AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES FEBRUĀRĪ

Februārī aizlūgsim par jauniem aicinājumiem garīdznieka amatā un dažādās kalpošanās, un par viņu sagatavošanu. Lūgsim par Lutera Akadēmiju un par Svētā Gregora izglītības centru – lai viss darbotos un attīstītos ar Dieva svētību.

5. februārī/Septuagesima – trešā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Ati Freipiču un viņa kalpošanu Grobiņas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Grobiņas, Durbes un Saraiķu draudzēm, kā arī par Griezes draudzi.

12. februārī/ Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Raimondu Mežiņu un viņa kalpošanu Svētā Gregora izglītības centrā, Saldus M. Lutera, Grīvaišu, Kursīšu, Rubas, Jaunauces un Priedulas – Vadakstes draudzēs.

19. februārī/ Estomihi – svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu  Aināru Jaunskalži, viņa kalpošanu Grobiņas  iecirknī, Rucavas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst –Rucavas, Dunikas,  Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un  Nīcas draudzēm.

26. februārī/Invocabit – Gavēņa laika pirmā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par palīgmāc. Didzi Olti un viņa kalpošanu Dundagas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Dundagas, Ģipkas un Kolkas draudzēm.

Lasīt vairāk


21.janvārī – Jelgavas Svētās Annas prokatedrāles 15 gadu jubilejas dievkalpojums

Sestdien, 21.janvārī svinēsim Jelgavas Svētās Annas prokatedrāles 15 gadu jubileju. Plkst.11:00 svētku dievkalpojumu vadīs diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties palīgbīskapam Uldim Gailītim, bīskapam emeritus Pāvilam Brūveram un diecēzes garīdzniekiem.

Liepājas diecēze un tās centrs Liepājā tika izveidoti 15 gadus atpakaļ. 2007.gada 1.decembrī, ar bīskapa Pāvila Brūvera ienākšanas dievkalpojumu Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcā, tā  kļuva par katedrāli. Plašajai diecēzes teritorijai – Kurzemei un Zemgalei – kā otrs centrs tika izraudzīta Jelgava un prokatedrāles statusu ieguva Jelgavas Svētās Annas baznīca (bīskapa Pāvila Brūvera ienākšanas dievkalpojums notika 2008.gada 26.janvārī). Kā Liepājas diecēzes palīgbīskaps Uldis Gailītis kalpo Jelgavas prokatedrālē kopš 2022.gada 16.jūlija.  

Pēc svētku dievkalpojuma svinēsim sadraudzību – dievnama otrajā stāvā – virs kancelejas.

Esiet gaidīti piedzīvot kopīgus svētkus!

*Jelgavas Svētās Annas prokatedrāles 15 gadu jubilejas dievkalpojuma ieraksta pārraide LTV1 (REplay.lv (lsm.lv)  būs skatāma 29. janvārī plkst. 12:00.

 


Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību 2023

Ikgadēji dienas no 18. līdz 25. janvārim ir veltītas lūgšanām par kristiešu vienotību. Šogad, Vienotības nedēļas tēmu – “Mācieties darīt labu – meklējiet taisnību!” (Is 1, 17), ir izvēlējusies un tās pārdomu materiālu sagatavojusi Amerikas Savienoto Valstu kristiešu grupa, ko izveidoja Minesotas Baznīcu Padome. Minesota ir bijusi lieciniece ļoti netaisnīgai attieksmei pret cilvēkiem ar citu ādas krāsu, arī citviet ASV Baznīcu vēsturē ir bijis jārisina ar rasismu saistīti jautājumi un sašķeltība starp dažādām kristīgajām kopienām. Pastāv arī citi drīzāk sociāli, ar Baznīcas doktrīnu tieši nesaistīti jautājumi, kuri joprojām rada sašķeltību starp brāļiem un māsām Kristū. Šā gada lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību Minesotas kristieši aicina lūgties gan par Baznīcu doktrinālo vienotību, gan arī par to, lai sagrūtu tādi kristiešu ģimeni šķeļoši mūri kā rasisms  (tekstu sagatavoja izdevums “Mieram tuvu”).

