Sākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību!

Nedēļa no 18. līdz 25.janvārim ir īpaši veltīta lūgšanai par kristiešu vienotību. Vienosimies kopīgā lūgšanā par to, lai kristiešu vienotība un mīlestība liecina pasaulei par Kristu, kurš lūdza Tēvu par savu mācekļu vienotību (sal. Jņ17,21).

Šā gada Vienotības nedēļas lasījumu un pārdomu materiālu ir sagatavojusi Granšānas (Grandchamp), Šveicē, klostera kopiena. Šo kopienu veido māsas, kuras pārstāv dažādas Baznīcas un dažādas valstis, bet kuras vieno aicinājums dzīvot savu ticību, ejot ekumenisma ceļu. Māsu šai nedēļai izvēlētā tēma “Palieciet manā mīlestībā, un jūs nesīsiet bagātīgus augļus” ir pamatā viņu dzīvei lūgšanā, tiecoties pēc kristiešu un visas cilvēku ģimenes vienotības, kā arī vairojot cieņu pret visu Dieva radību. (Tekstu sagatavoja Mieram tuvu)

Turpmākās astoņas dienas varat izmantot šai nedēļai izvēlētos apceru un lūgšanu tekstus, ko iespējams atrast https://www.mieramtuvu.lv/, izvēloties vakara lūgšanu sadaļu.

Sakarā ar lūgšanu  nedēļu par kristiešu vienotību, 18. Janvārī, plkst. 17:00  RADIO MARIJA LATVIJA (http://live.rml.lv/) raidījumā “Sarunas ar bīskapu” būs dzirdama intervija ar LELB Liepājas diecēzes  bīskapu Hansu Martinu Jensonu. 

Raidījuma atkārtojumu  būs iespējams noklausīties  šeit: RML arhīvs


Aicinājums no LELB bīskapu kolēģijas.

Ceturtdien, 14. janvārī, sākot no pulksten 9:00 notiks trīs Saeimas ārkārtas sēdes. Trešajā no tām izskatīs jautājumu, vai nodot izskatīšanai komisijās Nacionālās apvienības priekšlikumu LR Satversmes 110. panta grozījumiem:

“Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis). Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.”

Pretēji bieži dzirdamam apgalvojumam, šāds precizējums neizslēdz vecākus, kas vieni audzina bērnus, nedz vecvecākus, nedz brāļus un māsas, brālēnus un māsīcas, nedz arī adoptētus bērnus. Tas vienkārši skaidrāk formulē normas, kas jau ir iekļautas LR Satversmē un Cilvillikumā. Laikā, kad pret dabisko ģimenes izpratni ceļas uzbrukums, šāds precizējams ir pat ļoti laikā un vietā. Priekšlikuma vienkārša noraidīšana, nedodot tautas priekšstāvjiem iespēju par tiem spriest un lemt būtu ļoti drūms signāls.

Bīskapu kolēģija aicina visus, kam rūp dabiskās ģimenes aizsardzība un stiprināšana, lūgt par šo Saeimas sēdi un deputātiem.


Atspīdēšanas laika dievkalpojumu tiešraides katedrāles un prokatedrāles

10. janvārī, plkst. 10.00 – pirmajās svētdienas pēc Zvaigznes dienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles
 
(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

17. janvārī, plkst. 10.00 – Otrās svētdienas pēc Zvaigznes dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles
 
 (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

24. janvārī, plkst. 10.00 – Trešās svētdienas pēc Zvaigznes dienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles

(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)


Ziemasvētku laika dievkalpojumu tiešraides katedrāles un prokatedrāles

24. decembrī plkst. 18.00Kristus piedzimšanas svētvakara – Ziemsvētku svētvakara dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

25. decembrī plkst. 10:00Pirmo Ziemasvētku dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles

(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

27. decembrī plkst. 10:00 – 1. svētdienas pēc Ziemasvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles

(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

3. janvārī plkst.10:00 – 2. svētdienas pēc Ziemasvētkiem dievkalpojuma no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)


“Baznīcas vaļā svētkos!” – bīskapa H.M. Jensona sveiciens Kristus piedzimšanas svētkos

Bīskapa sveiciens Kristus piedzimšanas svētkos. 2020.gada decembrī

Kristus piedzimšanas svētku laikā baznīcas ir vaļā, jo Ziemsvētku svinēšanas iemesls ir saistīts ar Baznīcu. Latvijas identitāti veido kristīgas vērtības, un tas izpaužas arī tajā, ka šīs dienas ir brīvdienas, lai apcerētu un svinētu unikālo notikumu, no kura sākās gadu atskaite, drīz jau 2021 gads. Šoreiz nevaram sanākt lielākā pulkā, bet arī toreiz Betlēmē pie Jēzus kūtī nebija pūļi. Varbūt bija mājsaimnieki, bija dzīvnieki, pēc kāda laika tur nonāca gani, vēlāk tiem piepulcējās Gudrie vīri. Viņi arī uzreiz visi nebija kopā, bet nāca pa vienam vai pa grupām. 

