LELB Liepājas bīskapa apsveikums un vēstījums 2017.gada Ziemsvētkos

… tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. /Lk 2:6/

Lai Svētās ģimenes piemērs ikvienam no mums atklāj ticības dziļuma skaistumu un caur to mudina visupirms pildīt Dieva gribu un kalpot par Dieva sūtņiem sabiedrībā!  

Dieva svētītus, pateicības bagātus Kristus piedzimšanas svētkus un Viņa žēlastības piepildītu 2018.gadu!

Liepājas bīskaps +Hanss Martins Jensons

2017.gada Ziemsvētkos

Bīskapa vēstījumu 2017.gada Ziemsvētkos aplūkojiet šeit: Bīskapa_vestījums_ Ziemsvētki 2017Koncerts Penkules baznīcā

23.decembrī plkst.12:00

Penkules evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Ziemassvētku koncerts

Ciemos Rīgas 45.vidusskolas jaunie mākslinieki un viņu draugi


Kalnciema – Klīves draudze atgriežas savā dievnamā

Otrajā Adventā, 10. decembrī, svētku diena bija nelielajai Kalnciema-Klīves draudzei Jelgavas novada Valgundes pagastā (vēsturiski – Kalnciema pagasts), kas ar svētību atgriezās savā dievnamā – Kalnciema-Klīves jeb Kalnciema luterāņu baznīcā; nams šogad ieguvis jaunu jumta segumu un jaunas griestu konstrukcijas, jo vecās, laika gaitā bojājoties, nopietni apdraudēja ir pašu namu un tajā rodamās kultūrvēsturiskās vērtības, ir baznīcēnu drošību, liedzot noturēt dievkalpojumus baznīcas lūgšanu telpā.

Lasīt vairāk


Mūžībā devies evaņģēlists Agnis Liepiņš

“Svētīgi mirušie, kas mirst iekš tā Kunga no šā brīža. Tiešām saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada.” /Atkl. 14:13/

 Š.g. 13.decembrī
51 gada vecumā pēc slimības saasināšanās mūžībā devies

evaņģēlists
AGNIS LIEPIŅŠ
(06.06.1966. – 13.12.2017.)

Evaņģēlista amatā ievests: 21.12.2008.
Kalpojis: Talsu ev.lut.draudzē mācītāja M.Ludvika pārraudzībā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un visiem sērojošiem un vēlam pestīšanas prieku, pavadot Agni Liepiņu mājup pie Tēva.

Mācītājs M.Ludviks: “Man sirdī un prātā Agnis paliks kā godīgs, iejūtīgs, saprotošs kolēģis, uzticams un izpalīdzīgs mīļš draugs. Tāds mums viņš visiem pietrūks draudzē un sabiedrībā. Lai gaišs un viegls ir Tavs Mūžības ceļš!” Vairāk: Par_Agni_Liepinu_māc.M.Ludviks

Bēru dievkalpojums otrdien, 19.decembrī plkst.13.00 Talsu ev.lut.baznīcā.
Dievkalpojumu vadīs prāvests Mārcis Zeiferts un mācītājs Māris Ludviks.
Kontaktpersona: Māris Ludviks, mob.+371 29282999

Mūžīgu mieru dodi, ak, Kungs. Mūžīgā gaisma lai atspīd.

Lai dus mierā!


Koncerts “Veltījums Mīlestībai”
svētdien, 17.decembrī, plkst. 16.00, Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē.

 Koncertā piedalās: LMMDV audzēkņi, simfoniskais orķestris un zvanu ansamblis “Campanella” ,
muzikālās mākslas studijas “MIRGO” un “Podziņas”.
 
Koncerta noslēgumā aizlūgums par Latviju:
#GaismaLatvijai

Notikušas lūgšanu brokastis Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles draugiem un atbalstītājiem

„Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!“ / Ps 90:17/

2017. gada 8. decembrī, Liepājā
 

Lūgšanu brokastis Svētās Trīsvienības katedrāles draugiem un atbalstītājiem Liepājā norisinājās jau septīto reizi. Lūgšanu brokastu tradīciju Liepājā aizsāka bīskaps emeritus Pāvils Brūvers ar mērķi aicināt kopā labas gribas cilvēkus, kuriem rūp skaistā dievnama atjaunošana, lai lūgtu par katedrāles atjaunošanu un kopīgiem spēkiem strādātu pie tā.

Uz šo pasākumu tiek aicināti gan katedrāles pastāvīgie atbalstītāji, gan uzņēmēji, gan privātpersonas, Liepājas pilsētas pašvaldības vadītāji un darbinieki ar kuriem ikdienā visbiežāk kopā iznāk sastrādāties. Pasākuma mērķis ir informēt par paveikto un plānoto katedrāles atjaunošanas ceļā, par aktuālajām vajadzībām. Kopīgi to visu nesot Dieva priekšā, izlūdzoties Dieva svētību gan katedrāles atjaunošanas darbiem, gan arī katra klātesošā vajadzībās.

Lasīt vairākBet, tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to Saviem mācekļiem un sacīja: „Ņemiet, ēdiet, tā ir Mana miesa.” 
Un Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem, un sacīja:
„Dzeriet visi no tā. Jo tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.” /Mt. 26:26 28/

2017.gada 17.decembrī pl. 13.00 Kabiles baznīcā

Svētā Vakarēdiena sakramenta trauku, altāra svečturu,
kristāmā trauka un paramentu
iesvētīšanas dievkalpojums.

Dievkalpojumu vadīs Liepājas diecēzes bīskaps H. M. Jensons, Kuldīgas iecirkņa prāvests U. Gailītis un Kabiles draudzes evaņģēlists A. Kaņeps.
Dievkalpojumu kuplinās Uldis Marhilēvičs un draugi.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība.

Visi esiet mīļi aicināti!Programmā: dažādu laikmetu populārākās Ziemassvētku melodijas.