Bauskas iecirknī

Bauskas Sv. Gara, ev. lut. draudze

24.decembrī       16.00, 18.00        Ziemassvētku vakara dievkalpojumi (piedalās draudzes ansmblis)

25.decembrī       plkst. 10:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums (piedalās draudzes ansamblis)

26.decembrī       plkst. 10:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums (piedalās draudzes Sv. skolas bērni)

31.decembrī       plkst. 18:00         Vecgada vakara dievkalpojums

                               

Bērsteles ev.lut.draudze

25.decembrī       plkst. 14:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

                               

Bārbeles ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 14:00         Ziemassvētku vakara dievkalpojums

                               

Budbergas Sv. Pāvila ev.lut. draudze

25.decembrī       plkst. 15:00         Ziemsvētku dievkalpojums

                               

Codes ev.lut. draudze

25.decembrī       plkst. 12:00        

                               

Iecavas ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 18:00        

                               

Jaunsaules ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 16:00         Piedalās sieviešu ansamblis no Vircavas

                               

Mežotnes ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 12:00         Draudzes kapelā, Viesturos

25.decembrī       plkst. 14:00         Bērzu kapelā, Strelniekā

26.decembrī       plkst. 14:00         Svētās Ģimenes kapelā, Rundāles pilī

                               

Salgales ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 16:00        

                               

Valles  ev. lut. draudze

20.decembrī       plkst. 9:00            Skolas ziemassvētku dievkalpojums

24.decembrī       plkst. 18:00         Ziemassvētku vakara dievkalpojums

29.decembrī       plkst. 14:00         Vecgada dievkalpojums

5.janvārī               plkst. 14:00         Dievkalpjums ar Svēto vakardienu.

 

Vecsaules ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 13:00        

                               

Vecumnieku ev. lut. draudze

20.decembrī       plkst. 11:00         Skolas Ziemassvētku dievkalpojums

24.decembrī       plkst. 16:00         Ziemassvētku vakara dievkalpojums

29.decembrī       plkst. 10:00         Vecgada dievkalpojums

                               

                                Grobiņas iecirknī

Aizputes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Vārda dievkalpojums, muzicēs draudzes ērģelnieki

25.decembrī       plkst. 17:00         Valtaiķu baznīcā. Piedalās Liepājas Tautas mākslas centra jauktais vokālais ansamblis “Šokolāde”, vadītājas Daiga Ozola un Dina Sleže. Piedalās arī Nils Goiževskis (čells) un Reinis lapa (flauta). Skanēs latviešu komponistu skaistākās Ziemassvētku dziesmas. Vārda dievkalpojums

                               

Apriķu ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 16:00         Vārda dievkalpojums

                               

Bātes–Vaiņodes ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 15:00         Kristus dzimšanas svētvakars

25.decembrī       plkst. 13:00         pirmie ziemsvētki

6.janvārī               plkst. 13:00         Zvaigznes diena

                               

Bunkas ev.lut. draudze

23.decembrī       plkst. 18:00         Ziemsvētku gaidīšanas svētbrīdis baznīcas drupās

                               

Dunikas ev. lut. draudze

25.decembrī       plkst. 14:00         1. Ziemsvētkos  (ar Svēto Vakarēdienu)

5.janvārī               plkst. 14:00         2. svētdienā pēc Ziemsvētkiem  (ar Svēto Vakarēdienu)

                               

Durbes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 15:00        

6.janvārī               plkst. 12:00        

29.decembrī       plkst. 9:00           

5.janvārī               plkst. 9:00           

                               

Embūtes ev.lut. draudze

25.decembrī       plkst. 15:00         Pirmie Ziemsvētki

                               

Gramzdas ev.lut. draudze

22.decembrī       plkst. 15:00         4.Adventa dievkalpojums

24.decembrī       plkst. 11:00         Ziemsvētku dievkalpojums

12.janvārī            plkst. 15:00         Zvaigznes dienas dievkalpojums

                               

Grobiņas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Ziemassvētku priekšvakara dievkalpojums  ar koklētājiem un flautistu

25.decembrī       plkst. 11:00        

25.decembrī       plkst. 13:00         Dievkalpojums ģimenēm ar bērniem

6.janvārī               plkst. 18:00        

29.decembrī       plkst. 11:00        

5.janvārī               plkst. 11:00        

                               

Ilmājas ev.lut draudze

24.decembrī       plkst. 10:00         Ziemassvētku dievkalpojums

                               

Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 15:00        

29.decembrī       plkst. 14:00        

6.janvārī               plkst. 12:00        

                               

Krūtes-Bārtas ev. lut. draudze

25.decembrī       plkst. 14:00         Piedalīsies Bārtas Kultūras nama bērnu ansamblis

                               

Liepājas Brāļu ev.lut. draudze

25.decembrī       plkst. 14:00        

29.decembrī       plkst. 14:00        

5.janvārī               plkst. 14:00        

                               

Liepajas Krusta ev.lut.draudze

Dievkalpojumi Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē

                               

Liepājas Lutera ev. lut. draudze

22.decembrī       plkst. 11:00         4 Adventa dievkalpojums

24.decembrī       plkst. 16:00         Ziemsvētku priekšvakars, ar Sakramentu

24.decembrī       plkst. 18:00         Ziemsvētku svētvakars

25.decembrī       plkst. 11:00         Kristus piedzimšanas svētki, Iesvētes dievkalpojums

29.decembrī       plkst. 11:00         1. svētdiena pēc Ziemsvētkiem

31.decembrī       plkst. 11:00         Vecgada dievkalpojjums

5.janvārī               plkst. 11:00         2. svētdiena pēc Ziemsvētkiem

6.janvārī               plkst. 18:00         Zvaigznes dienas dievkalpojums

                               

Liepājas Sv. Annas ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst 19:00           Vārda dievkalpojums

24.decembrī       plkst. 21:00         Vigīlija. Nakts dievkalpojums

25.decembrī       plkst. 10:00         Dievkalpojums. Kristus piedzimšanas svētki

26.decembrī       plkst. 10:00         Dievkalpojums. Sv. Stefans pirmais asinsliecinieks

27.decembrī       plkst 19:00           Dievkalpojums. Sv. apustuļa un evaņģēlista Jāņa dienā

28.decembrī       plkst. 10:00         Dievkalpojums. Sv. nevainīgie bērni, martīri

29.decembrī       plkst. 10:00         Dievkalpojums

31.decembrī       plkst. 18:00         Dievkalpojums. Vecgada vakars

1.janvārī               plkst. 11:00         Dievkalpojums. Jēzus vārda došanas dienā. Jaungada diena.

                               

Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums, kalpos Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons

25.decembrī       plkst. 10:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

26.decembrī       plkst. 10:00         Otrie Ziemsvētki, bērnu un ģimeņu dievkalpojums

29.decembrī       plkst. 10:00         Svētdiena pēc Ziemsvētkiem

31.decembrī       plkst. 18:00         Vecgada dienas dievkalpojums

1.janvārī               plkst. 10:00         Jēzus vārda došanas dienas dievkalpojums

5.janvārī               plkst. 10:00         Zvaigznes dienas dievkalpojums

                               

Muitnieku ev.lut. draudze

25.decembrī       plkst. 14:00        

31.decembrī       plkst. 14:00        

5.janvārī               plkst. 14:00        

                               

Nīcas ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 18:00        

25.decembrī       plkst. 11:00        

1.janvārī               plkst. 14:00        

5.janvārī               plkst. 11:00        

                               

Pāvilostas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00        

                               

Priekules ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Kristus dzimšanas svētvakars

25.decembrī       plkst. 10:00         Pirmie Ziemsvētki

26.decembrī       plkst. 10:00         Sv. Stefana diena, pēc dievkalpojuma saddraudzība

1.janvārī               plkst. 14:00         Kristus vārda došana, Jaungada dienas dievkalpojums

6.janvārī               plkst. 10:00         Zvaigznes diena

                               

Rucavas ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Ziemsvētku svētvakarā

25.decembrī       plkst. 11:00         1. Ziemsvētkos (ar Svēto Vakarēdienu)

26.decembrī       plkst. 11:00         2. Ziemsvētkos dievkalpojums bērniem (ar Svēto Vakarēdienu)

27.decembrī       plkst. 11:00         Rucavas veco ļaužu namā

29.decembrī       plkst. 11:00         Svētdienā pēc Ziemsvētkiem  (ar Svēto Vakarēdienu)

31.decembrī       plkst. 18:00         Vecgadā (ar Svēto Vakarēdienu)

1.janvārī               plkst. 11:00         Jēzus vārda došanas dienā (ar Svēto Vakarēdienu)

5.janvārī               plkst. 11:00         2. svētdienā pēc Ziemsvētkiem (ar Svēto Vakarēdienu)

