No š.g. 24.-31. martam Rekolekciju mājā pie Griezes evaņģēliski  luteriskās baznīcas notiks Klusuma rekolekcijas, kuras vadīs Liepājas diecēzes bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. Tā ir brīnišķīga iespēja katru dienu noklausīties saturīgu lekciju, piedzīvot svētīgu sarunu ar garīgo vadītāju, regulāri piedalīties dievkalpojumos un stundu lūgšanās, daudz laika pavadīt Tēva radītajā dabā, kas Griezes baznīcas apkārtnē ir īpaši skaista, un mācīties mūsu straujajā dzīves skrējienā apstāties, apklust, lai sadzirdētu Dieva teikto katram no mums personīgi, jo Viņš runā klusumā…

Pieteikšanās pie mācītāja A.Freipiča, tel.22316912, e-pasts atis.freipics@lelb.lv . Ziedojums par rekolekcijām 125 eiro.

Informācija par Griezes baznīcu un rekolekciju vietu – www.griezesbaznica.lv

Uz tikšanos Griezē!