Svētdien, 29. augustā, Nīcas dievnamā ļaudis pulcējās, lai svinētu pateicības dievkalpojumu par baznīcas 170 pastāvēšanas gadiem. Dievkalpojumu vadīja Liepājas diecēzes bīskaps H.M.Jensons, sprediķoja viens no agrākajiem draudzes mācītājiem Dz. Laugalis. Klātesoši bija arī mācītāji A. Bobinskis, P.Bobinskis, J. Simakins, prāvests A. Jaunskalže, diakons K.Lauris un Mežgalciema baptistu draudzes mācītājs A. Vadonis, kurš dievnamu pieskandināja ar varenām mežraga skaņām. Dievkalpojuma noslēgumā baznīcas apbalvojumu “Uzticības Vairogs” par pašaizliedzīgu un ilggadīgu kalpošanu dievnamā saņēma Velta Eglija, Līvija Eglija un Laima Kārkliņa.

(Foto: Nīcas draudzes arhīvs)