LELB Liepājas bīskapa kanceleja
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV 3401
liepajasbiskapakanceleja@lelb.lv

Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons
  +
371 63423431, hanss_martins.jensons@lelb.lv

Liepājas bīskapa vietnieks Ainars Jaunskalže
  + 371 26073978, ineta2002@inbox.lv

Liepājas bīskapa vietnieks Uldis Gailītis
  + 371 29131088, uldis_gailitis@inbox.lv

Sekretāre – biroja vadītāja Ieva Erdmane
+ 371 63423431; + 371 27309612, liepajasbiskapakanceleja@lelb.lv


ZIEDOJUMI DIECĒZEI

Ziedojumu konts “LELB Liepājas diecēzes attīstībai”
Svētā Gregora izglītības centrs
Reģ. Nr. 40801051503
Konts:  LV71HABA0551043311276
Banka: AS “Swedbank”

Lūgums norādīt ziedojumu mērķi:

  • Liepājas diecēzes attīstībai