Dievkalpojumu tiešraides no katedrāles un prokatedrāles


Dievkalpojumu tiešraides no  katedrāles un prokatedrāles Facebook lapā

22. novembrī plkst. 10.00 – Mūžības svētdiena/ Mirušo piemiņas dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

28. novembrī plkst. 11:00 – Katedrāles dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

28. novembrī plkst.18:00 – Jaunā Baznīcas gada sākums. Vesperes tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

29. novembrī plkst. 10:00 – 1. adventa svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles


Liepājas bīskapa H. M. Jensona pārdomas valsts svētkos!

Bīskapa pārdomas par Latvijas himnu Valsts svētkos. 18.11.2020.

 Mīļie latvieši!

Esmu pateicīgs, ka varu arī sevi pieskaitīt jūsu pulkam, lai arī neesmu dzimis Latvijā. Mani, kā ārzemnieku, ļoti uzrunāja veida, kā Latvijas himna skan šeit, uz vietas, ar kādu pietāti, pat bijību to dzied, un kādas emocijas tas izraisa. Varu tikai mēģināt iedomāties kādas atmiņas un emocijas himnas dziedāšanas laikā pavada tos, kas atceras to dziedājuši brīvās Latvijas laikā, tās aizliegumu padomu laikā un iespēju himnu atkal brīvi dziedāt. Man jāatzīst, ka pēc 20 (divdesmit) Latvijā nodzīvotajiem gadiem, esot klāt valsts svētkos un citos pasākumos, kuros dzied Latvijas himnu, manu emociju gamma, kas ar to saistās, jau ir kļuvusi tik bagāta, ka pret himnu nevaru būt vienaldzīgs, tā aizkustina un liek ievibrēties daudzu emociju stīgām.

Lasīt vairāk


Aizsardzības ministra aicinājums, atzīmējot Lāčplēša dienu – ieskandināt baznīcas zvanus!

 

Ņemot vērā šī brīža situāciju valstī, iespēju robežās, atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem, Aizsardzības ministrija vēlas atzīmēt Lāčplēša dienu – uzvaru pār Bermonta karaspēku.

Bīskapu kolēģija ir atsaukusies Aizsardzības ministra Dr. Arta Pabrika aicinājumam visu konfesiju baznīcām visā Latvijā š.g.11. novembrī plkst. 19.00 piecas minūtes skandināt zvanus.

Lasīt vairāk

Sēru vēsts – mūžībā devies mācītājs Edvīns Vilks

“Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!” /Ps. 73:26/ 

Š.g. 10. septembra vakarā 81 gada vecumā mūžībā aizsaukts

Mācītājs

EDVĪNS VILKS

(02.07.1939. – 10.09.2020.)

 

ordinēts: 2006. gada 14. augustā

emeritūrā:  kopš 2011. gada 1. februāra

Izsakām sirsnīgu līdzjūtību tuviniekiem un visiem sērojošiem.

Izvadīšana 16. septembrī plkst. 13.00 no Sātu baznīcas uz Sātu kapiem.

Mūžīgu mieru dod, ak Kungs, Mūžīgā gaisma lai atspīd. Lai dus mierā!

 


Baznīcas durvīm ir jābūt vaļā, cik vien iespējams.

“Vai mums ir jāzvana baznīcas zvani?” – šis jautājums izskanēja svētdienā, kad valdība bija izsludinājusi ārkārtējo stāvokli valstī.  Mana pirmā reakcijā bija apstiprinoša. Jā! Kaut arī  ir ierobežojums pulcēties, tomēr ir svarīgi atgādināt par baznīcu. Lai cilvēki zina, ka baznīcā ir dzīvība. Ir svarīgi pievērst tam uzmanību, mēs zinām: ir vieta, kur mēs varam patverties. Kā psalmā sacīts: ”mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi.” (Ps. 121)

Lasīt vairāk


Lūgsim Novennu kopā!

Novenna

Pēc Debesbraukšanas gatavojoties Vasarsvētkiem, es aicinu šo laiku izdzīvot kā īpašu laiku. Es ticu, ka lūgšanai ir nozīme. It īpaši, ja lūdzam saskaņā ar Kristus apsolījumiem. Tāpēc es aicinu 9 dienas pavadīt lūgšanās, īpaši aizlūdzot par konkrētām tēmām (skat. Novennas lūgšanas kārtība).  Skatīsimies, ko Dievs no tā izaudzēs mūsu baznīcā! 

Izcelsme

Novenna ir lūgšana, ko Baznīca īpašā nodomā tur 9 dienas pēc kārtas. Nodoms  var būt  saistīts ar liturģiskiem notikumiem Baznīcas gadā (Ziemassvētki, Vasarsvētki u.tmldz). Tas var būt brīdis, kad ir jāizdara kādas svarīgas izvēles (piemēram, tādu esam lūguši gatavojoties Sinodei).  Novennu mēdz lūgt arī par citiem draudzei vai baznīcai kopīgiem  mērķiem. 

Lasīt vairāk


Debesbraukšanas dienas dievkalpojuma video pārraide no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles

Kristus saka: Kad es no zemes tikšu paaugstināts, Es visus vilkšu pie sevis. (Jņ 12:32). 

Šodien, 21.maijā plkst.18:00 LELB Liepājas diecēzes Facebook lapā būs iespēja skatīt Debesbraukšanas dienas dievkalpojuma video tiešraidi no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles. 

Dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons un dekāns Pēteris Kalks. 

Svētīgu Debesbraukšanas dienu!