6.janvārī               plkst. 11:00         Zvaigznes dienā (ar Svēto Vakarēdienu)

                               

Sakaslejas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 16:30        

                               

Saraiķu ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 15:00        

                               

Ulmales-Labragas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 15:00        

                               

Vērgales ev.lut.draudze

25.decembrī       plkst. 14:00        

                               

Ziemupes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00        

                               

                                Jelgavas iecirknī

Annenieku ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 16:00        

                               

Augstkalnes-Mežmuižas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 14:00        

                               

Bērzes ev.lut.draudze

25.decembrī       plkst. 10:00         Muzicēs ansamblis Krastu Balsis

                               

Bukaišu–Sniķeres ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 13.30        

5.janvārī               plkst. 14:00        

                               

Dalbes ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 14:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

                               

Dobeles ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 16:00         Ar Svēto Vakarēdienu

24.decembrī       plkst. 18:00         Vārda dievkalpojums

25.decembrī       plkst. 12:00        

29.decembrī       plkst. 10:00        

5.janvārī               plkst. 10:00        

6.janvārī               plkst. 18:00        

                               

Īles ev.lut.draudze

12.janvārī            plkst. 15:00         Svētdiena pēc Zvaigznes dienas

                               

Jaunauces ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 11:00        

                               

Jelgavas Sv.Annas ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 16:00 un 18:00       Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojumi

25.decembrī       plkst. 10:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums, kalpos Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons

26.decembrī       plkst. 12:00         Otro Ziemassvētku dievkalpojums draudzes senioriem

29.decembrī       plkst. 10:00        

31.decembrī       plkst. 18:00         Vecgada dievkalpojums

1.janvārī               plkst. 18:00         Jaungada dievkalpojums

5.janvārī               plkst. 10:00         Zvaigznes dienas dievkalpojums

                               

Jelgavas Sv. Vienības ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Ziemsvētku vakara dievkalpojums bez dievgalda

25.decembrī       plkst. 10:00         Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu

25.decembrī       plkst. 12:15        Bērnu (ģimeņu) dievkalpojums

29.decembrī       plkst. 10:00         Dievkalpojums ar dievgaldu

5.janvārī               plkst. 10:00         Dievkalpojums ar dievgaldu

                               

Kalnamuižas ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 16:00        

                               

Kalnciema–Klīves ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 14:00         Muzicē vokāli instrumentālais ansamblis “Krastu balsis” draudzes ērģelnieka DĀVJA BEITLERA vadībā

                               

Penkules ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 14:00        

                               

Priedulas – Vadakstes ev.lut.draudze

23.decembrī       plkst. 18:00         Dievkalpojums

                               

Rubas ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 14:00        

                               

Sesavas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 16:00        

25.decembrī       plkst.9.30            

12.janvārī            plkst .9.30           

                               

Sv. Jaunavas Marijas Staļģenes ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 14:00        

                               

Vecauces ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Dievkalpojums, bez Svētā Vakarēdiena

24.decembrī       plkst. 20:00         Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

                               

Vircavas ev.lut.draudze

25.decembrī       Plkst.13:30          Kristus piedzimšanas svētku svētbrīdis bērniem

25.decembrī       plkst. 14:00         Kristus piedzimšanas svētku devkalpojums

                               

Zaļenieku Zaļā ev. lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00        

25.decembrī       plkst. 10:00        

                               

                                Kandavas iecirknī

Ārlavas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 15:00         Ziemsvētku vakara dievkalpojums

                               

Balgales ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 17:00        

                               

Dārtes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 20:00        

                               

Dzirciema ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 15:00         Ziemsvētku dievkalpojums

                               

Džūkstes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 14:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

                               

Engures ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00        

                               

Iģenes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 16:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

                               

Jaunpils ev. lut. draudze

22.decembrī       plkst. 10:00        

24.decembrī       plkst. 18:00        

29.decembrī       plkst. 10:00        

5.janvārī               plkst. 10:00        

                               

Kaltenes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00        

24.decembrī       plkst. 18:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

29.decembrī       plkst. 10:00         Svētdiena pēc Ziemsvētkiem

                               

Kandavas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00        

25.decembrī       plkst. 10:00        

                               

Ķurbes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 14:00         Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums

                               

Lestenes ev.lut. draudze

22.decembrī       plkst. 12:00         Muzicēs Tumes k.n. vokālais ansamblis “Kansoneta”

23.decembrī       plkst. 14:00         Piedalīsies solisti D. Kregere, E. Auniņš, muzikālais pavadījums D. Kļava

