Gaismas, dziedājumi un dzejas lasījumi – performances “VERTIKĀLE V” noslēguma pasākums svētdien Apriķos

Jau piekto gadu Eiropas kultūras mantojuma dienas Kurzemes pusē iezīmējas arī kopainā ar Dzejas dienām un dzejas lasījumiem dievnamos. “Eiropas kultūras mantojuma un dzejas dienas 2019” Kurzemē šogad sākās Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, turpinājās Alsungā, svētdien notiks Jaunpilī un Lestenē. Gaisma, dziedājumi un dzejas lasījumi – performance “VERTIKĀLE V” svētdienas vakarā notiks Apriķos. Apriķu evaņģēliski luteriskā baznīcā 22. septembrī pulksten 21 notiks “Eiropas kultūras mantojuma un dzejas dienas 2019” noslēguma pasākums.

“VERTIKĀLE V” saturs un atslēgvārds šogad ir dievkalpojums, programma veidota kā vairāku mākslu saplūsme, iekšējs pārdzīvojums, meditācija. Jau svētdienas pēcpusdienā gaismotāji mākslinieki dosies uz baznīcu, lai radītu noskaņu vakara notikumam, bet mūziķi un radošā dzejas grupa KIP klausītājus, skatītājus un draudzes ļaudis aicina piepulcēties pasākuma norisei deviņos vakarā.

Lasīt vairāk


Nedēļas nogalē – Eiropas kultūras mantojuma un dzejas dienu notikums “Vertikāle V”

Šogad notikums “Vertikāle V” aizsāksies 7. un 8.septembrī Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, aicinot iepazīt katedrāli – Eiropas pērli priekšlasījumos, meistardarbnīcā un dzejas, mūzikas, mākslas un gaismas performancē.

Par tradīciju kļuvušais kultūras mantojuma un dzejas dienu notikums šogad atzīmē piecgadi. Piedzīvojot ilgi gaidītos dievnama fasādes atjaunošanas darbus, par dievnama lomu arhitektūras, sakrālās mākslas un pilsētvides kopainā priekšlasījumos un stāstījumos dalīsies profesori Jānis  Krastiņš un Daina Lāce, katedrāles dekāns Pēteris Kalks,  mūziķe Ieva Tālberga un  tēlnieks, dievnama kristāmtrauka autors Egons Peršēvics. 

Trešo gadu notikuma vizuālo un māksliniecisko sadaļu papildina māksliniece Agnese Rudzīte. Viņas vadībā interesenti aicināti piedzīvot meditāciju „Glābt pasauli“ zīmēšanas un gleznošanas meistardarbnīcā.

Lasīt vairāk


Piltenes luterāņu baznīcai – 300

Esat laipni ielūgti un gaidīti
Piltenes luterāņu baznīcas 300. gadskārtas svētkos!
Sestdien, 21.septembrī svētku dievkalpojums plkst. 12:00.
Dievkalpojumu vadīs Liepājas diecēzes
bīskaps Hanss Martins Jensons.

Pēc dievkalpojuma svētku koncerts un sadraudzība.

Būs iespējas tikties ar draudzes iepriekšējiem mācītājiem – V.Ozoliņu, K.Puķīti, Ā.Kronbergu, prāvestu K.Irbi, kā arī Maskavas Sv. Pētera un Pāvila luterāņu draudzes mācītāju D.Lotovu.

Svētku koncerta īpašie viesi:
ērģelniece Lilita Ozola
baritons Aleksejs Popovs – Sanktpēterburga Marijas teātris (Мариинский театр)

Draudze būs pateicīga par klausītāju ziedojumiem.


Festivālu „Via Baltica” atklās ar fotoizstādi veltītu Gruzijas Nacionālās vienotības dienas 30 gadu atcerei

Trešdien, 7. augustā pulksten 16.00 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē ar fotoizstādi veltītu Gruzijas Nacionālās vienotības dienas un tās traģisko notikumu atcerei tiks atklāts festivāls “Via Baltica”. Šajā dienā tiks pieminēts arī 2008. gada konflikts starp Gruziju un Krieviju, kas pirms nu jau vairāk kā desmit gadiem sākās naktī no 7. uz 8. augustu.