Astoņas dienas esiet aicināti izmantot šai nedēļai izvēlētos Svēto Rakstu lasījumu,  apceru un lūgšanu tekstus: Lūgšanas pārdomas (materiāls no “Mieram Tuvu” janvāra nummura).  Kā arī izmantot Lūgšanas kārtības priekšlikumu.

Katedrālē un prokatedrālē šie materiāli tiek lietoti šajās dienās un laikos:

  • Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē no trešdienas (18. janv.) – līdz trešdienai (25. janv.) plkst.12:30 (izņemot svētdien,  kad lūgšanas notiek pēc dievkalpojuma, kas sākas plkst. 10:00).
  • Jelgavas Sv. Annas prokatedrālē – trešdien (18. janv.) dievkalpojumā plkst. 18:00, ceturtdien-piektdien  (19.-20. janv.) plkst. 12.00, sestdien (21. janv.) dievkalpojumā plkst.11:00, svētdien (22.janv.) dievkalpojumā plkst.10.00, pirmdien (23. janv.) plkst.12:00, otrdien (24.janv.) plkst.11:30 un 19:00,  trešdien (25.janv.) dievkalpojumā plkst.18:00.

 


AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES JANVĀRĪ

Janvārī aizlūgsim par ārmisiju – īpaši par LELB misiju Indijā, par diecēzes draudžu māsu draudžu attiecībām, par māsu diecēzes attiecībām ar anglikāņu Fortvortas diecēzi Teksasā un lūgsim par kristiešu vienotību.

*No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadējā starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

8. janvārī/ svētdienā pēc Zvaigznes dienas kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par  prāvestu Oskaru Laugali un viņa kalpošanu Jelgavas iecirknī, Dobeles – Auces mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Dobeles, Bukaišu – Sniķeres, Penkules, Vecauces un Īles draudzes.

Lasīt vairāk


Jāņa Spudas ordinācija diakona amatā – 26.decembrī

J.Spudas kopā ar Jelgavas iecirkņa prāvestu O.Laugali,stādot Glika ozolu Vecaucē, 2022.gads

Diakona un martira Stefana dienā, 26.decembrī,  Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons diakona amatā ordinēs evaņģēlistu Jāni Spudas. Ordinācija notiks svētku dievkalpojumā plkst.15:00 Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē.

Jāni Spudas (dzim. 1977.g.) Garīgo darbinieku eksaminācijas komisija evaņģēlista amatā apstiprināja 2017.gadā. Evaņģēlista solījumu J.Spudas devis 2017.gada 3.decembrī, uzsākot kalpošanu Jelgavas iecirknī.  Kalpošanā nosūtīts iecirkņa prāvesta Oskara Laugaļa rīcībā un pārraudzībā.

Liepājas diecēzē līdz šim diakona amatā kalpo Uldis Žabris un Kaspars Lauris (abi Grobiņas iecirknī) – ordinēti 2021.gada Svētā Labrenča jeb Laurencija dienā Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē un Andris Kļaviņš ordinēts tajā pašā dienā gadu vēlāk Jelgavas Sv.Annas prokatedrālē. A.Klaviņš un turpmāk arī J.Spudas kalpos palīgbīskapa U.Gailīša pārraudzībā.  

Diakona amats ir sena tradīcija Baznīcā un tam ir savas saknes jau no pirmās draudzes Jeruzalemē. Diakona pienākumos ietilpst kalpot un palīdzēt draudzes mācītājam un bīskapiem liturģijā, dievgalda izdalīšanā, sprediķot, sludināt evaņģēliju, kā arī veltīt sevi žēlastības darbiem.