Baznīca šajā laikā var simbolizēt kūti, kuru varam apmeklēt. Šis nams slejas, jo Jēzus toreiz piedzima, un paaudze pēc paaudzes ir ieticējusi vēstij par to, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, kas atpestī savu tautu no grēkiem un tās sekām, kas ir nāve. Īpaši šajā laikā ir svarīgi ieraudzīt gaismu no debesīm, Dieva Dēlu, kas iemiesojās Jēzū Kristū, un caur Viņu iemiesojās mīlestība, kas ir stiprāka par nāvi un ir to uzvarējusi.

Lasīt vairāk


Dievkalpojumu tiešraides no katedrāles un prokatedrāles


6
. decembrī  plkst. 10.00 –Adventa 2. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles
(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
13. decembrī plkst. 11:00 – Adventa 3. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles
(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)
20. decembrī plkst.10:00 – Adventa 4. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles
 (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

Bīskapa pārdomas un aicinājums par Ziemsvētku cikla svētdienām un svētku dienām

 

Baznīcas gads

Mēs jau esam uzsākuši Jauno Baznīcas gadu, kuru varam iedalīt trīs ciklos: Ziemsvētku-, Lieldienu- un Vasarsvētku cikls. Kad sekojam līdzi Jēzus dzīvei cauri Baznīcas gada svētdienām un svētku dienām, esam aicināti būt klāt Viņa dzīves notikumos, lai saprastu, tie attiecas arī uz mums. To darot, mēs piedzīvojam, ka ir arī otrādi, Viņš caur to ir klāt mūsu dzīvē, Jēzus seko līdzi mūsu katra dzīvei, draudzes un Baznīcas dzīvei.

Izmantošu iespēju, stāvot pie Jaunā Baznīcas gada sliekšņa, dalīties dažās pārdomās un aicinājumos, kas saistās ar Ziemsvētku cikla svētdienām un svētku dienām. Kad pārdomāju priekšā esošās svētdienas un svētkus šībrīža situācijas ietvaros, mani atkal pārņēma apziņa, cik aktuāli un attiecināmi šie notikumi ir uz mūsu situāciju arī šodien. Šeit varu sākumā minēt epidēmiju, bet ne tikai, arī šī laika politiskos procesus un Satversmes tiesas lēmumu, kas grib mainīt ģimenes un laulības jēdzienu, lai tie ietvertu to, kas sākotnēji nav domāts.  Mēs ieejam Baznīcas gada notikumos ar visu mūsu dzīvi un to situāciju, kurā mēs dzīvojam.

Lasīt vairāk


Katedrāles diena

Foto: Edgars Pohevičs

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīca iesvētīta 1758. gada 5. decembrī, ar pirmā Liepājas bīskapa ienākšanu baznīcā 2007. gada 1.decembrī tā kļuva par katedrāli.

Tādēļ ir izveidojusies tradīcija sestdienā pirms 1. svētdienas Adventā atzīmēt mūsu katedrāles dienu.

Ja pirms diviem gadiem to svinējām ar pārvietojamā altāra iesvētīšanu, daudzi cilvēki bija sapulcējušies un dievkalpojumu filmēja Latvijas Televīzija, šoreiz ir citādāk.

Nevaram aicināt piedalīties klātienē, bet mēs dievkalpojumu svinēsim un pārraidīsim internetā.

Sirsnīgi aicinu ikvienu Liepājas diecēzes draudžu locekli attālināti svinēt katedrāles dienu kopā ar mums, redzēt, ka tradīcija turpinās un bīskaps ir savā katedrālē.

28. novembrī plkst. 11:00 – Katedrāles dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

Video ieraksts skatāms šeit:


Dievkalpojumu tiešraides no katedrāles un prokatedrāles


Dievkalpojumu tiešraides no  katedrāles un prokatedrāles Facebook lapā

22. novembrī plkst. 10.00 – Mūžības svētdiena/ Mirušo piemiņas dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

28. novembrī plkst. 11:00 – Katedrāles dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

28. novembrī plkst.18:00 – Jaunā Baznīcas gada sākums. Vesperes tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

29. novembrī plkst. 10:00 – 1. adventa svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles


Liepājas bīskapa H. M. Jensona pārdomas valsts svētkos!

Bīskapa pārdomas par Latvijas himnu Valsts svētkos. 18.11.2020.

 Mīļie latvieši!

Esmu pateicīgs, ka varu arī sevi pieskaitīt jūsu pulkam, lai arī neesmu dzimis Latvijā. Mani, kā ārzemnieku, ļoti uzrunāja veida, kā Latvijas himna skan šeit, uz vietas, ar kādu pietāti, pat bijību to dzied, un kādas emocijas tas izraisa. Varu tikai mēģināt iedomāties kādas atmiņas un emocijas himnas dziedāšanas laikā pavada tos, kas atceras to dziedājuši brīvās Latvijas laikā, tās aizliegumu padomu laikā un iespēju himnu atkal brīvi dziedāt. Man jāatzīst, ka pēc 20 (divdesmit) Latvijā nodzīvotajiem gadiem, esot klāt valsts svētkos un citos pasākumos, kuros dzied Latvijas himnu, manu emociju gamma, kas ar to saistās, jau ir kļuvusi tik bagāta, ka pret himnu nevaru būt vienaldzīgs, tā aizkustina un liek ievibrēties daudzu emociju stīgām.

Lasīt vairāk