2020.gada Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību materiālus sagatavojuši Maltas un Gozo kristieši, kuri, lai iedvesmotu mūs uz lūgšanu, pārdomām izraudzījušies fragmentus no Apustuļu darbu vēstules 27. un 28. nodaļas, tas ir, stāstījumu par to, kā kuģis, ar kuru tiek vesti ieslodzītie, viņu vidū – apustulis Pāvils, trakojot vētrai, cieš avāriju un ļaudis, kas uz tā atrodas, nonāk Maltas salā. Katru gadu Maltas kristieši, pilni pateicības, piemin šo notikumu, jo ar to šajā salā aizsākās kristīgā ticība.

Attēla vietne: https://www.irishchurches.org/

Attēla vietne: https://www.irishchurches.org/

Viesmīlība nav tikai kristiešiem raksturīgs tikums – tie, kas uzņem nelaimē nonākušo Pāvilu un viņa ceļabiedrus, ar savu viesmīlību pirmām kārtām apliecina cilvēcību. Šajā nedēļā būsim arī mēs viesmīlīgi namatēvi un namamātes, veicinot vienotību, kas ir Kristus dāvana Baznīcai. Varbūt mums vajadzētu tāpat kā apustuļa Pāvila kuģa pasažieriem “mest kravu pār bortu”, bet mēs varam arī izrādīt viesmīlību pret citu konfesiju kristiešiem, pret mūsu tuvākajiem, lai cik atšķirīgi arī viņi būtu, pret svešiniekiem… Tas, ka Pāvils pēc kuģa katastrofas izglābjas Maltā, parāda, ka arī bīstami ceļojumi un nejaušas tikšanās var būt iespēja sludināt Evaņģēlija vēsti par pestīšanu, ko visi cilvēki var rast Jēzū Kristū. Lai šī Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību ir iespēja visiem kopā liecināt, lūgties un pieņemt citam citu, “tā lai pasaule ticētu”.

No materiāla Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību 2020 (avots: “KALA Raksti” izdevums “Mieram tuvu”)

Lūgšanu nedēļas dienu apceri un materiālus iespējams atrast izdevumā “Mieram tuvu”, www.mieramtuvu.lv