Liepājas diecēzes diena Svētdienas skolai Saldū – 25.maijā

Esiet mīļi aicināti uz Liepājas diecēzes sadraudzības dienu SALDŪ (25.maijā)!

Sadraudzības dienu programma:
9:30-10:30 Ierašanās, reģistrēšanās
10:45 gatavošanās procesijai
11:00 Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona vadīts svētbrīdis LELB Saldus Sv. Jāņa baznīcā
12:00 Dažādas radošās darbnīcas atkarībā no bērnu vecuma ( Godly play, Kristīgo klaunu darbnīca, Radošā darbnīca, Mūzikas darbnīca, Klusums un lūgšana baznīcā, Mēmais šovs, Skauti, Sporta spēles, Foto orientēšanās spēle un ekskursija pa baznīcu, Eksperimenti, Mācītāju “cepināšana”).
13:00 Pusdienas
14:00 Dažādas radošās darbnīcas – turpinājums
15:00 Našķu pauze
16:00 – 17:30 Noslēguma svētbrīdis LELB Saldus Sv. Jāņa baznīcā
18:00 došanās mājas

Pieteikšanās:
http://ej.uz/sadraudzibasdienaSaldus 
http://ej.uz/sadraudzibasdienaSaldusGrupam 

Aicinām katru dalībnieku ziedot 5 eiro pasākuma norises dienā.

Aicinām atbalstīt pasākuma organizēšanu ziedojot: Svētā Gregora izglītības centrs Reģ. Nr. 40801051503 Konts: LV71HABA0551043311276 Banka: AS “Swedbank” Lūgums norādīt ziedojumu mērķi: Ziedojums sadraudzības dienai


AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES APRĪLĪ

Aprīlī lūgsim par sagatavošanos 2. Svētdienas skolu sadraudzības dienai Saldū.

7. aprīlī / Baltajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Mareku Ignatu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Saldus Mārtiņa Lutera, Pampāļu, Lutriņu un Nīgrandes draudzēm.

14. aprīlī/ Lieldienu 3. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu Gunti Apriķi un viņa kalpošanu Kuldīgas iecirknī, par draudzēm kurās viņš kalpo – Saldus Sv. Jāņa, Blīdenes, Gaiķu un Remtes draudzēm un nodrošina kalpošanu – Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa,  Kabiles un Usmas Sv. Pētera  draudzēm.

21. aprīlī/ Lieldienu 4. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Jāni Saulīti un draudzēm, kurās viņš kalpoDžūkstes, Jaunpils, Lestenes, Pūres un Dzirciema draudzēm. 

28. aprīlī/Lieldienu 5. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Jāni Tālumuun draudzēm, kurās viņš kalpo – Jaunsaules, Vircavas un Bērzes draudzēm.

Lasīt vairākBīskapa Hansa Martina Jensona uzruna Zaļā Ceturtdienā

Mīļie amata brāļi un brāļi un māsas Kristū!

Dievs sūta garīdzniekus, lai sapulcinātu cilvēkus ap Dieva vārdiem un sakramentiem.
Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.
Tādēļ jūsu kalpošana ir svarīga, pat izšķiroša, cilvēka dzīvei.
Kad garīdznieki nāk kopā Zaļajā Ceturtdienā, lai atjaunotu savu ordinācijas solījumu, tas ir arī, lai tiktu stiprināti sava garīdznieka identitātē.

Lasīt vairāk


Klusās nedēļas un Lieldienu laika dievkalpojumi Liepājas diecēzes draudzēs

 

