Bīskapa vēstījums Adventa un Ziemsvētku laikam

Adventa laiku dēvē par pārdomu laiku, Ziemsvētku laiku – par ģimenes svētkiem. Uzrunā Jāzepa un Jaunavas Marijas turēšanās kopā dažādajiem izaicinājumiem. Viņu kopīgā ticība un gatavība uzņemt Dieva Dēlu savā vidū ir dievbijīgas ģimenes paraugs. Caur dabisku ģimeni var nākt liela svētība, kad tā turas kopā, kad tā turas pie Dieva. Ģimene nav abstrakts jēdziens, bet vārds, kas apraksta Dieva radīto kārtību. Dzīvosim saskaņā ar to, mums un citiem par svētību. Īpaši Ziemassvētkos daudzi var izbaudīt ģimenes svētību. Tā ir atbalstāma, un tā jāsargā.

Šajā laikā aicinu pārdomāt to, ka, neskatoties uz konfesiju vadītāju aicinājumiem, gada laikā tomēr neizdevās savākt nepieciešamo parakstu skaitu, lai nostiprinātu ģimenes jēdzienu Latvijas Republikas Satversmē. Vai ir palicis tik maz cilvēku, kas piekrīt tradicionālajam kristīgam ģimenes jēdzienam vai tomēr to ir daudz, bet vairums domā, ka manai līdzdalībai nav nozīmes. Tāda gadījumā nepieciešama atmoda!

Lasīt vairākAizlūgumi un tiešraides decembrī

Decembrī aizlūgsim par to, ka mēs varam svētīgi piedzīvot Jaunā Baznīcas gada svētkus un ikdienu.

3. decembrī/Adventa 1. svētdiena –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  palīgmāc. Mārtiņu Burke-Burkevicuun viņa kalpošanu Kuldīgas Sv.Annas, Īvandes, Ēdoles un Lipaiķu draudzēs un viņa kalpošanu zemessardzē.

10. decembrī/Adventa 2. svētdiena kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  māc. Viesturu Pirro un viņa kalpošanu Kuldīgas Sv.Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa, Usmas Sv.Pētera un Kabiles draudzēs un māc. Valteru Ozoliņu un viņa kalpošanu Rendas draudzē.

17. decembrī/Adventa 3. svētdiena –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  māc. Raimondu Mežiņu un viņa kalpošanu Saldus M.Lutera, Grīvaišu, Rubas, Jaunauces, Priedulas – Vadakstes draudzēs un Svētā Gregora izglītības centrā.

24. decembrī/Adventa 4.svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par diecēzes diakoniem Andri Kļaviņu, Kasparu Lauri, Jāni Spudas un Uldi Žabri.

31. decembrī/Svētdiena pēc Ziemsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Rolandu Radziņu un viņa kalpošanu Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēs.

Lasīt vairāk


Adventa un Ziemsvētku dekoru simbolika

Ziemsvētki ir lieli svētki, kam ir savs sagatavošanās laiks, svinēšanas laiks un atsvētes (pēcsvētku) laiks.

Adventa vainags

Sagatavošanās laiku, adventu (no latīņu valodas “atnākšana”), mēs iesākam četras svētdienas pirms 25. decembra, kas ir Kristus piedzimšanas diena. Adventa vainaga četras sveces simbolizē šīs četras svētdienas. 1. Adventa svētdienā iededzam pirmo sveci, un tad katrā sekojošā svētdienā tiek iedegtas vēl pa vienai svecei. Līdz ar to, ka no seniem laikiem – pirms vēl pulkstenis bija izgudrots, diena sākas ar saullēktu, 1.adventes vainaga iedegšana parasti sākas jau sestdienas vakarā. Tā daudzās vietās baznīcas zvans skan katru sestdienas vakaru (piemēram, plkst.18), lai iezvanītu svētdienu. Līdzīgā veidā mēs arī sākam svinēt Ziemassvētku dienu 25. decembrī – jau ar tās svētvakaru, kas ir 24.decembra vakarā.

Lasīt vairāk


Katedrāles diena 2.decembrī

Foto: Mākslinieka Artūra Pērkona dāvinājums no fotoizstādes (2023.g.)

Sestdienā, 2.decembrī tiks atzīmēta ikgadējā katedrāles diena. Šogad aprit 16 gadi kopš, Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā ienākot bīskapam P.Brūveram, tā kļuva par katedrāli un Liepājas diecēzes centru.

Svētku dievkalpojums* plkst.11:00 / Dievkalpojumu vadīs  bīskaps Hanss Martins Jensons.

Sadraudzība /Pēc dievkalpojuma – katedrāles namā, kurā trīs gadus atrodas bīskapa kanceleja un Sv.Trīsvienības draudzes telpas.

Adventa laika ieskaņas pasākums Romas dārzā / Pasākumā no plkst. 16:00 būs radošās darbnīcas, kur ikviens varēs sev izgatavot Ziemassvētku dekoru. Plkst.17:00 koncerts, kurā muzicēs Guntars Račs un Tomas Kleins ar draugiem. **

Jaunā Baznīcas gada iesākšanas svētbrīdis Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē – vespere plkst.18:00

* Tiešraide no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles sociālā tīkla Facebook LELB Liepājas diecēzes kontā: https://www.facebook.com/ LELBLiepajasdieceze  

** Liepājas pasākumu kalendārs (liepaja.lv)

***Video sižets par katedrāli un Liepājas diecēzi tuvākajās dienās būs skatāms diecēzes mājaslapā. 

Esiet gaidīti kopā piedzīvot katedrāles dienu!

