Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošana kā nākamais nozīmīgais posms pie objekta saglabāšanas nākamajām paaudzēm

Ar patiesu prieku varam sacīt, ka Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir uzsākti. Kopējais projekta īstenošanas laiks plānots 24 mēneši, būvdarbus veic SIA firma “UPTK”.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā

Lasīt vairāk


Priekules atjaunotajam dievnamam – 20

Cik bijājama ir šī vieta,

te tiešām ir Dieva nams,

un še ir debesu vārti. 

(1.Mozus 28;17)

Kad Jēkabs teica šos vārdus, viņam bija tikai viens akmens, kuru nolikt par piemiņas zīmi vietā, kurā Dievs viņu uzrunāja, atgādināja savus apsolījumus, Jēkabu stiprinot grūtā brīdī, kad viņš kā bēglis ir tālu no mājām, vientulībā, nakts tumsā un trūkumā.

Dievnams ir vieta, kur Dievs sastop cilvēku, ikreiz atkal no jauna atgādinot savus apsolījumus evaņģēlija vārdos un apzīmogojot tos ar kristību un altāra sakramentu. Tā ir vieta, kur nogurušajam atjauno spēkus, izmisušajam dāvā cerību, noskumušo iepriecina, pakritušo pieceļ.

Priekules draudze, iedzīvotāji un citi ļaudis, pat no citām zemēm, kuriem Dievs deva spēku, apvienojās viena mērķa labā – lai Priekulē atkal būtu savs Dievnams, vārti uz debesīm. Un 1998 gada 6. jūnijā arhibīskaps Jānis Vanags iesvētīja šo atjaunoto dievnamu. Šogad ir pagājuši apaļi divdesmit gadi, kopš Dievs deva Priekulei piedzīvot šo brīnumu, tādēļ 9. jūnija rītā pl. 11.00 ar prieku un pateicību sanāksim kopā, lai mūsu bīskapa H. M. Jensona vadībā pateiktos Dievam un saņemtu Viņa žēlastību dievkalpojumā, kā arī pēc dievkalpojuma sanāktu kopā uz mielastu un dalītos atmiņās par to, kā šis brīnums tapa.

Priekules draudzes mācītājs Kārlis PuķītisĒrģeļmūzikas un dzejas pēcpusdiena Piltenē

Esat laipni gaidīti sestdien, 7.aprīlī pl.16:00                      Piltenes ev. lut. draudzes kapelā – Jelgavas iela 11, Piltene, Ventspils novads

Ērģeļmūzikas un dzejas pēcpusdienā

*J. S. Baha un Renesanses laika mūziku izpildīs ērģelniece Lilita Ozola *Dzeju lasīs Ilona Krebse

 

 Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina darbā Nodibinājuma izpilddirektoru (uz laiku 2 gadi)

Darba pienākumi:

  • Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadīšana un darbības pārraudzīšana.
  • Fonda lietvedības nodrošināšana.
  • Fonda Padomes un Valdes sēžu sagatavošana un sasaukšana.
  • Regulāri sniegt nepieciešamās atskaites un informāciju Fonda Valdei un Padomei.
  • Pildīt citus pienākumus projektu vadībā un līdzekļu piesaistē Fonda Padomes un Valdes uzdevumā.

    Lasīt vairākAizvadīts somu jēgeru svinīgā zvēresta un karoga iesvētīšanas 100 gadu jubilejas dievkalpojums

Foto: Aigars Prūsis

2018.gada 13.februārī ar svinīgu dievkalpojumu Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē tika atzīmēta nozīmīga jubileja – pagājuši 100 gadi, kopš somu jēgeri – Karaliskais Prūsijas 27.jēgeru bataljons pulcējās, tolaik Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā, lai dotu zvērestu neatkarīgās Somijas likumīgajai valdībai un iesvētītu jēgeru karogu. No Liepājas somu jēgeri devās brīvības cīņās, gūstot uzvaru.

Lasīt vairāk


Vīru kora Logos dziedājumi Sesavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 25.februārī

Pateicībā Dievam par Viņa Žēlastību Sesavas evaņģēliski – luteriskā baznīca 2018. gada vasarā svin sava Dievnama 385. gadskārtu.

Godinātāju pulkam pievienojas arī Latvijas Pareizticīgās baznīcas vīru koris Logos, 25. februārī plkst. 11.00 (pēc Dievkalpojuma 9.30-10.40), Tam Kungam, draudzei un visiem klātesošajiem veltot Lielā Gavēņa un Ciešanu laika dziedājumu programmu.