Draudzes nosaukums       Papildu informācija
BAUSKAS IECIRKNIS
LELB Bārbeles draudze 31.martā plkst. 16:00  
LELB Bauskas draudze 24.martā plkst. 10:00 Pūpolsvētdiena (palmu).
  28.martā plkst. 18:30 Zaļā ceturtdiena
  29.martā plkst. 10:00 Lielā piektdiena
  31.martā plkst. 6:00 Kristus Augšāmcelšanās rīts
  31.martā plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās diena
  4.aprīlī plkst. 10:00 Otrās Lieldienas
LELB Budbergas draudze 4.aprīlī plkst. 15:00 Lieldienas dievkalpojums
LELB Codes draudze 4.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu svētku dievkalpojums
LELB Iecavas draudze 29.martā plkst. 18:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 10:00 Lieldienu svētku dievkalpojums
LELB Mežotnes draudze 31.martā plkst. 14:00 Lieldienu svētku dievkalpojums Viesturu kapelā
  4.aprīlī plkst. 13:00 Lieldienu svētku dievkalpojums Rundāles pils kapelā
  4.aprīlī plkst. 15:00 Lieldienu svētku dievkalpojums Mežotnes baznīcā
LELB Salgales draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 16:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 8:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
LELB Valles draudze 31.martā plkst. 14:00  
LELB Vecumnieku draudze 28.martā plkst. 19:00 Zaļā Ceturtdiena
  29.martā plkst. 10:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums + krusta ceļš
  30.martā plkst. 21:00 Nakts vigīlija
  31.martā plkst. 10:00 Lieldienu dievkalpojums
GROBIŅAS IECIRKNIS
LELB Aizputes draudze 31.martā plkst. 8:00 Lieldienu dievkalpojums, Aizputē, Kalvenes ielā 38A
  29.martā plkst. 12:00 Krusta pagodināšana
  31.martā plkst. 13:00 LELB Aizputes draudze, Valtaiķu baznīca
LELB Apriķu draudze 31.martā plkst. 13:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Bātes-Vaiņodes draudze 29.martā plkst. 14:00 Lielā Piektdiena
  31.martā plkst. 13:00 Kristus augšāmcelšanās/Lieldienas
LELB Bunkas draudze 4.aprīlī plkst. 11:00 Kristus augšāmcelšanās/Lieldienas
LELB Dunikas draudze 30.martā plkst. 11:00 Dievkalpojums
LELB Durbes 25.martā plkst. 16:00 Lielās Pirmdienas dievkalpojums
  26.martā plkst. 16:00 Lielās Otrdienas dievkalpojums
  27.martā plkst. 16:00 Lielās Trešdienas dievkalpojums
  28.martā plkst. 16:00 Lielās (Zaļās) Ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 11:00 Lielā Piektdiena. Kristus ciešanu dievkalpojums ar krusta pagodināšanu.
  31.martā plkst. 9:00 1. Lieldienas. Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
LELB Embūtes draudze 4.aprīlī plkst. 13:30 Kristus augšāmcelšanās/Lieldienas
LELB Gramzdas draudze 24.martā plkst. 15:00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 14:00 Lieldienas- Kristus Augšāmcelšanās svētki
LELB Grobiņas 25.martā plkst. 18:00 Lielās Pirmdienas dievkalpojums
  26.martā plkst. 18:00 Lielās Otrdienas dievkalpojums
  27.martā plkst. 18:00 Lielās Trešdienas dievkalpojums
  28.martā plkst. 18:00 Lielās (Zaļās) Ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 13:30 Lielā Piektdiena. Krusta ceļš baznīcā.
  29.martā plkst. 15:00 Lielā Piektdiena. Kristus ciešanu dievkalpojums ar krusta pagodināšanu.
  30.martā plkst. 22:00 Lieldienu Vigīlija ar kristībām, uguns un ūdens svētīšanu
  31.martā plkst. 11:00 1. Lieldienas. Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.
LELB Jūrmalciema Nācaretes draudze 28.martā plkst. 14:00  
  31.martā plkst. 10:00  
LELB Klosteres Sv.Pētera draudze 31.martā plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Krūtes-Bārtas ev.lut.draudze 29.martā plkst. 14:00  

 

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

 

  31.martā plkst. 14:00 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

 

 

