Koncerts “VENI CREATOR” un lekcija “Ieskats Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles muzikālajā mantojumā”

Vasarsvētku nedēļas vidū, trešdien, 12. jūnija vakarā visi laipni aicināti uz Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāli, kura šogad atzīmē savu 260 gadu pastāvēšanu. 

Plkst.19.00 varēsim noklausīties Mg.art. Kristiānas Vaickovskas pētījumu: “Ieskats Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles muzikālajā mantojumā” par unikālo un vērtīgo nošu kolekciju, kura gadsimtiem glabājusies dievnamā. 

Lasīt vairākTeoloģijas programma vidusskolēniem Saldū

Svētā Gregora izglītības centrs (Gregorskola) jau 3 gadus organizē pusaudžiem vecumā no 12-14 gadiem iesvētes mācības programmu. Pusaudžiem izejot cauri šai programmai kā dalībniekiem, piedāvājām nākamajā gadā piedalīties kā kalpotājiem. Tas darbojās ļoti sekmīgi. Bet ko tālāk? Tā kā Izglītības centram (Gregorskolai) ir savs internāts, tad domājām par iespēju piedāvāt jauniešiem papildināt savas kristīgās/teoloģiskās zināšanas un dzīvot kristīgā vidē.

Lasīt vairākGarīgās mūzikas koncerts “UBI CARITAS…”

17. aprīlī, Zaļās Ceturtdienas priekšvakarā, Liepājas Sv. Annas baznīcā gaidāms garīgās mūzikas koncerts “UBI CARITAS…”. Plkst. 17.30 būs ievadlekcija, kurā varēs ieklausīties muzikoloģes un pedagoģes Aijas Engelmanes stāstījumā par Liepājas mūzikas vēsturi, tās vietu un nozīmi Eiropas kultūras mantojumā. Ap plkst. 18.00 skanēs daudzbalsīgi “a capella” dziedājumi latīņu valodā, kurus izpildīs Liepājas mūziķu apvienība “Schola Trinitatis”. Programmā ietverta dažādu laiku un komponistu garīgā mūzika, kuras saturā atainotas Zaļās ceturdienas mistērijas. Koncertu atbalsta Liepājas Kultūras pārvalde projekta “Liepājas identitātes meklējumi sakrālajā mākslā un kultūrā” ietvaros. Visi laipni aicināti!


Iesvētes apmācības pusaudžiem

Iespējams pieteikt pusaudžus, uzsākot dalību apmācību  2.posmā – 12.-14.aprīlī.

Pieteikšanās iespējama līdz 2.aprīlim.


Lūgšanu dienas dievkalpojums Jūrmalciemā

Sestdien, 2. martā plkst. 13.00 Jūrmalciema Nācaretes ev.lut. draudzē notiks ekumēnisks Lūgšanu dienas dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs bīskaps emeritus P.Brūvers. 

Lūgšanu dienas moto: “Nāciet, jo tas ir sataisīts!” /Lk 14:17/.  Šī gada aizlūgums par Slovēniju.

Piedalīties aicināti garīdznieki no luterāņu, katoļu, baptistu, metodistu konfesijām.