Zemītes baznīcas altāra  rentabla centrs “Svētā ģimene ar Jāni Kristītāju un muzicējošiem eņģeļiem”
2019.gada 9.jūnijā iesvētītajā Rundāles pils muzeja Svētās ģimenes kapelā

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū…,
Jānis liecina par Viņu:
“… Viņš bija pirmāk nekā es…
Redzi, Dieva Jērs”
/Jņ 1:14, 15, 29/

Kristus ir piedzimis.
Katram no mums. Mēs esam Viņa ģimene.
Lai Viņa piedzimšana izgaismo mums dāvāto ticības prieku,
izbrīnu par Dieva pārsteigumiem un pateicību
šajos Ziemsvētkos un 2020.gadā!

+Hanss Martins Jensons, Liepājas bīskaps

2019 A.D.