2018.gada 18.novembrī pl.11.00 Liepājas Sv.Annas baznīcā notiks Latvijas Valsts simtgadei veltīts ekumēnisks svētku dievkalpojums. 

1919. gada 18. novembrī Svētās Annas baznīcā notika pirmais jaundibinātās Latvijas Valsts svētku dievkalpojums, kurā piedalījās Pagaidu Valdība. “Bija vajadzīga visa latviskā pārgalvība un ticība idejai, bija vajadzīgs saņemt visus gara un sirds spēkus, lai še apstātos, uzceltu telti un virs viņas flagu (karogu), lai sāktu darboties un pateiktu: “Mēs, kas še atrodamies, šai namā uz Lielās ielas, esam Latvijas valdība un tas gabaliņš zemes, līdz apvāršņa malai, ir mūsu valsts!”” [E. Virza, 1928.]

Simtgades valsts svētku dievkalpojumā kopā pateiksimies par Dieva doto brīvības žēlastību, lūgsim par varas un tautas godprāta atjaunošanu, aizlūgsim par visiem mūsu brīvības apdraudējumu un zaudējumu iemesliem, slavēsim Dievu par pārlaicīgām un pārvalstiskām sēvtībām! Pārpausaulīga un pārpolitiska dāvana ir valsts mūsu tautai, svinēsim šo dievkalpojumu no sirds un augstāk par politkorektuma un oficiozo etiķešu protokoliem, lai gods būtu Dievam un svētība Latvijai!

Dievkalpojumu organizē Liepājas pilsētas domes Reliģisko lietu komisija un Sv. Annas draudze.

Informāciju sagatavoja: Brigita Dreiže, Liepājas pilsētas domes Reliģisko lietu komisijas sekretāre