Svētā Gregora izglītības centrs (Gregorskola) jau 3 gadus organizē pusaudžiem vecumā no 12-14 gadiem iesvētes mācības programmu. Pusaudžiem izejot cauri šai programmai kā dalībniekiem, piedāvājām nākamajā gadā piedalīties kā kalpotājiem. Tas darbojās ļoti sekmīgi. Bet ko tālāk? Tā kā Izglītības centram (Gregorskolai) ir savs internāts, tad domājām par iespēju piedāvāt jauniešiem papildināt savas kristīgās/teoloģiskās zināšanas un dzīvot kristīgā vidē.

Uzzinot, ka Liepājas 15. vidusskola ir izstrādājusi Teoloģijas standartu vidusskolniekiem, meklējām iespēju kā piedāvāt jauniešiem mācīties valsts skolā ar iespēju papildus apgūt teoloģijas pamatus. Radās ideja un iespēja piedāvāt teoloģijas mācības fakultatīvi Druvas vidusskolā un pēcpusdienas pavadīt kristīgā vidē, dzīvojot Gregorskolas internātā. Druvas vidusskola mazo skolu kategorijā ir atzīta visas Latvijas mērogā.

Mūsu piedāvājums: aicinām 10.-12. klases jauniešus 2019./2020. mācību gadā nākt dzīvot uz Saldu, mācīties Druvas vidusskolā, apgūstot teoloģijas programmu fakultatīvi. Papildus piedāvājam jauniešiem piedalīties Gregorskolas garīgajā dzīvē, organizēt Bībeles stundas un mazās grupas, kā arī dodot iespēju apgūt kādas praktiskas iemaņas telpu uzkopšanā un apkārtnes sakārtošanā. Sīkāku info priecāsimies sniegt, ja ar mums sazināsieties pa tel. 20216655 vai e-pastu: skola@gregors.lv

Svētā Gregora izglītības centra vadītājs
Raimonds Mežiņš