Pateicība par dalību Svētdienas skolu sadraudzības dienā “Es lūdzu…”

Paldies, ikvienam, kas piedalījāties Svētdienas skolu sadraudzības dienā  “Es lūdzu” Saldū, 25.maijā!

Nelielu atskatu uz pieredzēto un piedzīvoto Sadraudzības dienā varat gūt šajos video:

https://youtu.be/4GopTqHjSv0?si=J5DZmV9Gs5hvQiXx

https://youtu.be/14JCkgLlgho?si=rBaqQ_IFiYHbnjJT

Sadraudzības dienu zīmējumu konkursa “Es lūdzu” lūgšanu komplekti un kartītes ar bērnu zīmējumiem un Ievas Samauskas lūgšanām ir iespējams joprojām iegādāties Saldū, Svētā Gregora izglītības centrā. Šeit arī varat iegadāties  arī citas kristīgas grāmatas bērniem un arī pieaugušajiem. Varat sazināties pa tālruni 20216655, Marika Ivsiņa. 

Lasīt vairāk


Apbalvojuma “Uzticības vairogs” pasniegšana Rendas draudzes loceklei R.Grasmanei – Lašei

Svētdien, 16.jūnijā pl.10:00 Rendas baznīcā dievkalpojumā Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons pasniegs apbalvojumu “Uzticības vairogs” Rendas draudzes loceklei Ritai Grasmanei-Lašei. 1989.gada 6.aprīlī prāvesta M.Plātes vadībā Rendā tika izveidota jauna LELB draudze. Kopš draudzes dibināšanas pirmās dienas R.Grasmane – Laše 35 gadus aktīvi piedalās tās dzīvē un notikumos. Kalpojusi kā draudzes padomes locekle, kasiere, revidente. Nenogurstoši piedalās baznīcas apkārtnes un telpu sakopšanā un sagatavošanā dievkalpojumiem  un pasākumiem baznīcā. Pateicība R.Grasmanei – Lašei par nesavtīgo, uzticīgo un uzcītīgo kalpošanu Rendas draudzē un baznīcā. Apsveicam ar apbalvojumu!

Plašāka infomācija par LELB apbalvojumu “Uzticības vairogs” pieejama šeit: LELB – Baznīcas apbalvojums


9.jūnijā – Kārļa Irbes ievešana Piltenes iecirkņa prāvesta amatā

Svētdien, 9.jūnijā plkst.17.00 Piltenes baznīcā (iecirkņa titulbaznīcā), notiks Piltenes iecirkņa prāvesta amatā ievešanas dievkalpojums. Pamatojoties uz iecirkņa vēlēšanu rezultātiem un bīskapam dotajām pilnvarām, uz  jaunu termiņu prāvesta amatā iecelts Kārlis Irbe. Dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons.

Foto: E.Lācis

Foto: E.Lācis

Kārlis Irbe Piltenes iecirkņa prāvesta amatā apstiprināts uz otro termiņu. Pilnvaru laiks ir septiņi gadi – līdz 2031.gada 1.jūlijam. Piltenes iecirkņa sastāvā ir 15 draudzes, kuru darbības pārraudzību nodrošina prāvests. Kārlis Irbe ordinēts 2012.gada 14.augustā.  

Lai Dievs svētī kalpošanā!Aizlūgumi un tiešraides jūnijā

Jūnijā aizlūgsim par bērniem un viņu drošību, par apsardzību viņu ikdienas gaitās. Par gudrību vecākiem kā garīgi audzināt un palīdzēt saviem bērniem kļūt par dievbijīgiem  cilvēkiem. Aizlūgsim arī  par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju virzienu.

2. jūnijā  Otrajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju  Arvīdu Bobinski  un draudzēm, kurās viņš kalpo – Muitnieku, Jūrmalciema-Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēm.

9. jūnijā  Trešajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Valteru Ozoliņu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes un Rendas draudzi.

16. jūnijā  Ceturtajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmācītāju Māri Grosu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Sabiles, Stendes un Spāres draudzēm.

23. jūnijā  Piektajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Valdi Vircavu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Jelgavas Sv. Annas, Sesavas un Kalnciema – Klīves draudzēm.

30. jūnijā  Sestajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Juri Moricu un draudzi, kurā viņš kalpo – Budbergas Sv.Pāvila draudzi.

Lasīt vairāk


Nedēļas nogalē vienpadsmito reizi notiks “Baznīcu nakts” un ceturto gadu – „Atvērto baznīcu diena”

Sestdien, 2024. gada 1. jūnijā garīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” norisināsies vienpadsmito reizi un arī šogad pulcēs vismaz 160 dažādas tradicionālo kristīgo konfesiju baznīcas visā Latvijā. Tajā pašā dienā notiks arī “Atvērto baznīcu diena”, kad ikviena draudze ir aicināta turēt savu dievnamu atvērtu – ekskursijām, apskatei – viesiem no pulksten 10.00 rītā. Abi pasākumi notiks Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, veltot uzmanību tēmai “bērni”.  Ar pasākumu dalībniekiem aicinām iepazīties www.baznicunakts.lv publicētajā kartē vai notikuma Facebook kontā.

