzīmēta Diakona un martīra Stefana diena.  


Aizlūgumi un dievkalpojumu tiešraides augustā.

Augustā aizlūgsim par draudzēm un cilvēkiem, kuri ir kādu pārmaiņu priekšā, lai izdodas paklausīt Dieva gribai un saskatīt Viņa vadību katrā lietā, aizlūgsim arī par jauniem aicinājumiem studēt Lutera Akadēmijā (mēneša aizlūgumi)

 

7.augustā – 9. svētdienas pēc Vasarsvētkiem  dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles
(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

14. augustā– 10. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles
(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

21. augustā – 11. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, , no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles
(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

28. augustā– 12. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles
(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)