Festivāls “Via Baltica” jau devīto gadu koncertos, kino seansos un citos pasākumos ar mākslas starpniecību aicina runāt par visu trīs Baltijas valstu brīvību, neatkarību un tās iegūšanas sarežģītajiem un dramatiskajiem ceļiem. Vēsturiskajai akcijai “Baltijas ceļš” šogad aprit 30 gadu. Arī citā Padomju savienības republikā Gruzijā 1989. gadā līdzīgi kā Baltijas valstīs notika demonstrācijas, lai cīnītos par neatkarību. Diemžēl viņu gadījumā – traģiski un ar upuriem.

Lasīt vairāk


11.augustā – Bātes – Vaiņodes dievnamam 60.gadadiena

Foto: G.Kauliņš

Es priecājos, kad man teica: ‘’Iesim tā Kunga namā!’’   (Psalms 122;1)

Bātes baznīca tika nopostīta otrā pasaules kara laikā. Pirmajos pēckara gados bija interesanta situācija, kad visas trīs Vaiņodē esošās draudzes (katoļu, baptistu un luterāņu) savus dievkalpojumus svinēja vienā ēkā – katoļu baznīcā. Bet tad mūsu draudze saņēma dāvinājumu – dzīvojamo māju, kuru pārbūvēja par dievnamu. 1958. gadā arhibīskaps Gustavs Turs iesvētīja jauno dievnamu. Vaiņodes baznīca ir vēsturiski unikāla, jo ir viena no divām luterāņu baznīcām, kuras izdevās uzcelt padomju varas laikā.

Lasīt vairāk


28.jūlijā – Lielvircavas baznīcas jaunā jumta iesvētīšanas dievkalpojums

Lielvircavas baznīcas jaunā jumta iesvētīšana notiks 2018.gada 28.jūlijā, sestdien, kad Vircavas draudze svinēs draudzes atjaunošanas 25.gadadienu un Jelgavas iecirkņa prāvestam Jānim Priedniekam 100 (1918 – 1999), kurš pēc draudzes atjaunošanas septiņus gadus bija arī Vircavas draudzes mācītājs.

Dievkalpojumu vadīs Liepājas bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. Uz dievkalpojumu aicinātas tās draudzes un to mācītāji, kurās prāvests Jānis Priednieks kādreiz kalpojis, kā arī prāvesta ģimenes locekļi.

Vircavas draudzes vārdā mācītājs un draudzes priekšnieks Jānis Tālums sirsnīgi aicina uz Vircavas draudzes atjaunošanas 25.gadadienas dievkalpojumu.

Lasīt vairāk


Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošana kā nākamais nozīmīgais posms pie objekta saglabāšanas nākamajām paaudzēm

Ar patiesu prieku varam sacīt, ka Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir uzsākti. Kopējais projekta īstenošanas laiks plānots 24 mēneši, būvdarbus veic SIA firma “UPTK”.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā

Lasīt vairāk


Priekules atjaunotajam dievnamam – 20

Cik bijājama ir šī vieta,

te tiešām ir Dieva nams,

un še ir debesu vārti. 

(1.Mozus 28;17)

Kad Jēkabs teica šos vārdus, viņam bija tikai viens akmens, kuru nolikt par piemiņas zīmi vietā, kurā Dievs viņu uzrunāja, atgādināja savus apsolījumus, Jēkabu stiprinot grūtā brīdī, kad viņš kā bēglis ir tālu no mājām, vientulībā, nakts tumsā un trūkumā.

Dievnams ir vieta, kur Dievs sastop cilvēku, ikreiz atkal no jauna atgādinot savus apsolījumus evaņģēlija vārdos un apzīmogojot tos ar kristību un altāra sakramentu. Tā ir vieta, kur nogurušajam atjauno spēkus, izmisušajam dāvā cerību, noskumušo iepriecina, pakritušo pieceļ.

Priekules draudze, iedzīvotāji un citi ļaudis, pat no citām zemēm, kuriem Dievs deva spēku, apvienojās viena mērķa labā – lai Priekulē atkal būtu savs Dievnams, vārti uz debesīm. Un 1998 gada 6. jūnijā arhibīskaps Jānis Vanags iesvētīja šo atjaunoto dievnamu. Šogad ir pagājuši apaļi divdesmit gadi, kopš Dievs deva Priekulei piedzīvot šo brīnumu, tādēļ 9. jūnija rītā pl. 11.00 ar prieku un pateicību sanāksim kopā, lai mūsu bīskapa H. M. Jensona vadībā pateiktos Dievam un saņemtu Viņa žēlastību dievkalpojumā, kā arī pēc dievkalpojuma sanāktu kopā uz mielastu un dalītos atmiņās par to, kā šis brīnums tapa.

Priekules draudzes mācītājs Kārlis Puķītis