LELB Liepājas Brāļu draudze 29.martā plkst. 14:00  
  31.martā plkst. 14:00  
LELB Liepajas Lutera draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 11:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 7:00 Lieldienu rīta dievkalpojums
  31.martā plkst. 11:00 Lieldienas-Kristus Augšāmcelšanās svētki
LELB Liepājas Sv.Trīsvienības draudze 28.martā plkst. 11:00 Eļļas svētīšana. Diecēzes mācītāju ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums.
    plkst. 18:00 Draudzes dievkalpojums
  29.marts plkst. 10:00 Draudzes dievkalpojums
      17:00 Ekumēniskais “Krusta ceļš” no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles līdz Sv.Jāzepa katedrālei
  30.marts plkst. 21:30 Lieldienu Vigīlija
  31.marts plkst. 10:00 Lieldienu svētku dievkalpojums
LELB Muitnieku draudze 29.martā plkst. 14:00  
  31.martā plkst. 14:00  
LELB Nīcas draudze 24.martā plkst. 14:00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 12:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 14:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 14:00 Baltās svētdienas dievkalpojums
LELB Pāvilostas sv. Pētera un Pāvila draudze 25.martā plkst. 19:00 Marijas pasludināšanas diena
  26.martā plkst. 19:00 Dievkalpojums
  27.martā plkst. 19:00 Dievkalpojums
  28.martā plkst. 19:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 15:00 Krusta godināšana
  30.martā plkst. 21:00 Nakts vigilija. Sakaslejas baznīcā
  31.martā plkst. 10:00 Pirmās Lieldienas
  4.aprīlī plkst. 10:00 Otrās Lieldienas
LELB Priekules draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļā Ceturtdiena
  29.martā plkst. 11:00 Lielā Piektdiena
  31.martā plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās/Lieldienas
LELB Rucavas draudze 28.martā plkst. 8:00 Zaļā Ceturtdiena
  29.martā plkst. 11:00 Lielā Piektdiena
  30.martā plkst. 18:00 Lieldienu vigilija
  31.martā plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās svētki
  4.aprīlī plkst. 11:00 2. Lieldienas
  7.aprīlī plkst. 11:00 Baltās svētdienas dievkalpojums
LELB Sakaslejas draudze 28.martā plkst. 19:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums. Pāvilostā
  29.martā plkst. 15:00 Krusta godināšana. Pāvilostā
  30.martā plkst. 21:00 Nakts vigīlija.
  31.martā plkst. 8:00 Pirmās Lieldienas
LELB Ulmales Labraga draudze 31.martā plkst. 15:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Ziemupes draudze 31.martā plkst. 10:00 Lieldienu diekalpojums
JELGAVAS IECIRKNIS
LELB Annenieku ev.lut. draudze 31.martā plkst. 14:00  
LELB Augstkalnes Mežmuižas draudze 31.martā plkst. 16:00  
LELB Bērzes draudze 31.martā plkst. 10:00  
LELB Bukaišu-Sniķeres draudze 29.martā plkst. 14:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 14:00 Lieldienas
LELB Dobeles draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 10:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  30.martā plkst. 18:00 Klusās sestdienas iztēles kontemplācija
  31.martā plkst. 10:00 Lieldienas
LELB Jelgavas Sv. Vienības draudze, Sv. Jāņa baznīcā 28.martā plkst. 18:00 VIRIDIUM – Zaļās ceturdienas dievkalpojums ar dievgaldu.
  29.martā plkst. 18:00 PASHA – Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu.
  31.martā plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās svētki – Dievkalpojums ar dievgaldu.
LELB Jelgavas Svētās Annas draudze 27.martā plkst. 11:00 Eļļu svētīšanas un mācītāju solījuma atjaunošanas dievkalpojums.
  28.martā plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.
  29.martā plkst. 10:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 12:00 Ekumēniskais Krusta ceļš Jelgavā.
  30.martā plkst. 23:00 Lieldienu nakts vigīlija.
  31.martā plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas.
  4.aprīlī plkst. 10:00 Otrās Lieldienas.
  7.aprīlī plkst. 10:00 Baltā svētdiena.
LELB Kalnamuižas ev.lut . draudze 31.martā plkst. 8:00  
LELB Kalnciema Klīves draudze 31.martā plkst. 16:00  
LELB Vecauces draudze 29.martā plkst. 11:00  
LELB Zaļā ev.lut.draudze 29.martā plkst. 10:00 Lielā piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 10:00 Lieldienu dievkalpojums
KANDAVAS IECIRKNIS
LELB Balgales draudze 31.martā plkst. 13:00 Kristus augšāmcelšanās svetku dievkalpojums
LELB Engures ev.lut. 29.martā plkst. 11:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Kandavas dr. 28.martā plkst. 18:00 Zaļā cet.
  29.martā plkst. 10:00 LP
  31.martā plkst. 10:00 1.Lieldienas
LELB Ķurbes draudze 31.martā plkst. 12:00  
LELB Mērsraga draudze 29.martā plkst. 14:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Nurmes draudze 31.martā plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums
LELB Sātu dr. 28.martā plkst. 18:00 Z/Cet.
  29.martā plkst. 15:00 LP.
  31.martā plkst. 11:00 1.LD
LELB Sēmes ev.lut. 31.martā plkst. 14:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Talsu draudze 28.martā plkst. 18:00  
  29.martā plkst. 10:00  
  31.martā plkst. 06:00  
  31.martā plkst. 10:00  
LELB Valdemārpils draudze 29.martā plkst. 10:00 Meditatīvs Lielās Piektdienas dievkalpojums, kurā piedalās Valdemārpils MMS audzēkņi
  31.martā plkst. 13:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums. Ar dziesmām un mūziku kalpos Elīna Lāce
LELB Zemītes dr. 31.martā plkst. 14:00  
KULDĪGAS IECIRKNIS
LELB Ēdoles draudze 31.martā plkst. 14:00  
LELB Gaiķu draudze 29.martā plkst. 12:00  
  4.aprīlī plkst. 12:00  
LELB Griezes draudze 29.martā plkst. 9:00 Lielā Piektdiena
  4.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
LELB Īvandes draudze 31.martā plkst. 11:00 Mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics
LELB Kabiles draudze 31.martā plkst. 10:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Kuldīgas Sv. Katrīnas draudze 27.martā plkst. 18:00 Klusās nedēļas trešdienas dievkalpojums
  28.martā plkst. 18:00 Zaļā Ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 18:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  30.martā plkst. 18:00 Grēksūdzes dievkalpojums
  31.martā plkst. 7:00 Lieldienu dievkalpojums ar vigīliju
LELB Kuldīgas Svētās Annas draudze 25.martā plkst. 18:00 ar vakarēdienu
  26.martā plkst. 18:00 ar vakarēdienu
  27.martā plkst. 18:00 ar vakarēdienu
  28.martā plkst. 18:00 ar vakarēdienu
  29.martā plkst. 11:00 Ar vakarēdienu pl. 19.00 Bībeles lasījumi līdz rītam
  31.martā plkst. 8:00 Ar vakarēdienu, pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis
LELB Lutriņu draudze 31.martā plkst. 7:00 Rīta dievklapojums
LELB Nīgrandes draudze 31.martā plkst. 10:00  
LELB Pampāļu draudze 31.martā plkst. 13:00  
LELB Priedulas-Vadakstes draudze 31.martā plkst. 14:00 Kristus Augšāmcelšanās dvk
LELB Rendas draudze 31.martā plkst. 10:00  
LELB Saldus M. Lutera draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dvk
  29.martā plkst. 17:30 Lielās Piektdienas Krusta godināšanas dvk
  31.martā plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dvk
  1.aprīlī plkst. 14:00 (Gregorskolā, Lielā iela 26, Saldus) Otro Lieldienu ģimenes dvk ar bērnu uzstāšanos
LELB Saldus Svētā Jāņa draudze 27.martā plkst. 8:00 Rīta dievkalpojums
  28.martā plkst. 19:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 15:00 Krusta godināšanas dievkalpojums
  30.martā plkst. 21:00 Lieldienu nakts vigīlija
LELB Skrundas draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļas ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 23:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 11:00 Lieldienas dievkalpojums
LELB Usmas Sv. Pētera draudze 31.martā plkst. 12:30  
PILTENES IECIRKNIS
LELB Ģipkas baznīca 31.martā plkst. 13:00  
LELB Landzes draudze 4.aprīlī plkst. 12:00 Lieldienu svētku Dievkalpojums, pēc tam svētku koncerts. Sadraudzība.
LELB Rindas draudze 31.martā plkst. 14:00 Dievkalpojums
  31.martā plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums
LELB Spāres draudze. 30.martā plkst. 10:00  
LELB Ventspils draudze 25.martā plkst. 18:00 Marijas pasludināšanas diena, dievkalpojums
  28.martā plkst. 18:00 Dievkalpojums
  29.martā plkst. 10:00 Krustaceļš (baznīcā)
  29.martā plkst. 15:00 Dievkalpojums
  30.martā plkst. 18:00 Bikts svētbrīdis
  31.martā plkst. 10:00 Dievkalpojums
  4.aprīlī plkst. 12:00 Dievkalpojums

 AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES MARTĀ

Marta mēnesī:

  • lūgsim, lai Dievs mūs pasargā no visiem grēkiem, no visiem maldiem, no visa ļauna;
  • lūgsim par svētīgu Lieldienu svinēšanu un lai vairāk draudžu locekļu nāk kopā dievkalpojumos;
  • turpināsim lūgt par mieru Ukrainā.

3.martā/ Oculi – Gavēņa laika trešajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmācītāju Mārtiņu Burke – Burkevicu  un draudzēm, kurās viņš kalpo – Kuldīgas Sv.Annas, Īvandes, Lipaiķu, Ēdoles draudzēm un viņa kalpošanu zemessardzē.

10. martā/ Laetare – Gavēņa laika ceturtajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu Ainaru Jaunskalži, par Grobiņas iecirkni un draudzēm, kurās viņš kalpo – Rucavas, Dunikas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un Nīcas draudzēm. 

17. martā/ JudicaCiešanu laika pirmajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Rolandu Radziņu  un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēm.

24. martā/ PalmarumPalmu svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Andi  Ķīviču un draudzēm, kurās viņš kalpo – Talsu, Iģenes, Ķurbes un Valdemārpils draudzēm.

31. martā/ Kristus augšāmcelšanās svētkos – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Aldi Pavloviču  un draudzēm, kurās viņš kalpo – Ventspils un Rindas draudzēm.

Lasīt vairāk17.februārī – Kandavas iecirkņa prāvesta ievešanas amatā dievkalpojums

Sestdien, 17.februārī plkst.10.00 Tukuma Sv.Trīsvienības baznīcā, saistībā ar Bauskas, Jelgavas un Kandavas apvienoto iecirkņu sapulci, notiks Kandavas iecirkņa prāvesta amatā ievešanas dievkalpojums. Pamatojoties uz iecirkņa vēlēšanu rezultātiem un bīskapam dotajām pilnvarām, uz  jaunu termiņu prāvesta amatā iecelts Mārcis Zeiferts. Dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons.

Lasīt vairāk