24.decembrī       plkst. 16:00        

                               

Mārtiņa /Dzedru/ ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 13:00         Dzied Elīna Lāce

                               

Mērsraga ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 16:00         Ziemassvētku dievkalpojums

12.janvārī            plkst. 11:00         Zvaigznes dienas dievkalpojums

                               

Nurmes ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst 19:00          

                               

Pūres ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Ziemsvētku dievkalpojums

                               

Rojas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 16:00        

24.decembrī       plkst. 16:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

29.decembrī       plkst. 13:00         Svētdiena pēc Ziemsvētkiem

                               

Sabiles ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 16:00        

                               

Sātu ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 17:00        

25.decembrī       plkst. 11:00

                               

Sēmes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 16:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums, dziedās ansamblis „Domino“

5.janvārī               plkst. 14:00         Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem

                               

Stendes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 17:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

12.janvārī            plkst. 14:00         Zvaigznes dienas dievkalpojums

                               

Strazdes ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 15:00        

                               

Talsu ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 16:00         Dzied koris “Doram Deo”

24.decembrī       plkst 19:00           Dzied koris “Amenda”

5.janvārī               plkst. 10:00         Zvaigznes dienas dievkalpojums, dzied koris “Coram Deo”

                               

Tukuma ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums

25.decembrī       plkst. 11:00         Ziemassvētku rīta dievkalpojums

29.decembrī       plkst. 11:00         Svētdiena pēc Ziemsvētkiem

31.decembrī       plkst. 18:00         Vecgada dievkalpojums

5.janvārī               plkst. 11:00         Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem

                               

Valdemārpils ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 13:00        

                               

Vānes ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 18:00        

                               

Zemītes ev. lut.draudze

24.decembrī       plkst. 14:00        

                               

                                Kuldīgas iecirknī

Blīdenes ev.lut.draudze

26.decembrī       plkst. 15:00        

                               

Brocēnu ev.lut.draudze

–                        

Ēdoles ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 14:00        

                               

Gaiķu ev.lut.draudze

25.decembrī       plkst. 17:00        

                               

Griezes ev.lut.draudze

  1. decembrī plkst. 18:00

26.decembrī       plkst. 12:00        

31.decembrī       plkst. 20:00        

                               

Grīvaišu ev.lut. draudze

25.decembrī       plkst. 15:00        

                               

Īvandes ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 16:00        

                               

Kabiles ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 16:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

                               

Klosteres Sv. Pētera ev.lut. draudze

25.decembrī       plkst. 13:00         Vārda dievkalpojums

                               

Kuldīgas Sv.Annas ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 18:00        

24.decembrī       plkst. 20:00        

                               

Kuldīgas Sv. Katrīnas ev. lut. draudze

24.decembrī       13.00 un 18.00   Kristus piedzimšanas svētvakars

25.decembrī       plkst. 14:00         Kristus piedzimšanas svētki

29.decembrī       13.00 un 14.00   Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem

30.decembrī       plkst. 07.00         Matutīne ar Svēto Vakarēdienu

31.decembrī       plkst. 23.00         Vecgada dievkalpojums

1.janvārī               plkst. 18:00         Jēzus vārda došanas diena, Jaungads

5.janvārī               13.00 un 14.00   Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem

6.janvārī               plkst. 18:00         Zvaigznes diena, Epifānija

                               

Kursīšu ev.lut. draudze

25.decembrī       plkst. 13:00        

                               

Lipaiķu ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 16:00        

                               

Lutriņu ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 20:00        

5.janvārī               plkst. 13:00        

                               

Nīgrandes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 15:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

                               

Pampāļu ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 11:00         Ziemassvētku dievkalpojums

                               

Remtes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 13:00        

                               

Rendas ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 15:00         Ziemassvētku Svētvakars

29.decembrī       plkst. 10:00         Gada noslēguma dievkalpojums

5.janvārī               plkst. 10:00         Zvaigznes dienas dievkalpojums

                               

Rudbāržu ev.lut draudze

24.decembrī       plkst. 10:00         Ziemsvētku dievkalpojums, kalpos Arturs Kaņepe

                               

Saldus Sv.Jāņa ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 17:00        

25.decembrī       plkst. 12:00        

29.decembrī       plkst. 11:00        

31.decembrī       plkst. 23:00        

                               

Saldus M. Lutera ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 17:00         Bez Vakarēdiena