 


Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona vēstījums un apsveikums 2022.gada Ziemsvētkos

Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē,

jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. /Lk.1:7/

Toreiz Jāzeps un Marija klaudzināja pie daudzām durvīm, lai varētu mājas apstākļos dzemdēt gaidīto un apsolīto bērnu. Tomēr nevienam neatradās vieta viņiem. Visur, kur izskan vēsts par Kristus piedzimšanu, arī uzzin, ka betlēmieši tajā naktī bija slēguši durvis Jāzepam un Marijai, un līdz ar to Jēzus piedzima kūtī pie mājlopiem un tika ielikts silē. Mēs varbūt brīnāmies, kāpēc ļaudis neielaida viņus savās mājās, kas tam bija par iemeslu? Varbūt māja bija pilna – liela ģimene, daudz mantu, ciemiņi, kas jau bija iekārtojušies un vairs negribēja pārkārtoties; komforta zona, kā to tagad nereti dēvē. Varbūt durvis neattvērās, kāda iemesla dēļ sirdis bija apcietinātas.

Lasīt vairāk


Ziemsvētku, Vecgada un Zvaigznes dienas dievkalpojumi Liepājas diecēzes draudzēs

 

BAUSKAS IECIRKNIS
Bauskas ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums
  24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums.
  31.decembris plkst. 18:00 Vecgada vakara dievkalpojums.
  1.janvāris plkst. 10:00  
  8.janvāris plkst. 10:00 Svinēsim Zvaigznes dienu.
Bārbeles 24.decembris plkst. 14:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Budbergas Sv. Pāvila draudze 25.decembris plkst. 15:00 Ziemassvētku dievkalpojums
Code e.lut.draudze 25.decembris plkst. 12:00 Codes baznīcā, Pirmo Ziemsvētku dievkalpojums / sadraudzība
Iecavas ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 16:30 Iecavas baznīcā, Ziemsvētku koncerts (vokālais ansamblis Eternum)
  24.decembris plkst. 18:00 Iecavas baznīcā, Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 10:00 Iecavas baznīcā, Pirmo Ziemsvētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 10:00 Iecavas baznīcā, Jaungada (Jēzus vārda došanas) dievkalpojums
Jaunsaules ev.Lut.draudze 24.decembris plkst. 15:00  
Mežotnes ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 13:00 Viesturu Kult. centra kapelā Ziemsvētku dievkalpojums / sadraudzība
  25.decembris plkst. 15:00 Mežotnes atjaunotajā baznīcā Ziemsvētku dievkalpojums (vadīs bīsk. Uldis Gailītis)
  26.decembris plkst. 13:00 Rundāles pils kapelā Ziemsvēku dievkalpojums (vadīs bīsk. Pāvils Brūvers)
LELB Salgales ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 16:00 Salgales baznīcā, Ziemsvētkus svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 14:00 Salgales baznīcā, Ziemsvēku koncerts “Mīlestība līst pār mums” (N.Jaudzems ģit., I.Savicka vok.)
  1.janvāris plkst. 14:00 Salgales baznīcā, Jaungada (Jēzus vārda došanas) dievkalpojums
Valles 23.decembris plkst. 9:00 Skolas ziemassvētku dievkalpojums
  24.decembris plkst. 16:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Vecsaules Ev.Luteriskā draudze 24.decembris plkst. 13:00  
Vecumnieku 23.decembris plkst. 11:00 Skolas ziemassvētku dievkalpojums
  24.decembris plkst. 18:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 10:00 Ziemassvētku dievkalpojums ar sv.vakarēdienu
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada dievkalpojums
 
GROBIŅAS IECIRKNIS
Aizputes ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Aizputē Kalvenes iela 38a Adventistu telpās
  25.decembris plkst. 17:00 Valtaiķu evanģēliski luteriskā baznīca Laidu pag.
  8.janvāris plkst. 10:00 Aizputē Kalvenes 38a Adventistu telpās
  24.decembris plkst. 10:00 Dievkalpojums Klosteres Sv.Pētera baznīcā – Klosteres draudzei
Apriķu ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 15:00 Ziemsvētku svētvakars
Bātes – Vaiņodes ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 15:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 13:00 Ziemsvētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 13:00 Jaungada diena/ Jēzus vārda došana
Bunkas ev.lut. draudze 23.decembris plkst. 17:00 Pirmssvētku svētbrīdis/

Baznīcas drupās

Dunikas ev.lut. draudze 26.decembris plkst. 14:00 Otrie Ziemsvētki
Durbes ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Kristus piedzimšanas svētvakars
  25.decembris plkst. 9:00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums
Embūtes ev.lut. draudze 26.decembris plkst. 12:00 Pirmssvētku svētbrīdis