 


Valsts svētku ekumēniskie dievkalpojumi Liepājā un Jelgavā

18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas ekumēniskie dievkalpojumi:

Plkst.10:00 Jelgavas Sv.Annas prokatedrālē, piedaloties palīgbīskapam U.Gailītim

Plkst.12:00 Liepājas Sv.Jāzepa Romas katoļu katedrālē, piedaloties bīskapam H.M.Jensonam

Dievs, svētī Latviju!

 


Kristīgo konfesiju vadītāji aicina noraidīt partnerības likumprojektu pakotni

Tieslietu ministrija 2023. gada oktobrī ir sagatavojusi likumprojektu pakotni, ar kuru paredzēts ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerības institūtu, un kas tuvākā laikā tiks izskatīts Saeimā.

Kā sacīts ziņojumā, kas nosūtīts Saeimas Juridiskajai komisijai, šis institūts “būs jauns veids, kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību”.

Šajā sakarā Latvijas kristīgās konfesijas atgādina, ka līdzīgi un izteiksmes veidā pat gandrīz identiski partnerattiecību reģistrācijas likumprojekti (Kopdzīves likums, Dzīvesbiedru likums, Civilās savienības likums u. c.) jau iepriekš ir virzīti Saeimā un noraidīti. Pretargumentus šiem mēģinājumiem izveidot laulībai paralēlu pāru kopdzīves institūtu esam jau daudzkārt uzskaitījuši, tāpēc arī šobrīd mūsu nostāja ir noraidoša.[1]

Lasīt vairāk


Aizlūgumi un tiešraides novembrī

Novembra mēnesī, kad mēs īpaši domājam par visiem svētajiem, kas ir gājuši mums pa priekšu ar savu piemēru, savu  uzticību Kristum un ar savu drosmi, lūgsim palīdzību arī mums būt uzticīgiem un drosmīgiem Kristus lieciniekiem.

Aizlūgsim arī par draudžu diakonijas darba veicējiem – stiprinājumu un iedrošinājumu kalpošanā.

5. novembrī/ 23.svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, mācītājiem emeritus – Valdi Bercu, Raivo Bitenieku, Arti Burovu, Māri Ludviku un Railviju Rozīti.

12. novembrī/ 24. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Kasparu Kovaļovu un viņa kalpošanu Engures un Sēmes draudzēs.

19. novembrī/ 25. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Jāni Bitānu un viņa kalpošanu Liepājas Svētās Annas, Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila, Ziemupes, Sakaslejas draudzēs un Sieksātes Svētās Trīsvienības baznīcā.

26. novembrī/ Mūžības svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par dekānu Pēteri Kalku un viņa kalpošanu Liepājas Svētās Trīsvienības, Krūtes – Bārtas un Liepājas Krusta draudzēs. Aizlūgsim arī par mūžībā aizsauktajiem brāļiem un māsām Kristū, īpaši par Liepājas diecēzes garīdzniekiem un viņu ģimeņu locekļiem, kas ir aizsaukti mūžībā. Kungs, savu mieru viņiem dodi, lai mūžīga gaisma viņus apspīd!

Lasīt vairāk


Katedrāļu dekānu tikšanās Liepājā un kopīgā dievkalpojuma pārraide Latvijas Televīzijā

21.-22.oktobrī Liepājā notiks ikgadēji tradicionāls notikums – Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas dekānu tikšanās.

Tikšanās reizēs pulcējas trīs luteriskās Baznīcas diecēžu dekāni – Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles dekāns Pēteris Kalks, Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš un Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles dekāns Andis Lenšs kopā ar pieaicinātiem katedrāļu pārstāvjiem (šajā reizē – Rīgas iecirkņa prāvestu Jāni Cepurīti un Rīgas |Doma mācītāju Sandi Ratnieku). Tikšanās tiek veidotas, lai kopīgi pārrunātu katedrāļu aktualitātes, dalītos pieredzē un sadraudzībā. 

Kopīgā sadraudzība noslēgsies ar svētdienas dievkalpojumu 22.oktobrī plkst.10:00 Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē. Dievkalpojumu vadīs Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons, asistējot dekānam Pēterim Kalkam un diakonam Kasparam Laurim. Sprediķos dekāns Elijs Godiņš. Dievkalpojumā muzicēs ērģelniece Ilze Tomsone un dziedās draudzes koris. Šo dievkalpojumu plkst.12:00 pārraidīs Latvijas Televīzija un pārraide būs skatāma: Programma / REplay.lv (lsm.lv)

Esiet aicināti gan piedalīties kopīgajā dievkalpojumā (plkst.10:00), gan vērot pārraidi – plkst.12:00.


Notiks ikgadējā kristīgā konference Liepājā

23. oktobrī pulksten 11:00 Liepājas Latviešu biedrības namā notiks ikgadējā kristīgā konference “Sabiedrības pamats – nemainīgās vērtības”.

Konferencē uzstāsies lektores: O.F.S., Dr. philol., klasiskā filoloģe, antīko zinātņu doktore Agnese Irbe un Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore Skaidrīte Gūtmane.

Agnese Irbe lekcijā “Antropoloģiskās pārmaiņas cilvēka un viņa tiesību izpratnē Latvijā 2020–2023″, apskatīs tēmu par cilvēka, bērna un vecāka tiesību un pienākumu izpratnes izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanas iniciatīvās, saistošajos dokumentos un izglītības materiālos.

Lasīt vairāk