Sākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību (18.-25.janvāris)

2020.gada Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību materiālus sagatavojuši Maltas un Gozo kristieši, kuri, lai iedvesmotu mūs uz lūgšanu, pārdomām izraudzījušies fragmentus no Apustuļu darbu vēstules 27. un 28. nodaļas, tas ir, stāstījumu par to, kā kuģis, ar kuru tiek vesti ieslodzītie, viņu vidū – apustulis Pāvils, trakojot vētrai, cieš avāriju un ļaudis, kas uz tā atrodas, nonāk Maltas salā. Katru gadu Maltas kristieši, pilni pateicības, piemin šo notikumu, jo ar to šajā salā aizsākās kristīgā ticība.

Attēla vietne: https://www.irishchurches.org/

Attēla vietne: https://www.irishchurches.org/

Viesmīlība nav tikai kristiešiem raksturīgs tikums – tie, kas uzņem nelaimē nonākušo Pāvilu un viņa ceļabiedrus, ar savu viesmīlību pirmām kārtām apliecina cilvēcību. Šajā nedēļā būsim arī mēs viesmīlīgi namatēvi un namamātes, veicinot vienotību, kas ir Kristus dāvana Baznīcai.

Lasīt vairāk


Mūžībā aizsaukts mācītājs Alfreds Ēvalds Bērziņš

Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas,

un Viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas Viņa Derību sargā,

neaizmirst Viņa Baušļus un cenšas tos pildīt. /Ps. 103:17-18/

21. decembra rītā 93 gadu vecumā mūžībā aizsaukts

mācītājs ALFREDS ĒVALDS BĒRZIŅŠ

(10.10.1926. – 21.12.2019.)

ordinēts 1989. gada 5. martā

emeritūrā kopš 2010. gada 1. jūnija

Lasīt vairāk


Liepājas bīskapa apsveikums 2019.gada Ziemsvētkos

Zemītes baznīcas altāra  rentabla centrs “Svētā ģimene ar Jāni Kristītāju un muzicējošiem eņģeļiem”
2019.gada 9.jūnijā iesvētītajā Rundāles pils muzeja Svētās ģimenes kapelā

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū…,
Jānis liecina par Viņu:
“… Viņš bija pirmāk nekā es…
Redzi, Dieva Jērs”
/Jņ 1:14, 15, 29/

Kristus ir piedzimis.
Katram no mums. Mēs esam Viņa ģimene.
Lai Viņa piedzimšana izgaismo mums dāvāto ticības prieku,
izbrīnu par Dieva pārsteigumiem un pateicību
šajos Ziemsvētkos un 2020.gadā!

+Hanss Martins Jensons, Liepājas bīskaps

2019 A.D.


Ziemsvētku, Vecgada un Zvaigznes dienas dievkalpojumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs Liepājas diecēzē 2019.gadā

                              

                                Bauskas iecirknī

Bauskas Sv. Gara, ev. lut. draudze

24.decembrī       16.00, 18.00        Ziemassvētku vakara dievkalpojumi (piedalās draudzes ansmblis)

25.decembrī       plkst. 10:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums (piedalās draudzes ansamblis)

26.decembrī       plkst. 10:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums (piedalās draudzes Sv. skolas bērni)

31.decembrī       plkst. 18:00         Vecgada vakara dievkalpojums

                               

Bērsteles ev.lut.draudze

25.decembrī       plkst. 14:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

                               

Bārbeles ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 14:00         Ziemassvētku vakara dievkalpojums

Lasīt vairāk


Šodien, 5.decembrī aprit 261 gads kopš Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas iesvētīšanas

Bīskapa H.M.Jensona uzruna Katedrāles dienā, 30.11.2019.

Man ir privilēģija kā bīskapam uzrunāt jūs šajā ikgadējā katedrāles dienā, ko parasti atzīmējam sestdienā pirms Adventa pirmās svētdienas. Šogad šī diena sakrīt ar Sv. apustuļa Andreja dienu (30.novembrī), ko arī atzīmēsim.

Pirms 261 gada Liepājas Sv.Trīsvienības baznīca tika iesvētīta. Ar lielu pateicību redzam, ka baznīcas interjers savā lielajā krāšņumā mūs vēl līdz šodienai uzrunā, ka reiz pasaules lielākās mehāniskās ērģeles vēl skan un šodien, pirms ienācām baznīcā, varējām redzēt, kā baznīcas fasāde tiek atjaunota savā sākotnējā skaistumā. Mēs, kas esam bijuši un vēl esam iesaistīti dievnama atjaunošanas procesā zinām, cik daudz atjaunošanas process prasa, un, ko gan tas neprasīja toreiz, lai no nulles uzbūvētu šo meistardarbu! Mēs esam priviliģēti, ka varam šajā baznīcā būt un svinēt dievkalpojumus. Pirms 12 gadiem, ar Liepājas pirmā bīskapa Pāvila Brūvera ienākšanu, baznīca kļuva par katedrāli, baznīca, kas jau bija tik katedrāliska, ka nekāda pārbūvēšana nebija vajadzīga.

Lasīt vairāk


Aicinājums uz ikgadējo Katedrāles dienu

Foto: A.Prūsis

Foto: A.Prūsis

Bīskaps Hanss Martins Jensons, atzīmējot 261 gadu kopš Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas iesvētīšanas un 12 gadus kopš katedrāles statusa, aicina jūs uz kopīgu dievkalpojumu sestdien, 30.novembrī, Liepājā. Šajā reizē arī atzīmējam 10 gadus kopš lektoru kursu norises diecēzē, tāpēc uz kopīgu sadraudzību un stiprināšanu  tiek aicināti arī lektoru kursu absolventi. Katrs diecēzes iesvētītais draudzes loceklis ir aicināts piedalīties un atjaunot savu iesvētību solījumu. 

