Luterāņu kopiena kopj tradīciju sapulcināt draudžu locekļus uz Baznīcas dienām vai atsevišķām diecēzes dienām, kas notikušas Alūksnē (2006), Valmierā (2009) un Cēsīs (2014).

LELB Liepājas diecēze, kas tika izveidota 2007.gadā, ir noturējusi vienu diecēzes dienu Jaunpilī (2011) un ir notikušas Pateicības dienas. Šogad, 8. septembrī Kuldīgā notiks otrā diecēzes diena. Tās tēma “Tēvi. Tēvzeme. Mūsu Tēvs…” izraudzīta, godinot Latvijas simto gadskārtu, kā arī dēļ tā, ka Tēvu diena ir nākošajā dienā pēc izvēlētā diecēzes dienas datuma.

Diecēzes diena iesāksies plkst.11:00 ar svinīgu dievkalpojumu Kuldīgas Sv.Annas baznīcā, kuru vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties diecēzes garīdzniekiem. Pēc dievkalpojuma sadraudzība mielastā baznīcas dārzā. No plkst.14:00 līdz plkst.16:00 baznīcā lekcijas lasīs mācītāji Jānis Bitāns (Miesīgie un garīgie tēvi) un Uģis Brūklene (Tēvzeme Latvija un diecēzes patriotisms) un vienlaikus būs iespēja bērniem, jauniešiem un ģimenēm piedalīties dažādās darbnīcās: “Godly Play” nodarbības bērniem draudzes namā,  jauniešu kustības “Īsta Mīlestība Gaida” darbnīca baznīcas tornī, aktīva ģimenes spēle “Raparallijs” un aktivitāte “Skautu poligons” baznīcas dārzā. Būs iespēja piedalīties vai vērot sacensības “Tēvu izaicināšana”. Plkst.17:00 draudzes aicinātas pulcēties gājienam no Kuldīgas Sv.Annas baznīcas uz Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīcu, kur diecēzes diena tiks noslēgta ar muzikālu svētbrīdi. Pieteikšanās dalībai diecēzes dienā – līdz 3.septembrim. Gaidīti ir ne tikai Liepājas diecēzes draudžu locekļi, bet ikviens interesents.

Jaunieši ir aicināti nākt kopā jau piektdien, 7.septembrī –  uz Jauniešu vakaru, kad Kuldīgas Jauniešu mājā notiks koncerts ar Valdi Indriškonoku un citiem mūziķiem, būs našķi un (sa)draudzība. Pieejamas nakšņošanas iespējas.

Plašāk: https://www.facebook.com/events/512068555888143/

Diecēzes dienas vizuālajos materiālos redzamas fotogrāfijas ar Renāru Gudzinski un viņa dēliem Valteru un Dāvidu. Renārs ir  31 gadus jauns un kopā ar ģimeni dzīvo Saldū. Ikdienā strādā Latvijas dzelzceļā par sliežu ceļa montieri un  draudzē kalpo kā pērminderis. Kā pats Renārs saka  – “Esmu atvērts Dievam, esmu Viņa darba biedrs.”

Vaicājām Renāram: Ko Tev nozīmē būt par Tēvu?

Renārs: “Man šķiet, ka par tēti būt ir liela atbildība, jo Dievs atprasīs no mums kā tēviem atbildību par saviem bērniem. Bērni mums ir dāvāti un tādēļ ik dienas vairāk saprotu, ka tas nav joks un tādēļ jāpieliek visas pūles un cenšanās, lai viņos ieliktu to labāko. Viens no maniem mērķiem ir, lai dēli izaugtu par Dieva vīriem, kas seko Viņam un stāsta citiem par Dievu. Bērni no mums skatās un mācās, kādas mums ir attiecības vienam ar otru un ar Dievu. Mēs tēvi esam viņa autoritātes. Par tēvu nav nemaz tik viegli būt, jo pats esmu audzis šķirtā ģimenē. Un tēva piemērs, ko esmu redzējis savā ģimenē, nebija tas labākais. Mēs varam otram dot, ko paši esam saņēmuši.  Tādēļ mani pirmie gadi nebija viegli – audzinot savus dēlus. Bet Dievs ir labs! Viņš vienmēr ir līdzās. Laikam ejot Viņš dāvā jaunu sirdi un īstu piemēru, kā būt īstam tēvam. No Viņa tik smeļu spēku un mīlestību!”

Kāpēc Tu neesi devies ārpus Latvijas, bet paliec savā Tēvzemē?

Renārs: “Manuprāt, ja Dievs mani šeit ir nolicis, esmu šeit dzimis un audzis, tad tā ir mana vieta un zeme. Protams, redzot citus aizbraucam un nopelnot tur vairāk naudas, arī man domas skrien pa galvu un kārdinājumi nāk. Bet man ir ļoti mīļš psalms – “Ceri uz to Kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos pēc tava sirds ilgojas!””

Ko Tev nozīmē “Mūsu Tēvs debesīs…”?

Renārs: “Man šķiet, ka šie vārdi ir ļoti spēcīgi. Mūsu lielais un spēcīgais Tētis no debesīm redz un dzird visus mūsu saucienus, ilgas un sapņus. Iekšēji tāda drošības sajūta, ka mūsu Tētis valda pār visu. Un ir prieks, ka varu tuvoties Viņam bez bailēm. Mēs esam Viņa bērni!”

Esiet aicināti sapulcēties kopīgā luterāņu draudžu notikumā, lai, piedzīvojot dievkalpojumu un kopīgu mielastu, lekcijas un darbnīcas, stiprinātos ticībā un gūtu iedrošinājumu turpmākai kalpošanai!

Pieteikšanās dalībai diecēzes dienā: 26585678, liepajasbiskapakanceleja@lelb.lv.

Pieteikšanās dalībai jauniešu vakarā: 26430628, liene_bluuma@inbox.lv.

 

Dalības maksas vietā aicinām ziedot Liepājas diecēzes dienai:

Ziedojumu konts “LELB Liepājas diecēzes attīstībai”,

Sv. Gregora kristīgās misijas centrs, Reģ. Nr. 40801051503,

banka: AS “Swedbank”, konts: LV71HABA0551043311276,

mērķis: Liepājas diecēzes dienai