LELB Liepājas bīskapa kanceleja
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV 3401
liepajasbiskapakanceleja@lelb.lv

Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons
  +
371 63423431, hanss_martins.jensons@lelb.lv

Liepājas bīskapa vietnieks Ainars Jaunskalže
  + 371 26073978, ineta2002@inbox.lv

Sekretāre – biroja vadītāja Ilze Vitāle
+ 371 63423431; + 371 26585678, ilze.vitale@lelb.lv


ZIEDOJUMI DIECĒZEI

Ziedojumu konts “LELB Liepājas diecēzes attīstībai”
Sv. Gregora kristīgās misijas centrs
Reģ. Nr. 40801051503
Konts:  LV71HABA0551043311276
Banka: AS “Swedbank”

Lūgums norādīt ziedojumu mērķi:

  • Liepājas diecēzes attīstībai
  • Liepājas diecēzes dienai 2019