Katedrāles diena sestdien, 26.novembrī

Foto autors: U.Muzikants

Svētku dievkalpojums plkst.11:00Dievkalpojumu vadīs  bīskaps Hanss Martins Jensons, piedalās arī palīgbīskaps Uldis Gailītis  un bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.

Tiešraide no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles sociālā tīkla Facebook LELB Liepājas diecēzes kontā: https://www.facebook.com/ LELBLiepajasdieceze  

Sadraudzība /Pēc dievkalpojuma – katedrāles namā, kurā jau divus gadus atrodas bīskapa kanceleja un Sv.Trīsvienības draudzes telpas.

Jaunā Baznīcas gada iesākšanas svētbrīdis – vespere plkst.18:00

Raidījums par katedrāli / Par Liepājas diecēzi un Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāli ir izveidots raidījums Aizputes TV, kurš būs skatāms ReTv kanālā šovakar, 25.novembrī plkst.18:30, 26.novembrī plkst.20:00, 27.novembrī plkst. 8:00 un 28.novembrī plkst.11:30.


Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona vēstījums Mūžības svētdienā

19.11.2022. A.D.

Liepājā

 Dieva mīļotie, izredzētie un svētie Liepājas diecēzes draudžu locekļi!

 

Miers ar jums! Šādi, kā bīskaps, katra dievkalpojuma sākumā sveicu draudzi un tā arī vēlos jūs sveikt Mūžības svētdienā, kas ievada nedēļu, kurā sākam atzīmēt Liepājas diecēzes 15 gadu pastāvēšanu. Tieši Mūžības svētdienas nedēļas sestdienā Liepājas diecēzes pirmais bīskaps Pāvils Brūvers iegāja Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā, kas līdz ar to kļuva par katedrāli un arī par jūsu katedrāli. Kad Svētais Gars ienāk mūsos, mūsu ķermenis kļūst par Svētā Gara templi. /1.Kor.6:19/. Tā kā baznīcas un katedrāles būvētas, lai tajās notiktu lūgšana, arī mūsu ķermenis ir radīts, lai tajā notiktu lūgšana. Kad Jēzus iztīrīja Jeruzalemes templi no naudas mijējiem, Viņš teica: “ Ir rakstīts: Mans nams ir lūgšanas nams, – bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri.” /Lk.19:46/. Šie vārdi attiecas arī uz mums, cilvēkiem – ja neļaujam lūgšanai notikt mūsos, tā vietā ienāk mantas iekāre, nemiers un raizes. Jēzus vēlas mūs atbrīvot no nevajadzīgām rūpēm un uztraukumiem, un palīdzēt mums paļauties uz Debesu Tēvu, dot mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu un kas ilgst mūžīgi, nevis tikai pamieru.

Lasīt vairāk


Atzīmējot Latvijas Republikas 104.proklamēšanas gadadienu

Foto: A.Prūsis

Foto: A.Prūsis

17.novembrī plkst. 18:00

Valsts svētku priekšvakara dievkalpojums

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē,

vada Liepājas bīskaps H.M. Jensons

 

18.novembrī plkst.9:00  

Tiešraide no Valsts svētku ekumeniskā dievkalpojuma Rīgas Domā:

Programma / REplay.lv (lsm.lv)

 

18.novembrī plkst.10:00  

Ekumēniskais valsts svētku dievkalpojums        

Jelgavas Sv.Annas prokatedrālē, vada Liepājas palīgbīskaps U.Gailītis

Tiešraide: https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze 

 

18.novembrī plkst. 12:00

Valsts svētku svētbrīdis

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē,

vada Liepājas bīskaps H.M. Jensons

 

 

 


Liepājas diecēzei – 15

Šogad aprit 15 gadi kopš bīskapa Pāvila Brūvera ienākšanas dievkalpojuma Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā 2007.gada 1. decembrī. Līdz ar šo notikumu baznīca kļuva par katedrāli, jaunizveidotās Liepājas diecēzes centru un vienu no jaunākajām katedrālēm Eiropā.

Sestdien, 26.novembrī svinēsim diecēzes 15 gadu jubileju un katrs diecēzes draudzes loceklis ir aicināts būt klātesošs šajos svētkos. Pl.11:00 svētku dievkalpojumu vadīs  bīskaps Hanss Martins Jensons, piedalās arī palīgbīskaps Uldis Gailītis  un bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. Pēc dievkalpojuma svinēsim kopīgu sadraudzību katedrāles namā, kurā jau divus gadus atrodas bīskapa kanceleja un Sv.Trīsvienības draudzes telpas.

Jubilejas gadā un turpmāk uzsākam iniciatīvu nodrošināt diecēzes draudzēm informatīvo stendu plāksni, kas ietver informāciju par draudzes piederību Latvijas evaņģēliski luteriskai baznīcai un Liepājas diecēzei. Pirmā šāda plāksne tika uzlikta stendā pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles 6.novembrī.

Plāksnes pielikšana stendā pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles, 06.11.2022.

Plāksnes pielikšana stendā pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles, 06.11.2022.