Baznīcas drupās

Gramzdas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 11:00 Ziemsvētku- Kristus piedzimšanas dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 15:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Grobiņas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Kristus piedzimšanas svētvakars
  25.decembris plkst. 11:00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums
Jūrmalciema Nācaretes ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 15:00 Kristus piedzimšanas svētvakars
  8.janvāris plkst. 11:00 Dievkalpojums
Krūtes-Bārtas ev.lut.draudze 25.decembris plkst. 14:00 Dievkalpojumu muzikāli bagātinās Liepājas svētās Trīsvienības katedrāles liturģiskais ansamblis Ilzes Tomsones vadībā.
Liepājas Brāļu ev.lut. draudze 25.decembris plkst. 14:00 Kristus piedzimšanas svētki
  1.janvāris plkst. 14:00 Jaungada un Jēzus vārda došanas dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 14:00 Dievkalpojums
Liepājas Lutera ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Ziemsvētku priekšvakara dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
  24.decembris plkst. 18:00 Svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 11:00 Kristus piedzimšanas svētku un Iesvētību dievkalpojums
  31.decembris plkst. 11:00 Vecgada dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 11:00 Jaungada un Jēzus vārda došanas dievkalpojums
  6.janvāris plkst. 18:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Liepājas Svētās Annas ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums
  24.decembris plkst. 21:00 Nakts Vigīlija
  25.decembris plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
  26.decembris plkst. 10:00 Otro Ziemsvētku dievkalpojums
Liepājas Svētās Trīsvienības ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 10:00 Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki
  26.decembris plkst. 15:00 Otrie Ziemsvētki – diakona martira Stefana dienaDiakona ordinācija ( Jānis Spuda )
  31.decembris plkst. 18:00 Vecgada diena
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada diena / Jēzus vārda došanas diena
  6.janvāris plkst. 18:00 Zvaigznes diena
Muitnieku ev.lut. draudze 25.decembris plkst. 14:00 Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki
  31.decembris plkst. 14:00 Vecgada diena
Nīcas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 17:00 Ziemsvētku Svētvakars
  25.decembris plkst. 14:00 Kristus piedzimšanas svētki
  1.janvāris plkst. 14:00 Jaungada diena/ Jēzus vārda došana
  8.janvāris plkst. 14:00 Zvaigznes diena
Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila ev.-lut.draudze 24.decembris plkst. 17:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētki
  1.janvāris plkst. 10:00 Jēzus vārda došanas diena
Priekules ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 10:00 Ziemsvētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada diena/ Jēzus vārda došana
Rucavas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 11:00 Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki
  26.decembris plkst. 11:00 Otrie Ziemsvētki
  31.decembris plkst. 18:00 Vecgada diena
  1.janvāris plkst. 11:00 Jaungada diena / Jēzus vārda došanas diena
  6.janvāris plkst. 11:00 Zvaigznes diena
Sakaslejas ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 17:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 10:00 Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki
Saraiķu ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 14:00 Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki
Ulmales – Labraga ev.-lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Ziemsvētku dievkalpojums
Ziemupes ev.-lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
 
