4. oktobrī plkst. 13.00 Valtaiķu baznīcā notiks baznīcas durvju iesvētīšana. Kalpos bīskaps Hanss Martins Jensons. Visi mīļi gaidīti!