JaVA apmācība vairākās draudzēs ir palīdzējusi uzsākt jauniešu darbu, kā arī padarījusi bagātāku jau esošo draudžu jauniešu darbu.

Ja Jums draudzē ir kāds aktīvs jaunietis, kas varētu kļūt par nākamo jauniešu vadītāju, šī ir lieliska iespēja, kur mācīties.

Savukārt, ja Jums draudzē ir jau jauniešu vadītājs, tad tā ir lieliska iespēja pilnveidoties.

No dalībnieku izvērtēšanas anketām, lietas, kas ir bijušas visvērtīgākās JaVA:

– daudz jaunu ideju

– kā plānot un uzsākt jauniešu darbu

– iespēja pašiem praktizēties vadīt jauniešu vakarus un svētbrīžus

– kādam ir jābūt vadītājam

– praktiska pieredze un labas praktiskas nodarbības

– Bībeles izpēte

– kā veidot projektus

– kā sagatavot Bībeles nodarbību

JaVA – Jauniešu vadītāju apmācība

15.-17. novembris/ 6.-8.decembris/ 10.-12.janvāris

Svētā Gregors izglītības centrā, Lielā ielā 26
Dalības maksa par nedēļas nogali 30 EUR
Pieteikšanās: http://ejuz.lv/jauniesuvaditajuapmaciba