JELGAVAS IECIRKNIS
Annenieku ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Augstkalnes Mežmuižas ev.lut. draudze
  24.decembris plkst. 14:00 Kalnamuižas ev.lut.draudze
  24.decembris plkst. 16:00 Zaļenieku Zaļā ev. lut. draudze
  24.decembris plkst. 18:00 Zaļenieku Zaļā ev.lut. draudze
  25.decembris plkst. 10:00  
Augstkalnes-Mežmuižas dr. 24.decembris plkst. 14:00  
  8.janvāris plkst. 14:00  
Bērzes ev.lut. draudze 25.decembris plkst. 10:00  
  15.janvāris plkst. 10:00  
Bukaišu -Sniķeres ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 13:30  
  1.janvāris plkst. 13:30  
Dobeles 24.decembris plkst. 16:00 ar Svēto Vakarēdienu
  24.decembris plkst. 18:00 bez Svētā Vakarēdiena
  25.decembris plkst. 12:00  
  1.janvāris plkst. 16:00  
  6.janvāris plkst. 18:00  
  8.janvāris plkst. 10:00  
Īles draudze – ZSV. DK. nenotiek   plkst.    
Jelgavas Sv. Annas ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
  24.decembris plkst. 19:00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas dievkalpojums. Draudzes svētdienas skolas uzvedums “Mums šodien Pestītājs dzimis!”
  26.decembris plkst. 10:00 Otro Ziemassvētku dievkalpojums ar jauno draudzes locekļu iesvēti.
  31.decembris plkst. 18:00 Vecgada dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada dievkalpojums
  6.janvāris plkst. 18:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Jelgavas Sv. Vienības draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums sveču gaismā
  25.decembris plkst. 10:00 Dievkalpojums ar dievgaldu.
  1.janvāris plkst. 10:00 Dievkalpojums ar dievgaldu.
  8.janvāris plkst. 10:00 Dievkalpojums ar dievgaldu.
Kalnciema Klīves evaņģēliski luteriskā draudze 24.decembris plkst. 13:00  
  25.decembris plkst. 17:00  
Lielvircavas draudze 25.decembris plkst. 14:00  
  1.janvāris plkst. 14:00  
Penkules ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 14:00  
Priedulas – Vadakstes draudze 25.decembris plkst. 14:00 Ar Svēto Vakarēdienu
Vecauces 24.decembris plkst. 18:00  
  25.decembris plkst. 11:00  
 
KANDAVAS IECIRKNIS
Balgales ev lut dr 24.decembris plkst. 15:00 Ziemassvētku Svētvakars
  8.janvāris plkst. 13:00 Zvaiznes dienas dievkalpojums
Iģenes ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Ziemassvētku dievkalpojums
Kandavas ev.lut.dr. 24.decembris plkst. 18:00 Z/sv.vakara d/k.
  25.decembris plkst. 10:00 Pirmie Z/sv.
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada d/k.
Ķurbes ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 14:00  
  1.janvāris plkst. 12:00  
Mārtiņa-Dzedru evaņģēliski luteriskā draudze 24.decembris plkst. 13:00 Ziemssvētku Svētvakara dievkalpojums
Mērsraga ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00  
  8.janvāris plkst. 11:00  
Nurmes ev lut dr 24.decembris plkst. 17:00 Ziemassvētku svētvakars
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Sātu ev.lut.dr. 24.decembris plkst. 17:00 Z/sv koncerts.
  25.decembris plkst. 11:00 Ar kora piedalīšanos.
  1.janvāris plkst. 11:00 Ar kora piedalīšanos.
  6.janvāris plkst. 0:00 nebūs
Talsu evaņģēliski luteriskā draudze 24.decembris plkst. 16:00 Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
  24.decembris plkst. 19:00 Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums bez Svētā Vakarēdiena
  25.decembris plkst. 10:00 Pirmo Ziemsvētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 10:00 Svētdienas dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Valdemārpils ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 19:00 Ziemsvētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 16:00 Jaunā gada dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 16:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Vānes ev. lut. draudze(sakristeja) 25.decembris plkst. 13:00 Svētbrīdi vadīs māc. Vilnis Auziņš
Zemītes ev.lut.dr. 24.decembris plkst. 14:00 Z/sv vakara d/k.
 
KULDĪGAS IECIRKNIS
Blīdenes ev.lut. draudze 25.decembris plkst. 16:00  
Ēdoles ev. lut. draudze 26.decembris plkst. 16:00  
Gaiķu ev.lut. draudze 26.decembris plkst. 12:00  
 