Lasīt vairāk


Novenna un tās lūgšanas kārtība

Pēc Debesbraukšanas gatavojoties Vasarsvētkiem, aicinām šo laiku izdzīvot kā īpašu laiku. Ticam, ka lūgšanai ir nozīme. It īpaši, ja lūdzam saskaņā ar Kristus apsolījumiem. Aicinām 9 dienas individuāli un draudzēs lūgt Novennas lūgšanu laikā no  Debesbraukšanas dienas līdz Vasarsvetkiem, izmantojot  Novennas lūgšanas kārtību, īpaši aizlūdzot par konkrētām tēmām.

Novennas lūgšanas kārtību iespējams skatīt šeit: Novennas_kartibas_priekslikums_2024. 

Lasīt vairāk


Zīmējumu konkurss “Es lūdzu…” nolēdzies, turpinās pieteikšanās Svētdienas skolu sadraudzības dienai

Mīļš paldies visiem, kas iesūtīja darbiņus zīmējumu konkursam “Es lūdzu…” Iesūtīti 102 darbiņi no Bauskas, Dobeles – Ķekavas, Liepājas Sv. Annas, Nīgrandes, Sakaslejas, Saldus M. Lutera un Saldus Sv. Jāņa, Talsu, Salaspils draudzēm un Striķu sākumskolas! Uzvarētājus paziņosim 25. maijā un Saldū būs arī iespējams par ziedojumiem iegādāties lūgšanu kartītes ar bērnu zīmējumiem un Ievas Samauskas pierakstītām bērnu lūgšanām, kuras izmantot ģimenes lūgšanās.

Ikviens ir gaidīts pieteikties dalībai Liepājas diecēzes dienai Svētdienas skolām Saldū 25.maijā. Plašāka informācija un programma: 


Katrīnas Čakstes Vilsones grāmatas “Karš, mīlestība, brīvība“ atvēršanas svētki

Latvijas neatkarības atjaunošanas svētku laikā Latvijā viesosies pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmeita Katrīna Čakste-Vilsone, lai piedalītos savas atmiņu grāmatas “Karš, mīlestība, brīvība“ atvēršanas svētkos. Ievadvārdus grāmatai rakstījusi Katrīnas Čakstes-Vilsones meita Anastasija, kura apmeklēs Latviju kopā ar māti.

Izdevums ir veltījums autores vecāku prof. Konstantīna Jēkaba Čakstes* un mātes Anastasijas Stīpnieks-Čakstes piemiņai, un tajā savijas vēsturiskie, personīgie un garīgie aspekti. Grāmatas 22 nodaļās Katrīna Čakste-Vilsone iemūžinājusi Konstantīna un Anastasijas Čakstu ģimenes dzīvi pirmskara Latvijā, tēva apcietinājumu un nāvi, bēgļu gaitas Zviedrijā, tālāko ceļu pāri okeānam un apmešanos uz dzīvi ASV. Tas ir stāsts par sāpēm, asarām un izdzīvošanu. Vienlaikus arī stāsts par ticību un cerību, kas iedvesmo un iedrošina. Visbeidzot tas ir cieņas apliecinājums visiem tiem, kuri upurēja savu dzīvību, lai mēs dzīvotu brīvā valstī.

Lasīt vairāk


AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES MAIJĀ

Maijā aizlūgsim: 

Par mūsu mātēm –  pateicībā par viņu mīlestību un rūpēm, lūdzam, dod viņām prieku un gandarījumu.

Par mūsu ģimenēm – uzturi, stiprini un sargā viņas ar mīlestības saitēm un Tavu klātbūtni.

Par mūsu Māti Baznīcu –  lai Dievs caur viņu turpina sniegt mums garīgo aprūpi.

5. maijā – Rogate /Lieldienu 6. svētdienā  – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Ralfu Kokinu un Jelgavas Svētās Vienības draudzi, kurā viņš kalpo.

12. maijā – Exaudi /Lieldienu 7. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Kalniņu un par draudzēm, kurās viņš kalpo –  Zlēku, Ugāles, Popes un Usmas draudzēm.

19. maijā  – Svētā Gara svētku/ Vasarsvētku svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Kārli Puķīti un par draudzēm, kurās viņš kalpo –  Priekules, Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzēm.

26. maijā  – Trīsvienības svētku svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāvestu Robertu Otomeru un viņa kalpošanu Bauskas iecirknī, Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Vecumnieku, Valles un Bārbeles draudzēm.

Lasīt vairāk