Foto: M.Helds

Foto: M.Helds

BAUSKAS IECIRKNIS

Bauskas draudzē

18.IV – 18.30

19.IV – 10.00

21.IV – 6.00; 10.00

22.IV – 10.00

Bārbeles draudzē

21.IV – 16.00

Bērsteles draudzē

21.IV – 14.00

Budbergas Sv.Pāvila draudzē

22.IV – 15.00

Codes draudzē

21.IV – 13.00

Jaunsaules draudzē

22.IV – 10.00

Iecavas draudzē

19.IV – 18.00

21.IV – 11.00

Mežotnes draudzē

21.IV – 15.00 kapellā Viesturos

21.IV – 17.00 Bērzu kapellā

Salgales draudzē

18.IV – 18.00

19.IV – 16.00

21.IV – 9.30

Valles draudzē

21.IV – 14.00

Vecumnieku draudzē

21.IV – 10.00
 

GROBIŅAS IECIRKNIS

Aizputes draudzē

19.IV – 11.00, pēc dievkalpojuma filmas “Kristus ciešanas” skatīšanās

21.IV – 8.00; 11:00 Valtaiķu baznīcā

Apriķu draudzē

22.IV – 10.00

Bātes-Vaiņodes draudzē

19.IV – 14.00

20.IV – 11.00

21.IV – 13.00

Bunkas draudzē

22.IV – 10.00

Dunikas draudzē

21.IV – 15.00

Durbes draudzē

18.IV – 17.00

19.IV – 13.00

21.IV – 8.00

Embūtes draudzē

22.IV – 14.00

Gramzdas draudzē

21.IV – 14.00

Grobiņas draudzē

18.IV – 19.00

19.IV – 15.00

20.IV – 22.00

21.IV – 11.00

Ilmājas draudzē
22.IV – 11.00

Jūrmalciema Nācaretes draudzē

18.IV – 14.00

21.IV – 15.00

Krūtes – Bārtas draudzē

19.IV – 14.00

21.IV – 14.00

Liepājas brāļu draudzē

19.IV – 14.00

21.IV – 14.00

Liepājas Lutera draudzē

18.IV – 18.00

19.IV – 11.00

21.IV – 7.00; 9.00 (Lieldienu brokastis – sadraudzības pasākums); 11.00

28.IV – 11.00

Liepājas Sv. Annas draudzē

15.-17.IV – 19.00

18.IV – 19.00, 21.00 Tenebrae lūgšana

19.IV – 15.00 Krusta godināšana, 21.00 Tenebrae lūgšana

20.IV – 10.00 Tenebrae lūgšana,  21.00 Vigilia

21.IV – 10.00

22.IV – 10.00

Liepājas Sv.Trīsvienības draudzē

18.IV – 11.00; 18.00

19.IV – 10.00; 17.00 ekumenisks Krusta ceļš Liepājas ielās, sākums no Sv. Trīsvienības katedrāles

20.IV – 22.30

21.IV – 10.00

22.IV – 10.00 Bērnu un ģimeņu dievkalpojums

Muitnieku draudzē

19.IV – 14.00

21.IV – 14.00

Nīcas draudzē

18.IV – 18.00

19.IV – 11.00

21.IV – 11.00

Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila draudzē

21.IV – 8.00

Priekules draudzē

18.IV – 18.00

19.IV – 11.00

20.IV – 18.00

21.IV – 10.00

Rucavas draudzē

18.IV – 18.00

19.IV – 11.00

20.IV – 18.00

21.IV – 11.00

22.IV – 11.00 dievkalpojums bērniem

25.IV – 14.00

28.IV – 11.00

Sakaslejas draudzē

21.IV – 10.00

Saraiķu draudzē

21.IV – 11.00

Ulmales – Labraga draudzē

21.IV – 12.00

Vērgales draudzē

22.IV – 13.00

Ziemupes draudzē

22.IV – 11.00

  

