Pateicības dievkalpojums Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē 2020.gada 20.septembrī plkst. 10.00.
Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut. draudze , Liepājas vācu draudze un Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds sirsnīgi aicina ikvienu labas gribas cilvēku, kurš līdzdarbojies katedrāles fasādes atjaunošanas darbā, lai kopīgi pateiktos un svinētu darbu noslēgumu.