25.decembrī       plkst. 10:00         Iesvētību

29.decembrī       plkst. 10:00         Mācītāja amatā ievešana

5.janvārī               plkst. 10:00         Zvaignes dienai veltīts

                               

Skrundas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Ziemassvētku vakara dievkalpojums

25.decembrī       plkst. 11:00         Ziemssvētku dievklapojums

                               

Usmas Sv. Pētera ev. lut. draudzē

24.decembrī       plkst. 18:00         Ziemassvētku Svētvakars

5.janvārī               plkst. 12.30         Zvaigznes dienas dievkalpojums

                               

Vārmes ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 16:00         Kristus piedzimšanas svētvakars

29.decembrī       plkst. 10:00         Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem, kamerkora “Rāte” koncerts

                               

                                Piltenes iecirknī

Dundagas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

25.decembrī       plkst. 11:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums (kopā ar Svētdienas skolu)

27.decembrī       plkst. 10:00         Dievkalpojums (kopā ar pansionātu)

29.decembrī       plkst. 11:00         Svētdiena pēc Ziemsvētkiem

1.janvārī               plkst. 11:00         Jēzus vārda došanas dienas dievkalpojums

5.janvārī               plkst. 11:00         Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem

6.janvārī               plkst. 11:00         Zvaigznes dienas dievkalpojums

                               

Ģipkas ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 17:00         Ziemassvētku dievkalpojums, plkst. 16.30 koncerts

                               

Kolkas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 15:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

29.decembrī       plkst. 14:00         Svētdiena pēc Ziemsvētkiem

5.janvārī               plkst. 14:00         Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem

                               

Landzes ev.lut.draudze

26.decembrī       plkst. 13:00         Ziemassvētku Dievkalpojums. Muz. koris Līvzeme”  Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe ievadīs Landzes draudzē mācītāju Jāni Gaisiņu. Jaunajā Gadā  Dievkalpojumi katra mēneša 3 svētdienā plkst. 13:00 Landzes baznīcā.

26.decembrī       plkst. 13:00         Ziemsvētku dievkalpojums

                               

Mazirbes ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 18:00         Ziemsvētku priekšvakara dievkalpojums

25.decembrī       plkst. 11:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

29.decembrī       plkst. 11:00         Dievkalpojums pirmajā svētdienā pēc Ziemsvētkiem

31.decembrī       plkst. 18:00         Dievkalpojums Vecgada dienā

1.janvārī             plkst. 12:00 Dievkalpojums Jēzus Vārda došanas dienā

                               

Miķeļtorņa ev.lut.draudze

25.decembrī       plkst. 14:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

                               

Piltenes ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 18:00        

                               

Popes ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 17:00         Ziemsvētku vakara dievkalpojums

12.janvārī            plkst. 10:00         Māc.U.Brūklenes amatā ievešanas dievkalpojums Popes draudzē

                               

Puzes ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 15:00         Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums Puzes baznīcā

                               

Rindas ev. lut.draudze

26.decembrī       plkst. 11:00         Ziemsvētku dievkalpojums

                               

Spāres ev.lut. draudze

24.decembrī       plkst. 15:00         Muzicēs Spāre sieviešu vokālais ansamblis “Varavīksne”

                               

Ugāles ev. lut. draudze

25.decembrī       plkst. 10:00         Ziemsvētku dievkalpojums

24.decembrī       plkst 19:00           Ziemsvētku dievkalpojums

                               

Usmas ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 17:00         Ziemsvētku vakara dievkalpojums

29.decembrī       plkst. 10:00         Ziemsvētku dievkalpojums

31.decembrī       Plkst.23:30          Vecgada vakara dievkalpojums

5.janvārī               plkst. 10:00         Zvaigznes dienas dievkalpojums

                               

Užavas ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 15:30        

                               

Ventspils ev. lut.draudze

24.decembrī       plkst. 17:00         Ziemsvētku priekšvakara dievkalpojums, 20:00 Ziemsvētku priekšvakara dievkalpojums.

25.decembrī       plkst. 12:00         Pirmo Ziemsvētku dievkalpojums.

26.decembrī       plkst. 18:00         Otro Ziemsvētku dievkalpojums.

29.decembrī       plkst. 10:00         Svētdiena pēc Ziemsvētkiem.

31.decembrī       plkst. 17:00         Gada noslēguma dievkalpojums.

6.janvārī               plkst. 18:00         Zvaigznes dienas dievkalpojums.

                               

Zlēku ev.lut.draudze

24.decembrī       plkst. 16:00         Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

Priecīgus svētkus!