Misijas seminārs

 


“…jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši.”(Ap. d. 4:20). Tā apustulis Pēteris un Jānis atbildēja tiem, kas gribēja aizliegt viņiem stāstīt par Jēzu. Ja mēs esam piedzīvojuši Jēzus nozīmi mūsu dzīvē, kā Viņš mūs ir atdzīvinājis, tad būtu dabiski, ka mēs gribam Jēzus dzīvības vārdus dot arī citiem, kas to vēl nav dzirdējuši vai uzņēmuši. Jēzus arī to grib un aicina mūs būt iesaistītiem šajā Viņa misijas turpinājumā. Lai aktualizētu mūsu uzdevumu veikt misijas darbu savā vidē un ārpus tās, aicinu Jūs uz šo misijas semināru.

+Hanss Martins Jensons

Svētā Gregora Izglītības centrs sadarbībā ar Somijas Luterāņu ārmisiju (FLOM) aicina draudžu ganus, vadītājus un citus misijas darbā aktīvus un/vai ieinteresētus draudžu locekļus uz misijas semināru – zoom konferenci š.g. 24. un 25.septembrī.

Aicinām  piedalīties misijas seminārā!
Pieteikšanās semināram līdz 20. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu: Pieteikuma anketa
 
Dalības maksa – ziedojums Gregorskolas atbalstam pēc savām iespējām.
Vairāk info, sazinoties ar pa tālruni 20216655 vai e-pastā: skola@gregors.lv.
 
Semināra programmu iespējams apstaktīt šeit:  misijas seminārs

Aicinājums atzīmējot Tēvu dienu!

Atzīmējot tuvojošos Tēvu dienu, aicinām iestāties un parakstīties par Ģimenes definīcijas nostiprināšanu Satversmes 110.pantā 

 


Dievkalpojumu tiešraides septembrī

Aizlūgsim par visiem skolēniem, studentiem un skolotājiem, par mācību gada sākumu un izturību mācīties un mācīt šajos sarežģītajos apstākļos. (mēneša aizlūgumi)

5. septembrī plkst. 10:00/ 15. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Saldus M. Lutera draudzes (https://www.facebook.com/saldusmluterabaznica)
12. septembrī plkst. 10:00/ 16. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Saldus M. Lutera draudzes (https://www.facebook.com/saldusmluterabaznica)
19. septembrī plkst. 10:00/ 17. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Saldus M. Lutera draudzes (https://www.facebook.com/saldusmluterabaznica)
26. septembrī plkst. 10:00/ 18. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Saldus M. Lutera draudzes (https://www.facebook.com/saldusmluterabaznica)


Pāvila Bobinska ordinācijas dievkalpojums

 

Sestdien, 14. augustā Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē notika ordinācijas dievkalpojums, kurā ordinēja evaņģēlistu Pāvilu Bobinski. Dievkalpojumu vadīja bīskaps Hanss Martins Jensons.

Pāvils  Bobinskis kalpos mācītāja pārraudzībā kā Rucavas – Nīcas  mācītāja kalpošanas vietas vikārs. 

SVEICAM!


Mācītāja amata ordinācijas dievkalpojums

 

Sestdien, 14.augustā  plkst.18. 00 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē  mācītāja amata ordināciju saņems evaņģēlists Pāvils Bobinskis. Ordinācijas dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons. 


Diakonu ordinācija

 

Otrdien , 10.augustā  Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē notika pirmais diakona amata ordinācijas dievkalpojums, kurā ordinēja divus Liepājas diecēzes evaņģēlistus – Kasparu Lauri un Uldi Žabri. Dievkalpojumu vadīja bīskaps Hanss Martins Jensons.

 

                                            Kaspars Lauris nosūtīts kalpot Liepājas Sv.Trīsvienības mācītāja kalpošanas vietā, mācītāja pārraudzībā un Uldis Žabris nosūtits kalpot Liepājas Sv. Annas mācītāja kalpošanas vietās, mācītāju pārraudzībā. SVEICAM!

 

 

 

Zemāk  bīskapa Hansa Martina Jensona uzruna.

 

Diakonu Kaspara Laura un Ulda Žabra ordinācija

10.08.2021. Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē

 

Mīļie diakona kandidāti!

Jūs, diakona amata kandidāti, drīz kļūsiet par diakoniem.

Ko tas maina jūsu kalpošanā un dzīvē?

Tikšanās reizē pirms ordinācijas mēs runājam par to, ka mainās gan!

Jūs kļūsiet par garīgiem tēviem, jo tiksiet ordinēti garīgā amatā!

Jeb, kā rakstīts LELB Sinodes apstiprinātajos noteikumos:

“Ir viens garīgais amats, kura ietvaros piemērotas personas tiek ordinētas bīskapa, mācītāja un diakona uzdevuma pildīšanai.”

Lasīt vairāk


Diakona ordinācijas dievkalpojums

Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē 10.augustā plkst. 18.00

“Ir viens garīgais amats, kura ietvaros piemērotas personas tiek ordinētas bīskapa, mācītāja un diakona uzdevuma pildīšanai.” (Noteikumi apstiprināti Sinodē 27.05.1998.) 

Stratēģija, kuru apstiprināja 27.Sinodē, aicina iedzīvināt praksē Baznīcas lēmumu par diakona amatu trīsdaļīgā amata ietvaros. Ir pagājuši 5 gadi pēc šī lēmuma, un  pēc apspriešanas un sagatavošanas dažādos līmeņos, esam nonākuši pie pirmā diakona ordinācijas.  

