Latvijas simtgades priekšvakarā, 17. novembrī plkst. 12.00, Usmas ciema “Svētībās” pie vecās skolas tiks iesvētīta brīvdabas svētvieta, Latvijas valsts karogi un atklāti divi Ventspils novada pašvaldības līdzfinansēti vietējās kultūrvēstures projekti: “Izziņas un orientēšanās maršruts, Usmas kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai “Elku ragā” un “Usmas unikālās kultūrvides aktualizēšana un interaktīva faktu apgūšana ar lietišķās mākslas elementiem Latvijas simtgades kontekstā”.

Usmas kultūrvēsturi popularizējošie projekti ir izveidoti ar lietišķās mākslas, interaktīvas izziņas un aktīvas atpūtas elementiem. Šie projekti būs piemēroti gan aktīvām ģimenēm ar bērniem, gan nesteidzīgiem Usmas gleznainās dabas vērotājiem.

Projektu iniciatori un realizētāji ir Brūkleņu ģimene sadarbībā ar biedrību “Usmas Kristīgā tautas skola”. Šie projekti ir veltījums Usmas iedzīvotājiem un viesiem Latvijas simtgadē.

Brīvdabas svētvietu un valsts karogus iesvētīs Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons. Svētvieta paredzēta brīvdabas dievkalpojumiem, aizlūgšanām, apcerēm un laulībām Trīsvienīgā Dieva godam un Usmas svētībai.

Pēc svētvietas un projektu svinīgās atklāšanas būs svētku mielasts un tradicionālā “Brūkleņkūka”.

Ikviens laipni aicināts!

Lai piepildās Bībelē rakstītais: “Dievs lai mūs žēlo un svētī, lai liek savam vaigam mirdzēt pār mums! Lai zina visa zeme tavu ceļu un visas tautas tavu pestīšanu! Tautas lai slavē tevi, Dievs, lai tevi slavē visas tautas!” (Dāvida dziesma 67:2–4)