Zem šīs plāksnes katra draudze varēs izveidot papildinošu draudzes nosaukuma un simbolikas zīmi. Plašāka informācija par stendu izveidi un attiecīgu izmēru nodošanu tiks izsūtīta draudzēm atsevišķi.

Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai vada mūs kopā sanākt un svinēt Diecēzes kopību!


AIZLŪGUMI UN DIEVKALPOJUMU TIEŠRAIDES NOVEMBRĪ

Novembrī pateiksimies par diecēzes 15 gadu pastāvēšanu un izlūgsimies Dieva svētību turpmākajā kalpošanā. Aizlūgsim arī par draudžu diakonijas darba veicējiem – stiprinājumu un iedrošinājumu kalpošanā.

6. novembrī/ 22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, mācītājiem emeritus – Valdi Bercu, Raivo Bitenieku, Arti Burovu un palīgmācītāju emeritus Railviju Rozīti.

13. novembrī/ 23. svētdiena pēc Vasarsvētkiem kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Ati Grīnbergu un viņa kalpošanu Liepājas Sv.Annas, Ziemupes, Ulmales – Labraga, Vērgales draudzēs un Liepājas cietuma kapelāna amatā.

20. novembrī/ Mūžības svētdiena –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mūžībā aizsauktajiem brāļiem un māsām Kristū, īpaši par Liepājas diecēzes garīdzniekiem un viņu ģimeņu locekļiem,  kas ir aizsaukti mūžībā. Kungs, savu mieru viņiem dodi, lai mūžīga gaisma viņus apspīd!

27. novembrī/ Adventa pirmā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Ralfu Kokinu un viņa kalpošanu Jelgavas Sv.Vienības draudzē.

 

6. novembrī – 22. svētdienas pēc Vasarsvētkiem  dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

13. novembrī – 23. svētdienas pēc Vasarsvētkiem LELB Ārkārtes 29. Sinodes dievkalpojuma (no 29.oktobra) ieraksts plkst. 12:00, no Rīgas Doma (www.ltv.lsm.lv)

20. novembrī – Mūžības svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

27. novembrī – Adventa 1. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

 


30.oktobrī – svētku dievkalpojumi Tukuma un Salgales draudzēs

Tukuma baznīca

Svētdien, 30. oktobrī plkst. 11:00 Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze svinēs svētku dievkalpojumu, atzīmējot  455 gadu jubileju kopš tās dibināšanas, kā arī 335. gadu jubileju kopš pabeigta dievnama celtniecība.  Dievkalpojumā kalpos diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons un prāvests, draudzes mācītājs Mārcis Zeiferts. Svētkos muzicēs dziedātāja Baiba Bite. Plašāka informācija: http://www.tukumabaznica.lv/?ct=aktuali&fu=read&id=279

Plkst.14:00 tiks svinēts Pateicības dievkalpojums Salgales baznīcā. Draudze svinēs jaunā Salgales dievnama 20 gadu jubileju. Dievkalpojumu vadīs Liepājas diecēzes palīgbīskaps Uldis Gailītis. Tie būs pateicības svētki Dievam – kā rakstīts 127.psalmā: “Ja tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā.” 

Salgales baznīcas 20 gadu dzimšanas dienas svinības iesāksies jau sestdien, 29.oktobrī, kad plkst.14:00 notiks Salgales mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts, kuram sekos Glika ozolu stādīšana. Salgales pagasts atrodas Jelgavas novadā, Lielupes labajā krastā.


Kuldīgas iecirkņa prāvesta ievešana amatā

Attēlā: Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes atjaunošanas 30 gadu svētki 2019. gada 19. maijā

Attēlā: Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes atjaunošanas 30 gadu svētki 2019. gada 19. maijā

16. oktobrī, deviņpadsmitajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem, plkst. 14:00 tiks svinēts Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīcas un draudzes 770 gadu svētku dievkalpojums, kurā amatā ievedīs Kuldīgas iecirkņa prāvestu Gunti Apriķi. Dievkalpojumu vadīs diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons, piedalīsies palīgbīskaps Uldis Gailītis, bīskaps emeritus Pāvils Brūvers, prāvests Guntis Apriķis, draudzes mācītājs Viesturs Pirro un citi. Svētkos muzicēs Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes liturģiskais koris – schola ērģelnieces Dainas Lancmanes – Megnes vadībā. Pēc svētku dievkalpojuma sadraudzība baznīcas priekštelpā.

Attēlā: bīskaps Hanss Martins Jensons un mācītājs Guntis Apriķis 2019.gada Pļaujas svētkos Saldus Sv.Jāņa baznīcā

Attēlā: Bīskaps Hanss Martins Jensons un mācītājs Guntis Apriķis 2019.gada Pļaujas svētkos Saldus Sv.Jāņa baznīcā

Guntis Apriķis garīdznieka amatā ordinēts 2003.gada 9.jūnijā. Mācītāja amata krustu saņēmis 2004.gadā. Šobrīd kalpo Saldus Sv.Jāna mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Saldus Sv. Jāņa, Remtes, Blīdenes, Brocēnu un Gaiķu draudzes. Kopš 2020.gada novembra bijis Kuldīgas iecirkņa prāvesta pienākumu izpildītājs. Pēc iecirkņa prāvesta vēlēšanu rezultātiem prāvesta amatā apstiprināts šī gada maijā.  