JELGAVAS IECIRKNIS

Annenieku draudzē

21.IV – 14.00

Augstkalnes-Mežmuižas draudzē

21.IV – 16.15

Bērzes draudzē

21.IV – 10.00, dziedās Dobeles novada sieviešu koris Vizma

Bukaišu draudzē

19.IV –14.00

21.IV –14.00

Dalbes draudzē

19.IV –14.00

21.IV –14.00

28.IV – 14.00

Dobeles draudzē

18.IV – 18.00

19.IV – 10.00

20.IV – 23.00

21.IV – 10.00

Īles draudzē

21.IV – 12.00 (Priedulas – Vadakstes baznīcā)

Jaunauces draudzē

19.IV – 12.00 Rubas draudzes kapellā, pēc dievkalpojuma Krusta ceļš Rubas ciematā. Noslēgumā sadraudzība, liecības un pārdomas par Lieldienu tēmu.

21.IV – 12.00 (Priedulas – Vadakstes baznīcā)

Jelgavas Sv.Annas draudzē

17.IV – 11.00, 18.00

18.IV – 18.00

19.IV- 12.00

21.IV – 7.00, 10.00

22.IV– 10.00

Jelgavas Sv. Vienības draudzē

18.IV –18.00 ar dievgaldu

19.IV –18.00 bez dievgalda

21.IV – 10.00 ar dievgaldu; 12.15 bērnu/ģimeņu dievkalpojums

Kalnmuižas draudzē

21.IV – 8.00

Penkules draudzē

19.IV – 14.00

21.IV –14.00

Priedulas – Vadakstes draudzē

21.IV – 12.00 (kopā ar Jaunauces, Rubas un Īles draudzēm)

Rubas draudzē

19.IV – 12.00 Rubas draudzes kapellā (kopā ar Jaunauces draudzi). Pēc dievkalpojuma Krusta ceļš Rubas ciematā. Noslēgumā sadraudzība, liecības un pārdomas par Lieldienu tēmu.

21.IV – 12.00 (Priedulas – Vadakstes baznīcā)

Sesavas draudzē

19.IV – 9.30

21.IV – 9.30

Sv.Jaunavas Marijas Staļģenes draudzē

21.IV – 9.00

Vecauces draudzē

18.IV – 19.00

19.IV – 12.00 ekumēniskais Krusta ceļš no Katoļu baznīcas, noslēdzas ar dievkalpojumu Vecauces baznīcā

20.IV – 21.00

21.IV – 11.00

Vircavas draudzē

21.IV – 15.00

Zaļenieku Zaļajā draudzē

19.IV – 10.00

21.IV – 10.00

 

KANDAVAS IECIRKNIS

Ārlavas draudzē

19.IV – 14.30

21.IV – 14.30

Balgales draudzē

21.IV – 12.00

Dārtes draudzē

21.IV – 10.00

Dzirciema draudzē

21.IV – 14.00

Džūkstes draudzē

21.IV – 14.00

Engures draudzē

19.IV – 11.00

21.IV – 11.00

Iģenes draudzē

21.IV – 14.00

Jaunpils draudzē

19.IV – 11.00

21.IV – 10.00

Kaltenes draudzē

19.IV – 17.00

21.IV – 8.00 

Kandavas draudzē

18.IV – 19.00

19.IV – 10.00

21.IV – 10.00

Ķurbes draudzē

21.IV – 12.00 

Lestenes draudzē

21.IV – 12.00 

Mārtiņa (Dzedru) draudzē

21.IV – 10.00  

Mērsraga draudzē

19.IV – 14.00

21.IV – 11.00 

Nurmes draudzē

18.IV – 18.00

21.IV – 10.00 

Pūres draudzē

21.IV – 11.00 

Rojas draudzē

18.IV – 16.00

19.IV – 15.00

21.IV – 13.00 

Sabiles draudzē

19.IV – 13.00

21.IV – 13.00 

Sātu draudzē

18.IV – 19.00

19.IV – 11.00

21.IV – 13.00

Sēmes draudzē

21.IV – 14.00

Stendes draudzē

21.IV – 14.00

Strazdes draudzē

21.IV – 8.00

Talsu draudzē

15.IV – 17.IV – 18.30 (draudzes namā)

