Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas,

un Viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas Viņa Derību sargā,

neaizmirst Viņa Baušļus un cenšas tos pildīt. /Ps. 103:17-18/

21. decembra rītā 93 gadu vecumā mūžībā aizsaukts

mācītājs ALFREDS ĒVALDS BĒRZIŅŠ

(10.10.1926. – 21.12.2019.)

ordinēts 1989. gada 5. martā

emeritūrā kopš 2010. gada 1. jūnija

 

Izvadīšana no Talsu Meža kapu kapličas 30. decembrī 13.00, guldīšana zemes klēpī Jaunajos kapos.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un visiem sērojošiem.

 

Mūžīgu mieru dod, ak Kungs, Mūžīgā gaisma lai atspīd.

Lai dus mierā!