LELB Liepājas bīskapa kanceleja
Tālr: + 371 27309612
Skolas iela 18, Liepāja, LV 3401
liepajasbiskapakanceleja@lelb.lv

Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons
hanss_martins.jensons@lelb.lv

Palīgbīskaps Uldis Gailītis
  + 371 29131088, uldis_gailitis@inbox.lv

Liepājas bīskapa vietnieks Ainars Jaunskalže
  + 371 26073978, ineta2002@inbox.lv

Sekretāre – biroja vadītāja Ilze Vitāle
+ 371 27309612, liepajasbiskapakanceleja@lelb.lv 


ZIEDOJUMI DIECĒZEI

Ziedojumu konts “LELB Liepājas diecēzes attīstībai”
Svētā Gregora izglītības centrs
Reģ. Nr. 40801051503
Konts:  LV71HABA0551043311276
Banka: AS “Swedbank”

Lūgums norādīt ziedojumu mērķi:

  • Liepājas diecēzes attīstībai