2018.gada 14.oktobrī pl.11.00 Rucavas baznīcā notiks pateicības dievkalpojums baznīcas remontdarbu noslēgumā. Dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons.

Projekta ietvaros Rucavas baznīcai ir nomainīts jumts. Pēdējais jumts dievnamam bija likts 1929. gadā un ir labi kalpojis. Jumtu sabojāja vētra 1967. gadā, un kopš tā laika sākās problēmas, kas līdz ar jumta nomaiņas nolēgšanos ir atrisinātas. Šis Rucavas draudzei ir pēdējo gadu lielākais darbs, projekts gatavots vairākus gadus. Jumta atjaunošana izmaksāja 49 000 eiro. No šīs summas 34 000 eiro ir līdzekļi, kas piešķirti no Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas 2018. gadam. Pārējā daļa ir draudzes ziedojumi un ienākumi no saimnieciskās darbības – no mežizstrādes.

1874. gadā uzceltā Rucavas luterāņu baznīca iekļauta Eiropas kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā. 1936. gadā Liepājas meistara Jēkaba Jauģieša gatavotās ērģeles ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.