Ārlavas draudze aicina uz svētku dievkalpojumu atjaunotajā dievnamā 14. oktobrī, plkst. 11.00. Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs Mārcis Zeiferts, sprediķos – Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Andis Ķīvičs. Viesosies Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes koris” Coram Deo” un Raimonds Felšs, kā arī mūziķu trio no Rīgas – Ansis Klucis, Inese Ziemele – Kluce, kā arī Klinta Kluce. Uzstāsies Valdemārpils mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Pēc dievkalpojuma svinību turpinājums ar apsveikumiem, simtgades stāstu videoprojekcijā, mūziku un svētku galdu. Visi sirsnīgi aicināti!