Festivālu „Via Baltica” atklās ar fotoizstādi veltītu Gruzijas Nacionālās vienotības dienas 30 gadu atcerei

Trešdien, 7. augustā pulksten 16.00 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē ar fotoizstādi veltītu Gruzijas Nacionālās vienotības dienas un tās traģisko notikumu atcerei tiks atklāts festivāls “Via Baltica”. Šajā dienā tiks pieminēts arī 2008. gada konflikts starp Gruziju un Krieviju, kas pirms nu jau vairāk kā desmit gadiem sākās naktī no 7. uz 8. augustu.

Festivāls “Via Baltica” jau devīto gadu koncertos, kino seansos un citos pasākumos ar mākslas starpniecību aicina runāt par visu trīs Baltijas valstu brīvību, neatkarību un tās iegūšanas sarežģītajiem un dramatiskajiem ceļiem. Vēsturiskajai akcijai “Baltijas ceļš” šogad aprit 30 gadu. Arī citā Padomju savienības republikā Gruzijā 1989. gadā līdzīgi kā Baltijas valstīs notika demonstrācijas, lai cīnītos par neatkarību. Diemžēl viņu gadījumā – traģiski un ar upuriem.

Lasīt vairāk


11.augustā – Bātes – Vaiņodes dievnamam 60.gadadiena

Foto: G.Kauliņš

Es priecājos, kad man teica: ‘’Iesim tā Kunga namā!’’   (Psalms 122;1)

Bātes baznīca tika nopostīta otrā pasaules kara laikā. Pirmajos pēckara gados bija interesanta situācija, kad visas trīs Vaiņodē esošās draudzes (katoļu, baptistu un luterāņu) savus dievkalpojumus svinēja vienā ēkā – katoļu baznīcā. Bet tad mūsu draudze saņēma dāvinājumu – dzīvojamo māju, kuru pārbūvēja par dievnamu. 1958. gadā arhibīskaps Gustavs Turs iesvētīja jauno dievnamu. Vaiņodes baznīca ir vēsturiski unikāla, jo ir viena no divām luterāņu baznīcām, kuras izdevās uzcelt padomju varas laikā.

Lasīt vairāk


28.jūlijā – Lielvircavas baznīcas jaunā jumta iesvētīšanas dievkalpojums

Lielvircavas baznīcas jaunā jumta iesvētīšana notiks 2018.gada 28.jūlijā, sestdien, kad Vircavas draudze svinēs draudzes atjaunošanas 25.gadadienu un Jelgavas iecirkņa prāvestam Jānim Priedniekam 100 (1918 – 1999), kurš pēc draudzes atjaunošanas septiņus gadus bija arī Vircavas draudzes mācītājs.

Dievkalpojumu vadīs Liepājas bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. Uz dievkalpojumu aicinātas tās draudzes un to mācītāji, kurās prāvests Jānis Priednieks kādreiz kalpojis, kā arī prāvesta ģimenes locekļi.

Vircavas draudzes vārdā mācītājs un draudzes priekšnieks Jānis Tālums sirsnīgi aicina uz Vircavas draudzes atjaunošanas 25.gadadienas dievkalpojumu.

Lasīt vairāk


Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošana kā nākamais nozīmīgais posms pie objekta saglabāšanas nākamajām paaudzēm

Ar patiesu prieku varam sacīt, ka Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir uzsākti. Kopējais projekta īstenošanas laiks plānots 24 mēneši, būvdarbus veic SIA firma “UPTK”.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā

Lasīt vairāk


Priekules atjaunotajam dievnamam – 20

Cik bijājama ir šī vieta,

te tiešām ir Dieva nams,

un še ir debesu vārti. 

(1.Mozus 28;17)

Kad Jēkabs teica šos vārdus, viņam bija tikai viens akmens, kuru nolikt par piemiņas zīmi vietā, kurā Dievs viņu uzrunāja, atgādināja savus apsolījumus, Jēkabu stiprinot grūtā brīdī, kad viņš kā bēglis ir tālu no mājām, vientulībā, nakts tumsā un trūkumā.

Dievnams ir vieta, kur Dievs sastop cilvēku, ikreiz atkal no jauna atgādinot savus apsolījumus evaņģēlija vārdos un apzīmogojot tos ar kristību un altāra sakramentu. Tā ir vieta, kur nogurušajam atjauno spēkus, izmisušajam dāvā cerību, noskumušo iepriecina, pakritušo pieceļ.

Priekules draudze, iedzīvotāji un citi ļaudis, pat no citām zemēm, kuriem Dievs deva spēku, apvienojās viena mērķa labā – lai Priekulē atkal būtu savs Dievnams, vārti uz debesīm. Un 1998 gada 6. jūnijā arhibīskaps Jānis Vanags iesvētīja šo atjaunoto dievnamu. Šogad ir pagājuši apaļi divdesmit gadi, kopš Dievs deva Priekulei piedzīvot šo brīnumu, tādēļ 9. jūnija rītā pl. 11.00 ar prieku un pateicību sanāksim kopā, lai mūsu bīskapa H. M. Jensona vadībā pateiktos Dievam un saņemtu Viņa žēlastību dievkalpojumā, kā arī pēc dievkalpojuma sanāktu kopā uz mielastu un dalītos atmiņās par to, kā šis brīnums tapa.

Priekules draudzes mācītājs Kārlis PuķītisĒrģeļmūzikas un dzejas pēcpusdiena Piltenē

Esat laipni gaidīti sestdien, 7.aprīlī pl.16:00                      Piltenes ev. lut. draudzes kapelā – Jelgavas iela 11, Piltene, Ventspils novads

Ērģeļmūzikas un dzejas pēcpusdienā

*J. S. Baha un Renesanses laika mūziku izpildīs ērģelniece Lilita Ozola *Dzeju lasīs Ilona Krebse

 

 Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina darbā Nodibinājuma izpilddirektoru (uz laiku 2 gadi)

Darba pienākumi:

  • Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadīšana un darbības pārraudzīšana.
  • Fonda lietvedības nodrošināšana.
  • Fonda Padomes un Valdes sēžu sagatavošana un sasaukšana.
  • Regulāri sniegt nepieciešamās atskaites un informāciju Fonda Valdei un Padomei.
  • Pildīt citus pienākumus projektu vadībā un līdzekļu piesaistē Fonda Padomes un Valdes uzdevumā.

    Lasīt vairāk