Pateicībā par iepriekšējā gadā piedzīvoto Kuldīgā, aicinu šogad uz Diecēzes dienu 14. septembrī Dobelē! Sakarā ar Latvijas simtgadi pagājušā gadā tēma bija “Tēvi, tēvzeme un Mūsu Tēvs” un kā dabisks turpinājums šī gada tēma ir “Dieva ģimene”. Nākot kopā, mēs piedzīvojam ģimeniskumu, kā mūsu bioloģiskajā ģimenē, tā arī mūsu garīgajā ģimenē – draudzē, diecēzē. Aicinu doties ar savu draudzi un kopā piedzīvot Dieva ģimenes sadraudzību diecēzēs līmenī.

LELB Liepājas bīskaps +Hanss Martins Jensons

Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai vada mūs kopā sanākt un svinēt Diecēzes dienu!
Diecēzes diena veidota, lai atgādinātu un iedrošinātu mīlestībā rūpēties vienam par otru draudzē un ģimenē. Tā ir iespēja piedzīvot jaunu motivāciju plašākā kontekstā – diecēzes ietvaros.
Būt Dieva ģimenē nozīmē apzināties kopības, vienotības svētību saņemot Svētā Gara spēku no Kristus svētās klātbūtnes ģimenē, vēl spēcīgāk saņemt aicinājumu kopā kalpot un kopā svētkus svinēt, dot godu un slavu Dzīvajam Trīsvienīgajam Dievam. Lūgsim, lai Diecēzes dienā saņemtais mūs darītu dedzīgākus ik dienas doties kopā ar Kristu Viņa svētajā ceļā kalpot Viņam un līdzcilvēkiem!

Diecēzes dienas programma 2019

No 10.00         Ierašanās, reģistrācija, kafija
11.00                Dievkalpojums
13.00               Sadraudzība mielastā

14.00-15.30 un 15:45-17:15* Izvēles programma

Lekcijas

 • “Jūs pazīs pēc mīlestības: diakonija – mīlestības darbos”// mācītājs, Diakonijas nozares vadītājs O.Smoļaks
 • “Draudze kā ģimene”// Piltenes iecirkņa prāvests K.Irbe

 Stāsti

 • Iedvesmas stāsts
 • Sarunas ar apbalvojuma “Uzticības vairogs” saņēmējiem

Darbnīcas  Īpaši interesanti bērniem un jauniešiem:

 • Es priecājos palīdzēt – praktiskā kalpošanas pie draudzes cilvēkiem
 • Praktiskā make up meistarklase kopā ar Sintiju Neimani (11-16 gadi)
 • Mazais skautu piedzīvojums (11-16 gadi)
 • Veselīgo našķu meistarklase kopā ar Agnesi Nazarecu (7-10 gadi)
 • Erudīcijas konkurss “Gudrais Salamans” (7-10 gadi)
 • Godly play nodarbība (3-6 gadi un 7+ gadi)

Ekskursijas

 • Dobeles baznīca
 • Dobeles pilsēta

17.15               Gājiens no draudzes nama uz pilsētas laukumu, uzrunas, iecirkņu stāsti
18.00              Slavēšana un lūgšana, piedalās Engures draudzes slavēšanas grupa “Caurvējš”  un Tezē dziedājumus vada Diāna Jansone

Pieteikšanās dalībai līdz 6.septembrim (liepajasbiskapakanceleja@lelb.lv, 63423431) un plašāka informācija par notikumu www.liepajasdieceze.lv.
*Tiks nodrošināta kafijas pauze
**Dalības maksas vietā aicinām ziedot Liepājas diecēzes dienai: Ziedojumu konts “LELB Liepājas diecēzes attīstībai”, Svētā Gregora izglītības centrs, Reģ. Nr. 40801051503, Konts:  LV71HABA0551043311276, Banka: AS “Swedbank”. 

LEJUPLĀDĒT AFIŠAS IZDRUKAI ŠEIT: 

Afišas 1.lapa

Afišas 1.lapa

Afisas 2.lapa

Afišas 2.lapa