Īvandes ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 16:00  
Kabiles draudze 24.decembris plkst. 18:00  
Kuldīgas Sv. Annas draudze 24.decembris plkst 18:00 Vārdu dievkalpojums
  25.decembris plkst 11:00 Dievkalpojums ar Dievgaldu
  1.janvāris plkst 11:00  Dievkalpojums ar Dievgaldu
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudze 24.decembris plkst. 18:00  
  25.decembris plkst. 13:00  
  31.decembris plkst. 23:00  
  1.janvāris plkst. 13:00  
Lutriņu ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 20:00 Ziemassvētku vakara dievk.
  1.janvāris plkst. 13:00 Jaunā gada dievkalpojums
Nīgrandes Ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 14:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Pampāļu ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 10:00 Ziemassvētku vakara dievk.
Rendas ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00  
  8.janvāris plkst. 10:00  
Rudbāržu ev.luteriskā draudze 24.decembris plkst. 13:00 Ziemassvētku noskaņu kuplinās:Valdis Dvorovs,Svetlana Rudzīte,Endija Hansons.
Saldus M. Lutera 24.decembris plkst. 17:00 Ar Svēto Vakarēdienu
  25.decembris plkst. 10:00 Ar Svēto Vakarēdienu
  1.janvāris plkst. 10:00 Ar Svēto Vakarēdienu
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dvk
Saldus sv.Jāņa ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 17:00  
  25.decembris plkst. 11:00  
  31.decembris plkst. 22:00  
Skrundas ev lut draudze 24.decembris plkst. 18:00  
  25.decembris plkst. 11:00  
Usmas Sv. Pētera draudze 24.decembris plkst. 18:00  
  1.janvāris plkst. 0:30  
Vārmes Sv. Miķeļa draudze 24.decembris plkst. 16:00  
 
PILTENES IECIRKNIS
Dundagas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Kristus piedzimšanas svētku svētvakars. Piedalās: Dundagas kultūras pils jauktais koris, Dundagas vidusskolēnu ansamblis, klarnetists Valters Napskis
  25.decembris plkst. 11:00 Kristus piedzimšanas svētki
  1.janvāris plkst. 11:00 Jaungada diena/Jēzus vārda došanas diena
  6.janvāris plkst. 18:00 Zvaigznes diena
Ģipkas ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 19:30 Ģipkas ev. lut draudzē Ziemassvētkos pl. 19.00 līdz Dievkalpojumam 19.30 Draudzes priekšnieks Valdis Rande pateisies iedzīvotājiem par atbalsu kapsētas sakopšanos darbos un ziedojumiem.Pēc tam draudzes ērģelniece Ilze Rūsa atskaņos un dziedās senās Ziemassvētku dziesmas
Kolkas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Kristus piedzimšanas svētku svētvakars
  25.decembris plkst. 14:00 Kristus piedzimšanas svētki
  1.janvāris plkst. 14:00 Jaunā gada diena, Jēzus vārda došanas diena
Landzes ev. lut. draudze 26.decembris plkst. 12:00 Otrie Ziemsvētki / Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
Mazirbes ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 11:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
  31.decembris plkst. 18:00 Jaungada diena/ Jēzus vārda došanas diena
  1.janvāris plkst. 11:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 11:00 Vecgada dienas dievkalpojums
Piltenes ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada diena/ Jēzus vārda došanas diena
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Puzes evaņģēliski luteriskā draudze 24.decembris plkst. 13:00 Puzes baznīcā
  1.janvāris plkst. 11:00 Puzes baznīcā
  8.janvāris plkst. 11:00 Diakonijas centrā Puzes pagastā
Spāres ev.lut draudze 24.decembris plkst. 19:00 Ziemassvētku vakara Dievkalpojums. Piedalīsies Pastendes sieviešu vokālais ansamblis “‘Harmonija”.
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaidznes dienas Dievkalpojums, piedalīsies Spāres sieviešu vokālais ansamblis “Varavīksne”.
Ugāles ev.-lut. draudze 24.decembris plkst 19:00  
  25.decembris plkst 10:00  
Užavas ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 13:00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 13:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Ventspils ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem
  25.decembris plkst. 12:00  
  31.decembris plkst. 18:00  
  1.janvāris plkst. 12:00  

 


Jaunā gada retrīts

No 30. decembra līdz 1.janvārim Latvijas Kristīgā Studentu brālība sadarbībā ar Gregorskolu Saldū rīko Jaunā Gada sagaidīšanas retrītu par tēmu “Turpinājums”.

