Apmācību kurss “Projektu sagatavošana un vadīšana”

Vai esi kādreiz domājis, ka labprāt sagatavotu un realizētu kādu projektu? Varbūt kopā ar saviem tuvākajiem domubiedriem, vai savā draudzē? Vai esi šaubījies, ka varbūt tas ir pārāk sarežģīti, grūti vai pat neiespējami? Ja vien tev ir kādas idejas, ko vēlies realizēt, un vēlme apgūt jaunas prasmes un iemaņas, tad tas noteikti ir iespējams! Projektu vadīšana var būt aizraujoša, interesanta un radoša, ja vien zini dažas pamatlietas par projektu vadīšanu.

Lasīt vairāk


Liepājas diecēzes diena “Dieva ģimene” – 14.septembrī Dobelē

Pateicībā par iepriekšējā gadā piedzīvoto Kuldīgā, aicinu šogad uz Diecēzes dienu 14. septembrī Dobelē! Sakarā ar Latvijas simtgadi pagājušā gadā tēma bija “Tēvi, tēvzeme un Mūsu Tēvs” un kā dabisks turpinājums šī gada tēma ir “Dieva ģimene”. Nākot kopā, mēs piedzīvojam ģimeniskumu, kā mūsu bioloģiskajā ģimenē, tā arī mūsu garīgajā ģimenē – draudzē, diecēzē. Aicinu doties ar savu draudzi un kopā piedzīvot Dieva ģimenes sadraudzību diecēzēs līmenī.

LELB Liepājas bīskaps +Hanss Martins Jensons

Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai vada mūs kopā sanākt un svinēt Diecēzes dienu!
Diecēzes diena veidota, lai atgādinātu un iedrošinātu mīlestībā rūpēties vienam par otru draudzē un ģimenē. Tā ir iespēja piedzīvot jaunu motivāciju plašākā kontekstā – diecēzes ietvaros.
Būt Dieva ģimenē nozīmē apzināties kopības, vienotības svētību saņemot Svētā Gara spēku no Kristus svētās klātbūtnes ģimenē, vēl spēcīgāk saņemt aicinājumu kopā kalpot un kopā svētkus svinēt, dot godu un slavu Dzīvajam Trīsvienīgajam Dievam. Lūgsim, lai Diecēzes dienā saņemtais mūs darītu dedzīgākus ik dienas doties kopā ar Kristu Viņa svētajā ceļā kalpot Viņam un līdzcilvēkiem!

Diecēzes dienas programma 2019

No 10.00         Ierašanās, reģistrācija, kafija
11.00                Dievkalpojums
13.00               Sadraudzība mielastā

Lasīt vairāk


Bīskapa Meinarda dienā Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē ordinēs J.Erno

Tas Kungs nozīmēja … un izsūtīja tos …
uz ikkatru pilsētu un vietu, kurp Viņš gribēja iet…
“Kas jūs klausa, tas klausa Mani, un, kas jūs nicina, tas nicina Mani.
Bet, kas Mani nicina, tas nicina To, kas Mani sūtījis.”
/Lk.10:1,16/

Trešdien, 14. augustā – Sv.Meinarda dienā pl. 18:00 ikviens ir aicināts uz Jāņa Erno ordinācijas dievkalpojumu Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē.

Ordinācijas dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons, prāvests Ainars Jaunskalže, mācītājs Atis Grīnbergs, pie ordinācijas asistēs prāvesti Oskars Laugalis un Kārlis Irbe, sprediķos mācītājs Kārlis Puķītis.

Lasīt vairāk


14.augustā – bīskapa Meinarda dienas dievkalpojums Liepājā

 

​Katru gadu 14.augustā Baznīca piemin pirmo baltu cilšu apustuli – bīskapu Meinardu (ap 1130-1196).

Šajā dienā notiek arī jauno garīdznieku ordinācija, ja ir kādi kandidāti, kuri sekmīgi starplaikā nokārtojuši Garīgo darbinieku eksāmenu. 

Trešdien, 14.augustā plkst.18:00 Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē notiks JĀŅA ERNO ordinācijas dievkalpojums, kuru vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons. 

 


Koncerts “VENI CREATOR” un lekcija “Ieskats Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles muzikālajā mantojumā”

Vasarsvētku nedēļas vidū, trešdien, 12. jūnija vakarā visi laipni aicināti uz Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāli, kura šogad atzīmē savu 260 gadu pastāvēšanu. 

Plkst.19.00 varēsim noklausīties Mg.art. Kristiānas Vaickovskas pētījumu: “Ieskats Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles muzikālajā mantojumā” par unikālo un vērtīgo nošu kolekciju, kura gadsimtiem glabājusies dievnamā. 

Lasīt vairākTeoloģijas programma vidusskolēniem Saldū

Svētā Gregora izglītības centrs (Gregorskola) jau 3 gadus organizē pusaudžiem vecumā no 12-14 gadiem iesvētes mācības programmu. Pusaudžiem izejot cauri šai programmai kā dalībniekiem, piedāvājām nākamajā gadā piedalīties kā kalpotājiem. Tas darbojās ļoti sekmīgi. Bet ko tālāk? Tā kā Izglītības centram (Gregorskolai) ir savs internāts, tad domājām par iespēju piedāvāt jauniešiem papildināt savas kristīgās/teoloģiskās zināšanas un dzīvot kristīgā vidē.

Lasīt vairākGarīgās mūzikas koncerts “UBI CARITAS…”

17. aprīlī, Zaļās Ceturtdienas priekšvakarā, Liepājas Sv. Annas baznīcā gaidāms garīgās mūzikas koncerts “UBI CARITAS…”. Plkst. 17.30 būs ievadlekcija, kurā varēs ieklausīties muzikoloģes un pedagoģes Aijas Engelmanes stāstījumā par Liepājas mūzikas vēsturi, tās vietu un nozīmi Eiropas kultūras mantojumā. Ap plkst. 18.00 skanēs daudzbalsīgi “a capella” dziedājumi latīņu valodā, kurus izpildīs Liepājas mūziķu apvienība “Schola Trinitatis”. Programmā ietverta dažādu laiku un komponistu garīgā mūzika, kuras saturā atainotas Zaļās ceturdienas mistērijas. Koncertu atbalsta Liepājas Kultūras pārvalde projekta “Liepājas identitātes meklējumi sakrālajā mākslā un kultūrā” ietvaros. Visi laipni aicināti!


Iesvētes apmācības pusaudžiem

Iespējams pieteikt pusaudžus, uzsākot dalību apmācību  2.posmā – 12.-14.aprīlī.

Pieteikšanās iespējama līdz 2.aprīlim.