17.novembrī (11:00-14:00) Sv. Gregora Izglītības centrā (Saldū, Lielā ielā 26) notiks lekcija “Kas gan īsti te notiek? Kā mēs te nokļuvām? Un ko ar to visu iesākt? Postmodernisms un Baznīca” (māc. Robert Castro, ASV).

Aicināti visi interesenti.

Saturā:

  • Baznīca 21. gs. postmodernisma izaicinājumu vidū.
  • Kam mēs ticam un kāpēc atzīstam to par patiesu.
  • Postmodernisma kultūras ietekme uz mūsu un mūsu bērnu dzīvi.
  • Kristīgā apoloģētika. Vai protam vienkārši, jēgpilni aizstāvēt kristīgo ticību un patiesību visu to priekšā, kuri tai nepiekrīt?

 

Dalības izmaksas – 5 EUR (bez pusdienām). Pēc lekcijas iespējams palikt arī uz pusdienām. Tādā gadījumā dalības  izmaksas – 9 EUR.

Sv. Gregora Kristīgās misijas centrs, Reģ.nr. 40801051503,
Konts AS “Swedbank”, IBAN: LV65HABA0551031838321, SWIFT: HABALV22
Ar norādi: (dalībnieka vārds, uzvārds) – ZIEDOJUMS PAR 17.NOV. LEKCIJU
Pieteikšanās līdz 13.novembrim: iveta.kalme@lelb.lv, 26064557