Iesākumā atskatīsimies aizvadītajā laikā, reflektēsim par piedzīvoto, dalīsimies pieredzē un vienosimies slavēšanā. Vecgada vakarā pievērsīsimies redzējumam par 2023.gadu un gatavosimies īpašajam notikumam – ballei. Spēles, uzdevumi, priekšnesumi, mūzika un vērtīgi pavadīts laiks kopā ar līdzīgi domājošajiem.

Reģistrēšanās anketa ej.uz/retritsballe22

Ierašanās 30.12. no plkst.12:30. Izmaksas 50 EUR (+4 EUR ja nepieciešama gultasveļa). Kontakttālrunis 26589345 – Ulvis.


Liepājas diecēze saņem sveicienus 15.pastāvešanas gadadienā no Ziemeļamerikas Anglikāņu baznīcas

 The Right Reverend Keith L. Ackerman, SSC, DD

VIII Bishop of Quincy-Retired

“Ego autem in medio vestrum sum sicut qui ministra”

 

Žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga, Jēzus Kristus.

Godājamie bīskapi, godājamie tēvi un brāļi un māsas Kristū Jēzū, mūsu Kungā un Pestītājā,

ar lielu prieku jūs sveicu jūsu piecpadsmitajā jubilejā. Iespējams, nemaz neapzināties, ka daudzi no mums visā kristīgajā pasaulē jūs turam visaugstākajā cieņā, un paldies Dievam par jūsu uzticību tik daudzo izaicinājumu vidū. Pirms piecdesmit gadiem man bija tas gods dzirdēt stāstu par Latvijas iedzīvotājiem un viņu uzticību no Katrīnas Čakstes Vilsones, jūsu pirmā prezidenta Jāņa Čakstes mazmeitas. Pirmo reizi satikāmies, kad kopā ar viņas vīru – Tēvu Deividu Vilsonu mācījāmies Nashotah House — seminārā, kura pirmais absolvents Gustafs Unoniuss ir labi pazīstams Zviedrijā, manu vecvecāku dzimtenē.

Jūsu arhibīskaps ir varonis starp kristiešiem, kuri uztur vēsturisko ticību laikā, “kad tā ir nodota”, un jūsu bīskaps, mans apustuliskais brālis un draugs, labi pārstāv jūs, runājot par jums ar lielu mīlestību. Esmu pagodināts un pazemīgs būt viņa draugs. Es arī ļoti priecājos, ka esmu saticis jauno palīgbīskapu un garīdzniekus, kaut arī tikai ar Zoom!

Lasīt vairāk


AIZLŪGUMI UN DIEVKALPOJUMU TIEŠRAIDES DECEMBRĪ

Decembrī aizlūgsim par to, ka mēs varam svētīgi piedzīvot Jaunā Baznīcas gada svētkus un ikdienu.

4. decembrī/ Adventa 2. svētdiena –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Ivaru Eisaku un viņa kalpošanu Saldus M.Lutera draudzē.

11. decembrī/ Adventa 3. svētdiena kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Erlandu Lazdānu un viņa kalpošanu Aizputes, Apriķu un Klosteres Sv.Pētera draudzēs.

18. decembrī/ Adventa 4. svētdiena –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  prāv. Gunti Apriķi un viņa kalpošanu Saldus Sv. Jāņa, Remtes, Blīdenes, Brocēnu un Gaiķu draudzēs.

25. decembrī/ Pirmie Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par diecēzes diakoniem Kasparu Lauri, Andri Kļaviņu un Uldi Žabri un diakona amata kandidāta Jāņa Spudas ordināciju diakona martira Stefana dienā 26.decembrī.

 

4.decembrī – Adventa 2. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

11.decembrī – Adventa 3. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

18.decembrī – Adventa 4. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

24.decembrī – Ziemsvētku priekšvakara dievkalpojuma tiešraide plkst.16:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

25.decembrī – Ziemsvētku dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

26.decembrī – Diakona martira Stefana diena, Jāņa Spudas ordinācijas dievkalpojuma tiešraide plkst. 15:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)