LELB 27.Sinode 2016.gadā apstiprināja “LELB attīstības un darbības virzienu stratēģiju”. Šobrīd norit darbs pie šīs stratēģijas ieviešanas visos līmeņos. Arī draudzēs. Ķeroties pie šī darba parasti rodas virkne jautājumu: Ko darīt? Vai tā ir mūsu lieta? Kā darīt? Vai kaut ko plānot? Vai mums ir resursi? Kas ir konkrētā lieta mūsu draudzē, ko varam realizēt? No kura gala sākt?

Uz šiem jautājumiem centīsimies palīdzēt draudžu vadītājiem rast atbildes, lai katrā draudzē mūsu Baznīcas stratēģija tiktu iedzīvināta atbilstoši tās konkrētajiem apstākļiem.

Draudžu stratēģiskās plānošanas programma:

Piektdiena, 23. novembris
18.30 Vakariņas
19.00 Sesija mācītājiem
 
Sestdiena, 24. novembris
8.30 Brokastis (nakšņojošajiem)
9.00 Ierašanās/ reģistrācija
9.30 Kafijas pauze
10.00 Sesija 1
11.30 Kafijas pauze
12.00 Sesija 2
13.30 Pusdienas
14.00 Sesija 3
15.30 Kafijas pauze/ došanās mājup

Dalības maksa:
5 EUR (Dalības maksa par semināra 1. dienu, neiekļauj nakšņošanu )
10 EUR
(Dalības maksa par semināra 2. dienu)
33 EUR (Dalības maksa par nakšņošanu un ēdienreizēm)

Dalības maksu iespējams pārskaitīt:
Sv.Gregora kristigas misijas centrs
Reg.Nr. 40801051503
Konts AS “Swedbank”
IBAN: LV65HABA055103183832

Lūgums informēt par savu, draudzes padomes vai kāda draudzes locekļa dalību, rakstot uz skola@gregors.lv vai pa tālr. 20216655!