18.IV – 18.30 (baznīcā)

19.IV – 10.00

21.IV – 6.00, 10.00

Tukuma draudzē

18.IV – 18.30

19.IV – 11.00

20.IV – 22.30

21.IV – 11.00

Valdemārpils draudzē

19.IV – 15.00

21.IV – 15.00

Vānes draudzē

21.IV – 15.00 

Zemītes draudzē

21.IV – 16.00

 

KULDĪGAS IECIRKNIS

Brocēnu draudzē

17.IV – 16.00

22.IV – 18.00

Ēdoles draudzē

19.IV – 10.00

21.IV – 13.00

Gaiķu draudzē

19.IV – 12.00

22.IV – 12.00

Griezes draudzē

21.IV– 15.00

Grīvaišu draudzē

20.IV – 23.00

Īvandes draudzē

21.IV – 11.00

Kabiles draudzē

21.IV – 10.00

Klosteres Sv.Pētera draudzē

21.IV – 14.00

Kuldīgas Sv.Annas draudzē

15. – 18.IV – 18.00

19.IV – 11.00

21.IV – 6.00, pēc dievkalpojuma svētku brokastis

Kuldīgas Sv.Katrīnas draudzē

15.IV – 20.IV – 18.00

19.IV – 13.00 Krusta ceļš no Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīcas uz Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcu

21.IV – 7.00, 9.00 (ģimeņu un bērnu dievkalpojums)

22.IV – 18.00

Lipaiķu draudzē

21.IV – 10.00

Lutriņu draudzē

21.IV – 7.00

Nīgrandes draudzē

21.IV – 8.00

Pampāļu draudzē

21.IV – 11.00

Remtes draudzē

21.IV – 15.00

Rendas draudzē

18.IV – 18.00

19.IV – 10.00

21.IV – 10.00, dievkalpojumā piedalīsies Rendas  ansamblis “Zelta rasa”

28.IV – 10.00, dievkalpojumā piedalīsies meiteņu koris Resono no Mārupes un sieviešu koris Magones

Rudbāržu draudzē

21.IV – 10.00

Saldus Sv.Jāņa draudzē

18.IV – 19.00

19.IV – 15.00

20.IV – 21.00

21.IV –11.00

Saldus M.Lutera draudzē

18.IV – 18.00

19.IV – 17.00, Krusta ceļš 19.00 no Saldus M.Lutera baznīcas

21.IV – 10.00

Skrundas draudzē

18.IV – 19.00

19.IV – 11.00

21.IV – 11.00

Usmas Sv.Pētera draudzē

21.IV – 12.30

28.IV – 12.30 Koncerts – piedalīsies meiteņu koris Resono no Mārupes un sieviešu koris Magones

Vārmes Sv.Miķeļa draudzē

19.IV – 16.00

21.IV – 10.00

 

PILTENES IECIRKNIS

Dundagas draudzē

18.IV – 18.00

19.IV – 15.00

21.IV – 11.00

Ģipkas draudzē

21.IV – 9.00

Kolkas draudzē

21.IV – 14.00

Landzes draudzē

22.IV – 13.00

Mazirbes draudzē

18.IV – 19.00

19.IV –12.00

20.IV – 22.00

21.IV –11.00

Piltenes draudzē

19.IV – 10.00, dievkalpojums notiks Lielā ielā 2a

21.IV – 10.00, dievkalpojums baznīcā

28.IV – 10.00

Popes draudzē

21.IV – 10.00

Puzes draudzē

21.IV – 11.00

Rindas draudzē

22.IV – 11.00

Spāres draudzē

21.IV – 11.00

Usmas draudzē

19.IV – 12.00

21.IV – 9.00

Užavas draudzē

21.IV – 13.00

28.IV – 13.00

Ventspils draudzē

15. – 18.IV – 18.00

19.IV – 13.00

20.IV – 22.00 un Krusta gājiens, 00.00

21.IV – 00.00; 7.00; 10.00

22.IV – 18.00