Parasti katedrāles diena tiek atzīmēta sestdienā pirms Adventa pirmās svētdienas. Šogad šī diena sakrīt ar Sv. apustuļa Andreja dienu (30.novembrī), ko arī atzīmēsim. Liturģiskā krāsa – sarkana.

Dienas norise

11.00 Dievkalpojums  ar iesvētību solījuma atjaunošanu / Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, vada bīskaps H.M.Jensons

16.00 Adventa ieskaņas pasākums / Romas dārzā, organizē Liepājas Reliģisko lietu komisija. Uz radošajām darbnīcām visi laipni aicināti no plkst. 16:00, bet koncerts sāksies plkst. 17:00. Plašāk: https://kalendars.liepaja.lv/lv/2019-11-30:28443:141495/ 

18.00 Vespere. Jaunā Baznīcas gada iesākšanas svētbrīdis. / Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, vada bīskaps H.M.Jensons 

Bīskaps H.M.Jensons: “Aicinu jūs nākt kopā, piedzīvot svētīgu sadraudzību un jau redzamās katedrāles fasādes pārvērtības!”

 


Seminārs “Cilvēks mums blakus – šodienas sabiedrība un tās vajadzības”

30. novembrī no plkst. 11.00 – 14.00, Svētā Gregora izglītības centrā, Saldū

1. tēma  “Cilvēkstāsti” /Jana Babre-Laime, filozofe, dzejniece

2. tēma  “Dievišķais ķermenis” /Anete Raiskuma, fizioterapeite

3. tēma  “Cilvēks nedzīvo no maizes vien” – muzikāls priekšnesums

Semināra uzdevums ir aplūkot un iedziļināties mūsdienu cilvēkā, kā daļā no sabiedrības. Kādas ir vajadzības, kādi ir priekšstati un, kas šajā kontekstā varētu piesaistīt vai atgrūst no iesaistīšanās draudzes dzīvē? Par cilvēku kā misijas objektu mūsdienās. Vai kristīgā misija 2020. gadā ir iespējama? Kāpēc arī kristīti, ticīgi cilvēki izvēlas neiesaistīties draudzes aktivitātēs?

Pieteikšanās līdz 26. novembrim aizpildot pieteikuma anketu: http://ejuz.lv/cilveksmumsblakusseminars


Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons sveic jūs Latvijas Valsts svētkos! 

Bīskapa uzruna Zemgales 2. reģionālajās lūgšanu brokastīs – 2019.gada 25.oktobrī Rundāles pilī

Rundāles pils

Rundāles pils

Nepieminiet bijušo un
nedomājiet par pagājušo.
Redzi, es visu darīšu jaunu,
jau tagad tas raisās.
/Jes. 43:18-19/

Mēs pagājušajā gadā sakarā ar Latvijas 100 gadi daudz skatījāmies atpakaļ uz Latvijas valsts 100 gadiem. Šodienas Lūgšanu brokastu tēma ir vairāk ar skatienu uz priekšu (un, kā vienmēr, kad ir runa par lūgšanu, arī ar skatienu uz augšu).

Lasīt vairāk


JaVA – Jauniešu vadītāju apmācība

JaVA apmācība vairākās draudzēs ir palīdzējusi uzsākt jauniešu darbu, kā arī padarījusi bagātāku jau esošo draudžu jauniešu darbu.

Ja Jums draudzē ir kāds aktīvs jaunietis, kas varētu kļūt par nākamo jauniešu vadītāju, šī ir lieliska iespēja, kur mācīties.

Savukārt, ja Jums draudzē ir jau jauniešu vadītājs, tad tā ir lieliska iespēja pilnveidoties.

No dalībnieku izvērtēšanas anketām, lietas, kas ir bijušas visvērtīgākās JaVA:

– daudz jaunu ideju

– kā plānot un uzsākt jauniešu darbu

– iespēja pašiem praktizēties vadīt jauniešu vakarus un svētbrīžus

– kādam ir jābūt vadītājam

– praktiska pieredze un labas praktiskas nodarbības

– Bībeles izpēte

– kā veidot projektus

– kā sagatavot Bībeles nodarbību

JaVA – Jauniešu vadītāju apmācība

15.-17. novembris/ 6.-8.decembris/ 10.-12.janvāris

Svētā Gregors izglītības centrā, Lielā ielā 26
Dalības maksa par nedēļas nogali 30 EUR
Pieteikšanās: http://ejuz.lv/jauniesuvaditajuapmaciba


Aicina pievienoties ceļotāju grupai uz Izraēlu – 2020.gada martā

Svētceļojumu organizē GODeeper Tours – kristiešu dibināta tūrisma aģentūra Bētlemē

Ceļojuma cenā iekļauts:
– Avio biļetes Rīga – Telaviva, tiešais reiss, nododamā bagāža 20kg, rokas bagāža 8kg
– Transporta pakalpojumi visa ceļojuma laikā
– Nakšņošana 3*** viesnīcās divvietīgos vai trīsvietīgos numuros ar dušu un WC
– Latviski runājoša gida pakalpojumi visa ceļojuma laikā, kā arī grupas vadītāja un mācītāja palīdzība
– Brokastis un vakariņas viesnīcā- atvērtā bufete
–  Pusdienas vietējos restorānos katru ceļojuma dienu
–  Ieejas maksa visos apskates objektos, kas iekļauti programmā
–  Izbrauciens ar laivu pa Galilejas ezeru
–  Ieejas maksa Nāves jūras pludmalē
–  Dzeramnauda šoferim, gidam un viesnīcu personālam saskaņā ar vietējām tūrisma
pakalpojumu tradīcijām

Lasīt vairāk