Aizlūgumi un tiešraides oktobrī

Oktobrī pateiksimies par Dieva dāvāto svētību un augļiem šajā gadā draudžu dzīvēs un ikdienas darbos un lūgsim pēc Dieva vadības būt par gudriem un uzticīgiem namturiem.

1. oktobrī/Pļaujas svēki – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc.Erlandu Lazdānu un viņa kalpošanu  Aizputes, Apriķu un Klosteres Sv.Pētera draudzēs un slimnīcas kapelāna amatā.

8. oktobrī/19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc.Jāni Kalniņu un viņa kalpošanu Zlēku, Ugāles, Popes un Usmas draudzēs.

15. oktobrī/20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc.Didzi Olti un viņa kalpošanu  Dundagas, Ģipkas un Kolkas draudzēs.

22. oktobrī/21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmāc.Jāni Erno un viņa kalpošanu Vecauces draudzē.

29. oktobrī/22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmāc.Māri Grosu un viņa kalpošanu Sabiles, Stendes un Spāres draudzēs.

Lasīt vairāk


Aicinām piedalīties LELB Pateicības dienā

Paturēsim aizlūgšanās gaidāmo notikumu – LELB Pateicības dienu, lai Dievs svētī mūsu kopību, pilda mūsu sirdis ar pateicību par katru uzticīgu kalpotāju un dāvā sadraudzības prieku!  Papildus informācija:mara.jensone@lelb.lv, (foto: restaurators.lv).

Dalībnieku reģistrācija Pateicības dienas konferencei:  https://ej.uz/konfer_30_sept

Pieteikšanās līdz 27. septembrim. Pēc Anglikāņu baznīcas Ziemeļamerikā arhibīskapa Dr. Foleja Bīča priekšlasījums “Jaunā ekumēne” ceram uz dalībnieku aktīvu dalību diskusijā. 30 septembrī dalībnieku reģistrācija Lutera Akadēmijā jau no plkst.10.00. AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES SEPTEMBRĪ

Septembra mēnesī aizlūgsim par jauno mācību gadu.

Lūgsim par draudžu locekļu izglītošanu mūsu Baznīcā, par Baznīcas izglītības nozares darbu. Aizlūgsim arī par Svētā Gregora izglītības centru un tā darbiniekiem, un Lutera Akadēmiju, lai Dievs stiprina, uztur un vada studentus, pasniedzējus un vadītājus.  

3. septembrī – 14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par  mācītāju Ivaru Eisakuun viņa kalpošanu Saldus Mārtiņa Lutera draudzē.

10. septembrī– 15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Aivaru Siliņu un viņa kalpošanu Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēs.

17. septembrī – 16. svētdiena pēc Vasarsvētkiem– ar kopā Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Ati Grīnbergu un viņa kalpošanu Liepājas Sv.Annas, Ziemupes, Ulmales – Labraga, Vērgales draudzēs un Liepājas cietuma kapelāna amatā.

24. septembrī– 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem–kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par vikāriem: diecēzes vikāru – palīgmācītāju Denisu Svenfeltu, Grobiņas iecirknī – palīgmācītāju Pāvilu Bobinski, Jelgavas iecirknī – mācītāju Sandi Ratnieku, Kuldīgas iecirknī – mācītāju Didzi Skušku un palīgmācītāju Elmāru Derzāvi, Piltenes iecirknī – mācītājiem Ilmāru Baronu, Jāni Gaisiņu, Māri Sarmu un palīgmācītāju Āri Kronbergu.

Lasīt vairāk12.augustā ordināciju saņems Māris Gross

Tas Kungs nozīmēja … un izsūtīja tos …

uz ikkatru pilsētu un vietu, kurp Viņš gribēja iet…

“Kas jūs klausa, tas klausa Mani, un, kas jūs nicina, tas nicina Mani.

Bet, kas Mani nicina, tas nicina To, kas Mani sūtījis.” /Lk.10:1,16/

Sestdien, 12. augustā – pl. 18:00 ikviens ir aicināts uz Māra Grosa ordinācijas dievkalpojumu Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē.

Ordinācijas dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons. Pie ordinācijas asistēs prāvesti Mārcis Zeiferts un Kārlis Irbe.

Foto: U.Muzikants

Par Māri GROSU

  • Dzimis 1982.gada 15.jūnijā. Ģimenē sieva un trīs dēli.
  • Šajā gadā absolvējis Lutera Akadēmiju.
  • Evaņģēlista amatā ievests 2013.gadā.
  • Pēdējos trīs gadus kalpojis Kandavas un Piltenes iecirkņos kā mācītāja pienākumu izpildītājs Sabiles, Stendes un Spāres draudzēs.

AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES AUGUSTĀ

Augustā aizlūgsim par ordinācijas kandidātiem un jaunordinētajiem. Aizlūgsim arī par jauniem aicinājumiem studēt Lutera Akadēmijā. 

6.augustā – 10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāvestu Gunti Apriķi un viņa kalpošanu Kuldīgas iecirknī, Saldus Sv. Jāņa, Blīdenes, Gaiķu un Remtes draudzēs. 

13. augustā – 11. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  ar kopā LELB draudzēm lūgsim par mācītāju Juri Veidenieku un viņa kalpošanu Rojas, Dārtes un Kaltenes draudzēs.

20. augustā – 12. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāvestu Mārci Zeifertuun viņa kalpošanu Kandavas iecirknī, Tukuma, un Ārlavas draudzēs.

27. augustā – 13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Vilni Auziņu un viņa kalpošanu Kandavas, Sātu, Zemītes un Vānes draudzēs.

Lasīt vairāk


Corpus Christi konference Liepājā – dievkalpojumi katedrālē 25. un 28.jūlijā

24. – 28.jūlijā Liepājā notiks starptautiskā luterāņu konference Corpus Christi*, kas pulcēs vienkopus vairāk kā 200 dalībniekus no Eiropas valstīm. Šī gada konferences tematiskā rakstu vieta ir Lieldienu psalms – 118.psalms: Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni (22.pants). Tas notika, kad Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem. Caur ticību Kristum mēs esam saistīti ar Viņa glābjošo nāvi un augšāmcelšanos. Ir iemesls pateikties Viņam par Viņa nelokāmo mīlestību (1.-4. un 28.-29. pants), nebaidīties (6. pants) un dziedāt priecīgas dziesmas (15. pants)! Jo vienoti ar Kristu arī mēs nemirsim, bet dzīvosim (17. pants).

Foto: Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāle Autors: E.Lācis

Daļa no konferences programmas – stundu lūgšanas ar sprediķiem un dievkalpojumi notiks Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē angļu valodā. Ikvienam interesentam ir atvērta dalība divos dievkalpojumos – otrdien, 25.jūlijā un piektdien, 28.jūlijā.

25.jūlijā plkst.19:30 tiks svinēts Vārda dievkalpojums pieminot bīskapa Bo Gīrca** 25.gadadienu kopš viņa nāves. Sprediķos mācītājs Jakob Appell (rakstu vieta – 1 Kor 1:18). Šis dievkalpojums notiek, galvenokārt, angļu valodā.

28.jūlijā plkst.9:30 tiks svinēts konferences noslēguma dievkalpojums, ko vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons (ar liturģiju latviešu un angļu valodās, dievkalpojumu lapiņas tulkotas abās valodās). Sprediķos mācītājs Romans Kurpnieks (rakstu vieta Mat 16:13-20). 

Lasīt vairāk


Svētku dievkalpojumi Augstkalnes – Mežmuižas un Sesavas draudzēs – 22. un 23.jūlijā

Foto: Augstkalnes - Mežmuižas baznīca

Foto: Augstkalnes – Mežmuižas baznīca

Sestdien, 22.jūlijā plkst.12:00 Augstkalnes – Mežmuižas baznīcā tiks svinēts baznīcas 375 gadu jubilejas dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs palīgbīskaps Uldis Gailītis, Jelgavas iecirkņa prāvests Oskars Laugalis un draudzes mācītājs Guntars Lūsītis.

 

 

 

 

23.jūlijā – astotajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem pl.10:30 Sesavas draudzes dievnamam tiks svinēts 390 gadu jubilejas dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs  Jelgavas iecirkņa prāvests Oskars Laugalis un draudzes mācītājs Valdis Vircavs.

Esiet sirsnībā gaidīti svētkos!


AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES JŪLIJĀ

Jūlijā aizlūgsim par cilvēkiem, kas nodrošina atvērtus dievnamus vasaras laikā, par lūdzējiem un apmeklētājiem, lai iepriecināts ikviens, kas ieiet un iziet no dievnama. Lūgsim par visiem, kas iesaistīti dievnamu atjaunošanas darbos diecēzē.

2.jūlijā – 5. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB  draudzēm aizlūgsim par māc. Arvīdu Bobinski un viņa kalpošanu Muitnieku, Jūrmalciema-Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēs.

9.jūlijā – 6. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Viesturu Pirro un viņa kalpošanu Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa, Usmas Sv. Pētera un Kabiles draudzēs.

16.jūlijā 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Juri Moricuun viņa kalpošanu Budbergas Sv. Pāvila draudzē.

23.jūlijā – 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Guntaru Lūsīti un viņa kalpošanu Zaļā (Zaļenieku), Augstkalnes – Mežmuižas, Kalnamuižas un Annenieku draudzēs.

Lasīt vairāk