Esiet aicināti piedalīties svinīgajā dievkalpojumā, kā arī aicinām būt lūgšanā par G.Apriķi un viņa turpmāko kalpošanu prāvesta amatā!

Prāvests ir iecirkņa mācītāju, palīgmācītāju, neordinēto garīgo darbinieku un draudžu tuvākais priekšnieks un padomdevējs. Prāvests ir diecēzes bīskapa pārstāvis iecirknī un iecirkņa pārstāvis Kapitulā. Prāvestu no iecirkņa sapulces izvirzītajiem kandidātiem uz septiņiem gadiem ieceļ diecēzes bīskaps.


Notiks kristīgā konference “Sabiedrības pamats − nemainīgās vērtības”

Liepājā notiks ikgadējā kristīgā konference “Sabiedrības pamats − nemainīgās vērtības”. Konference notiks 24. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Liepājas Latviešu biedrības namā.

Konferencē kā lektori uzstāsies ģimenes audzināšanas maģistre, sistēmiskā un ģimeņu psihoterapijas speciāliste Kristīne Maže, teoloģijas maģistrs, mācītājs un pasniedzējs Edgars Mažis. Kristīne un Edgars Maži aicinās runāt par tēmu “Drosme būt” (“Galvenais, lai visiem ir labi. Vai šajā “visi” iekļaujam ar arī sevi?”).

Savukārt publicists un psihoterapeits Viesturs Rudzītis diskutēs par laulību, ģimeni un tās pamatvērtībām.

Konferencē aicināts piedalīties ikviens interesents. 

Lasīt vairāk


AIZLŪGUMI UN DIEVKALPOJUMU TIEŠRAIDES OKTOBRĪ

Oktobrī pateiksimies par Dieva dāvāto svētību un augļiem šajā gadā draudžu dzīvēs un ikdienas darbos un lūgsim pēc Dieva vadības būt par gudriem un uzticīgiem namturiem.

2. oktobrī/ 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc.  Romānu Kurpnieku – Loginu un viņa kalpošanu  Apriķu, Aizputes, Pāvilostas Sv.Pāvila un Pētera un Sakaslejas draudzēs.

9. oktobrī/ 18. svētdiena pēc Vasarsvētkiem kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Kalniņu un viņa kalpošanu Zlēku, Ugāles, Popes un Usmas draudzēs.

16. oktobrī/ 19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc.  Jāni Bitānu un viņa kalpošanu  Liepājas Sv.Annas, Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila, Ziemupes un Sakaslejas  draudzēs.

23. oktobrī/ 20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Arvīdu Bobinski un viņa kalpošanu Muitnieku, Jūrmalciema Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēs.

30. oktobrī/ 21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāv. Mārci Zeifertu un viņa kalpošanu Tukuma un Ārlavas draudzēs.

 

2. oktobrī – 17. svētdienas pēc Vasarsvētkiem  dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

9. oktobrī – 18. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

16. oktobrī – 19. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

23. oktobrī – 20. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

30. oktobrī– 21. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)


Ērģeļu iesvētīšanas dievkalpojums Gramzdas baznīcā un Glika ozolu stādīšana

Svētdien, 25. septembrī, pl. 15:00 Gramzdas baznīcā tiks svinēts ērģeļu iesvētīšanas dievkalpojums.  Dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties iecirkņa prāvestam Ainaram Jaunskalžem, draudzes mācītājam Raitim Šēneram un citiem garīdzniekiem. Muzikāli svētkus bagātinās Lejaskurzemes mūzikas skolas kamerorķestris.

Ērģeles atceļojušas uz Gramzdas baznīcu, pateicoties zviedru draudzes ziedojumam. Ērģelnieks Valters Berggrens un viņa dēls Simons šo vareno instrumentu transportēja uz Latviju un salika kopā visas tā sastāvdaļas. Šīs ir piektās ērģeles, kuras V.Berggrens demontējis Zviedrijā un atvedis uz Latviju.

Kā atzīst pats meistars: “Ir ieguldīts liels darba apjoms, lai transportētu ērģeles un netiktu deformēta kāda no detaļām. Tas prasījis daudz darba stundas. Bet liels ir gandarījums, kad redz darba augļus. Turklāt, šādā veidā var iepazīt valsti un tās ļaudis daudz labāk, ko nevar piedzīvot vienkārši ceļojot.”

Pirms dievkalpojuma pl. 14:00 pie baznīcas tiks stādīti trīs ozoli ar simbolisku nozīmi – atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas simto dzimšanas dienu un 17.gadsimtā mācītāja Ernsta Glika veikto 1. Bībeles tulkojumu latviešu valodā. 2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem Alūksnē stādīto ozolu zīlēm. Ozoli tiek stādīti gan pie baznīcām un draudžu namiem, gan, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām – parkos, pie skolām un citās publiskās vietās ar nodomu, lai ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds caur Ernsta Glika tulkoto Bībeli.