Tas Kungs nozīmēja … un izsūtīja tos …
uz ikkatru pilsētu un vietu, kurp Viņš gribēja iet…
“Kas jūs klausa, tas klausa Mani, un, kas jūs nicina, tas nicina Mani.
Bet, kas Mani nicina, tas nicina To, kas Mani sūtījis.”
/Lk.10:1,16/

Trešdien, 14. augustā – Sv.Meinarda dienā pl. 18:00 ikviens ir aicināts uz Jāņa Erno ordinācijas dievkalpojumu Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē.

Ordinācijas dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons, prāvests Ainars Jaunskalže, mācītājs Atis Grīnbergs, pie ordinācijas asistēs prāvesti Oskars Laugalis un Kārlis Irbe, sprediķos mācītājs Kārlis Puķītis.

Par Jāni ERNO

  • 2009. gadā absolvējis LU Teoloģijas fakultāti, 2017. gadā – Lutera Akadēmiju. Patlaban studē Gēteborgas Luterāņu teoloģijas skolā (zviedriski  – Församlingsfakulteten i Goteborg), maģistra studiju programmā.
  • 3 gadus kalpo Jelgavas iecirknī kā evaņģēlists. Kalpo par kapelānu zemessardzes bataljonā Jelgavā.
  • Ikdienā strādā laicīgu darbu – Jelgavas novada Izglītības pārvaldē kā galvenais specialists mūžizglītības jautājumos.
  • Ir sieva un divi bērni.