Diakons ir saistīts ar garīgo amatu un uz to tiek ordinēts. Bīskapi un mācītāji sava amata ietvaros arī pilda diakona uzdevumu, taču tas ne vienmēr ir pietiekami. Tāpēc ir svētīgi, ka ir atsevišķi ordinēti diakoni, ar piemērotu izglītību, kam ir noteiktas tiesības pildīt daļu no garīgā amata pienākumiem.  Diakons ir bīskapa vai mācītāja palīgs, un kalpo viņa uzdevumā. Liturģiski ordinēts diakons var dievkalpojumā lasīt evaņģēliju, sprediķot, piedalīties pie Sv. Vakarēdiena izdalīšanas un pildīt vēl dažas citas liturģiskās darbības. Diakons, līdzīgi kā garīdznieks ar tēvišķīgām rūpem, seko līdzi draudžu locekļu vajadzībām, un no garīdznieka skatu punkta,  veicina viņu dzīves situācijas pienest arī draudzes aizlūgšanās un pateicības lūgšanā. Diakons dievkalpojumā arī aicina “Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku” un kā garīdznieks motivē uz kalpošanu, sniedz atbalstu, lai katrs  pēc savam dāvanām un spējām var iesaistīties kalpošanā. Diakona uzdevums ir arī domāt par garīgo aprūpi tiem, kas paši nevar apmeklēt dievkalpojumus, tas ietver arī Svētā Vakarēdiena pasniegšanu. Diakons kā garīdznieks piedalās esošo un topošo draudzes locekļu apustuļu mācības izglītošanā. 

Parasti mēs ordinājam kandidātus uz mācītāja amatu Sv. Meiharda dienā 14.augustā. Diakona ordinācijai izvēlēju 10. augustu, kas ir  Svētā Labrencis jeb Laurencija diena (dzimis apm. 225. gadā, miris 258. gada 10. augustā). Piemēram, Zviedrijā vairākas baznīcas ir nosauktas viņa vārdā. Diakona amats ir sena tradīcija Baznīcā,  un tam ir savas saknes jau no pirmās draudzes Jeruzalemē (Ap.d.6.). Un saistībā ar to, mūsu baznīcas kalendārā, 26.decembrī  tiek atzīmēta Diakona un martīra Stefana diena.   

Otrdien, 10.augustā tiks ordinēti divi diakona amata kandidāti, kas ir pārbaudīti un ir pieņemts lēmums par viņu piemērotību,  proti evaņģēlisti Kaspars Lauris (Liepājas Sv. Trīsvienības draudze)  un Uldis Žabris (Liepājas Sv. Annas draudze). 

Gribu pateikties visiem,  kas ir ar aizlūgšanām un citādāk ir bijuši iesaisīti,  lai mēs tagad varētu spert šo soli  mūsu diecēzē un Latvijas ev.lut. baznīcā. Aicinu paturēt lūgšanā mūsu pirmos  diakonus  – Kasparu un Uldi. Esmu pārliecināts,  ka atjaunojot šo atsevišķo diakona amatu garīgā amata ietvaros, tas var nest lielu svētību.  

 

+Hanss Martins

Liepājas bīskaps

Liepājā, 09.08.2021. A.D.

 

10.08. Svētais Laurencijs, diakons un moceklis

Lasīt vairāk


Dievkalpojumu tiešraides augustā.

Augustā aizlūgsim par jauniem aicinājumiem kalpošanai garīdznieku amatos un par garīdzniekiem, kuri šajā mēnesī tiek ordinēti.
Tāpat aizlūgsim par  LELB 28. sinodi, 6. augustā, Rojā.

(mēneša aizlūgumi)

 

1. augustā plkst. 10:00/ 10. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Saldus M. Lutera draudzes (https://www.facebook.com/saldusmluterabaznica)
8. augustā plkst. 10:00 / 11. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)
15. augustā plkst, 10:00/ 12. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)
22. augustā plkst 10:00/ 13. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)
29. augustā plkst. 10:00/ 14. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)


Dievkalpojumu tiešraides jūlijā!

Jūlijā aizlūgsim par cilvēkiem , kas nodrošina atvērtus dievnamus vasaras laikā, par lūdzējiem un apmeklētājiem, lai iepriecināts ikviens, kas ieiet un iziet no dievnama. Lūgsim par visiem, kas iesaistīti dievnamu atjaunošanas darbos diecēzē.
Lūgsim arī par garīdznieku un draudžu kalpotāju spēku atspirgšanu atvaļinājumos. 

(mēneša aizlūgumi)

 

4. jūlijā, plkst. 10:00 / 6. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības Katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

11. jūlijā, plkst. 10:00/ 7. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

18. jūlijā, plkst. 10:00/ 8. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības Katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

25. jūlijā, plkst. 10:00/ 9. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

 


Priecīgs notikums Liepājas diecēzē.

Sestdien, 29.maijā  Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē notika ordinācijas dievkalpojums, kurā ordinēja evaņģēlistu Didzi Olti. Dievkalpojumu vadīja bīskaps Hanss Martins Jensons. 
Didzis Olte kalpos Dundagas mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst  Dundagas, Ģipkas un Kolkas draudzes.
SVEICAM!