AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES MARTĀ

Marta mēnesī:

  • lūgsim, lai Dievs mūs pasargā no visiem grēkiem, no visiem maldiem, no visa ļauna;
  • lūgsim par svētīgu Lieldienu svinēšanu un lai vairāk draudžu locekļu nāk kopā dievkalpojumos;
  • turpināsim lūgt par mieru Ukrainā.

3.martā/ Oculi – Gavēņa laika trešajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmācītāju Mārtiņu Burke – Burkevicu  un draudzēm, kurās viņš kalpo – Kuldīgas Sv.Annas, Īvandes, Lipaiķu, Ēdoles draudzēm un viņa kalpošanu zemessardzē.

10. martā/ Laetare – Gavēņa laika ceturtajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu Ainaru Jaunskalži, par Grobiņas iecirkni un draudzēm, kurās viņš kalpo – Rucavas, Dunikas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un Nīcas draudzēm. 

17. martā/ JudicaCiešanu laika pirmajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Rolandu Radziņu  un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēm.

24. martā/ PalmarumPalmu svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Andi  Ķīviču un draudzēm, kurās viņš kalpo – Talsu, Iģenes, Ķurbes un Valdemārpils draudzēm.

31. martā/ Kristus augšāmcelšanās svētkos – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Aldi Pavloviču  un draudzēm, kurās viņš kalpo – Ventspils un Rindas draudzēm.

Lasīt vairāk17.februārī – Kandavas iecirkņa prāvesta ievešanas amatā dievkalpojums

Sestdien, 17.februārī plkst.10.00 Tukuma Sv.Trīsvienības baznīcā, saistībā ar Bauskas, Jelgavas un Kandavas apvienoto iecirkņu sapulci, notiks Kandavas iecirkņa prāvesta amatā ievešanas dievkalpojums. Pamatojoties uz iecirkņa vēlēšanu rezultātiem un bīskapam dotajām pilnvarām, uz  jaunu termiņu prāvesta amatā iecelts Mārcis Zeiferts. Dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons.

Lasīt vairāk


Pagarināta pieteikšanās Lektoru kursiem 2024. gadā

Svētā Gregora Izglītības Centrs organizē un aicina pieteikties Lektoru* kursiem 2024. gadā! Lektoru apmācības notiks gan klātienē Gregorskolā Saldū, gan attālināti.

*Sākums: 2024.gada 1.-3.martā Saldū
*Zoom tikšanās: 2024.g. MARTĀ un APRĪLĪ pirmdienās un otrdienās plkst.18.00-20.15
*Otrā tikšanās klātienē: 2024.gada 12.-14.aprīlī Saldū
*Noslēgums: 2024.gada 17.-18. maijā Saldū

Lasīt vairāk


AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES FEBRUĀRĪ

Februārī aizlūgsim par jauniem aicinājumiem garīdznieka amatā un dažādās kalpošanās, un par viņu sagatavošanu. Lūgsim par Lutera Akadēmiju un par Svētā Gregora izglītības centru – lai viss darbotos un attīstītos ar Dieva svētību.

4. februārī/ Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Romanu Kurpnieku – Loginu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Aizputes, Apriķu, Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Sakaslejas un Ulmales – Labraga draudzēm.

11. februārī/ Esto mihi – svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu Mārci Zeifertu, viņa jauno termiņu prāvesta amatā, par Kandavas iecirkni un draudzēm, kurās viņš kalpo – Tukuma, Ārlavas draudzi un par Mērsraga draudzi, kur viņš kopā ar mācītāju Māri Ķirsonu nodrošina kalpošanu.

Lasīt vairāk


Viestura Pirro dzīves gadadienas un emeritūras dievkalpojums – 3.februārī

 Sestdien, 3. februārī plkst. 13.00 Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīcā tiks svinēts virsmācītāja Viestura Pirro 70 dzīves gadu, 35 Kuldīgas Sv.Katrīnas draudzē kalpošanas gadu un emeritūras dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties Kuldīgas iecirkņa prāvestam Guntim Apriķim, mācītājam Viesturam Pirro un citiem garīdzniekiem. Uz dievkalpojumu gaidīts ikviens brālis un māsa Kristū.

Lasīt vairāk


Prokatedrāles diena

Šodien, 24.janvārī, atzīmējam Jelgavas Svētās Annas prokatedrāles dienu. Plkst.18:00 dievkalpojumu prokatedrālē vadīs diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties palīgbīskapam Uldim Gailītim un citiem garīdzniekiem. 

Foto: U.Muzikants

 

Foto: U.Muzikants

Foto: U.Muzikants

Lasīt vairāk


Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību – no18. līdz 25.janvārim

Tā ir skaista tradīcija, ka astoņas dienas – no 18. līdz 25. janvārim – esam aicināti īpaši lūgties par kristiešu vienotību. Šā gada Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību materiālu ir sagatavojusi ekumeniska kristiešu grupa no Burkinas Faso (Āfrikā) vietējās kopienas Chemin Neuf vadībā. Nedēļai izvēlētā tēma ir fragments no Lūkasa evaņģēlija ar moto: “Mīli Kungu, savu Dievu… un savu tuvāko – kā sevi pašu.” Darba grupā sadarbojās brāļi un māsas no Uagadugu arhidiecēzes, protestantu baznīcu kopienu locekļi, pārstāvji no citām ekumeniskajām kopienām, kā arī brāļi un māsas no Burkinas Faso kopienas Chemin Neuf. Viņi ir apliecinājuši, ka kopīgais darbs patiešām ļāvis uzplaukt ekumeniskai attīstībai.  (Teksts no izdevuma “Mieram Tuvu”). 

Lūgšanu materiāls pieejams šeit: Materials_lugsanu_nedelai_par_kristiesu_vienotibu_2024


Lektoru kursi 2024

Svētā Gregora Izglītības Centrs organizē un aicina pieteikties Lektoru* kursiem 2024. gadā! Lektoru apmācības notiks gan klātienē Gregorskolā Saldū, gan attālināti.

* Sākums: 2024.gada 26.-28.janvārī Saldū
* Zoom tikšanās: 2024.g. februārī pirmdienās un otrdienās plkst.18.00-20.15
* Otrā tikšanās klātienē: 2024.gada 1.-3.martā Saldū
* Noslēgums: 2024.gada 12.-13. aprīlī Saldū

Lasīt vairāk


AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES JANVĀRĪ

Janvārī aizlūgsim par ārmisiju – īpaši par LELB misiju Indijā, par diecēzes draudžu māsu draudžu attiecībām, par māsu diecēzes attiecībām ar anglikāņu Fortvortas diecēzi Teksasā un lūgsim par kristiešu vienotību*.

*No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadējā starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

7. janvārī/svētdienā pēc Zvaigznes dienas kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par  prāvestu Oskaru Laugali, par Jelgavas iecirkni un draudzēm, kurās viņš kalpo – Dobeles, Bukaišu – Sniķeres, Penkules, Vecauces un Īles draudzēm.

14. janvārī/2. svētdienā pēc Zvaigznes dienas –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Martinu Sammu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Skrundas un Rudbāržu draudzēm.

21. janvārī/3. svētdienā pēc Zvaigznes dienas –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgbīskapu Uldi Gailīti, par prokatedrāli un draudzēm, kurās viņš kalpo – Jelgavas Svētās Annas un Dalbes draudzēm.

28. janvārī/4. svētdienā pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes  draudzēm lūgsim par mācītāju Raiti Šēneru un draudzēm, kurās viņš kalpo – Liepājas Lutera un Gramzdas draudzēm.

Lasīt vairāk