Garīgās mūzikas koncerts “UBI CARITAS…”

17. aprīlī, Zaļās Ceturtdienas priekšvakarā, Liepājas Sv. Annas baznīcā gaidāms garīgās mūzikas koncerts “UBI CARITAS…”. Plkst. 17.30 būs ievadlekcija, kurā varēs ieklausīties muzikoloģes un pedagoģes Aijas Engelmanes stāstījumā par Liepājas mūzikas vēsturi, tās vietu un nozīmi Eiropas kultūras mantojumā. Ap plkst. 18.00 skanēs daudzbalsīgi “a capella” dziedājumi latīņu valodā, kurus izpildīs Liepājas mūziķu apvienība “Schola Trinitatis”. Programmā ietverta dažādu laiku un komponistu garīgā mūzika, kuras saturā atainotas Zaļās ceturdienas mistērijas. Koncertu atbalsta Liepājas Kultūras pārvalde projekta “Liepājas identitātes meklējumi sakrālajā mākslā un kultūrā” ietvaros. Visi laipni aicināti!


Iesvētes apmācības pusaudžiem

Iespējams pieteikt pusaudžus, uzsākot dalību apmācību  2.posmā – 12.-14.aprīlī.

Pieteikšanās iespējama līdz 2.aprīlim.


Lūgšanu dienas dievkalpojums Jūrmalciemā

Sestdien, 2. martā plkst. 13.00 Jūrmalciema Nācaretes ev.lut. draudzē notiks ekumēnisks Lūgšanu dienas dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs bīskaps emeritus P.Brūvers. 

Lūgšanu dienas moto: “Nāciet, jo tas ir sataisīts!” /Lk 14:17/.  Šī gada aizlūgums par Slovēniju.

Piedalīties aicināti garīdznieki no luterāņu, katoļu, baptistu, metodistu konfesijām.