Lūgšanu dienas dievkalpojums Jūrmalciemā

Sestdien, 2. martā plkst. 13.00 Jūrmalciema Nācaretes ev.lut. draudzē notiks ekumēnisks Lūgšanu dienas dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs bīskaps emeritus P.Brūvers. 

Lūgšanu dienas moto: “Nāciet, jo tas ir sataisīts!” /Lk 14:17/.  Šī gada aizlūgums par Slovēniju.

Piedalīties aicināti garīdznieki no luterāņu, katoļu, baptistu, metodistu konfesijām.