Kunga Jēzus mīļotajiem brāļiem māsām un draudzēm!

Visā pasaulē plešas plašumā epidēmija un katru dienu mūs sasniedz vēstis par saslimšanas un diemžēl arī nāves gadījumiem. Cilvēki ir noraizējušies par savu veselību, darbu un iztiku. Pārtraukumi ierastajā dzīves ritumā uzliek negaidītas nastas. Tomēr atcerēsimies, ka “Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu.” (2.Tim 1:7) Lai spēka un mīlestības gars izpaužas pastiprinātā lūgšanā pēc Dieva apsardzības un aizlūgšanās par līdzcilvēkiem, pieminot arī reģionus, kurus sērga ir skārusi vissmagāk. Īpaši lūgsim par kristiešiem šajos apgabalos. Savaldības gars lai izpaužas apdomībā, pašdisciplīnā, un gatavībā palīdzēt, kā arī mainīt savu ikdienu un ieradumus, lai iespēju robežās pasargātu sevi un citus.

11. marta mācītāju konferencē apspriedām, kā jaunā situācija ietekmē mūsu baznīcas un draudžu dzīvi.
Ņemot vērā pārrunāto, Bīskapu kolēģija nosaka minimālās piesardzības vadlīnijas:
1) Visiem jāseko līdzi atbildīgo iestāžu un dienestu norādījumiem un tie apzinīgi jāizpilda.
2) Ir atceļamas sapulces, kuras nav absolūti nepieciešamas. Pēc iespējas jāizmanto citi saziņas līdzekļi – telefons, internets. Ar Bīskapu kolēģijas lēmumu tiek atceltas paredzētās diecēžu sapulces.
3) Pašlaik nav vajadzības atcelt dievkalpojumus, taču draudzēm būs jāpilda rīkojumi par pulcēšanās ierobežojumiem, ja valstī tādi tiks izdoti. Rūpīgi sekojiet līdzi savam veselības stāvoklim un, pamanot slimības pazīmes – paaugstinātu temperatūru, iesnas, klepu, šķavas un tamlīdzīgi – nedodieties uz dievkalpojumiem vai draudzes sapulcēm. Palieciet mājās, lai pasargātu citus, un vajadzības gadījumā meklējiet mediķu palīdzību. Izmantojiet iespēju dievkalpojumos piedalīties ar TV starpniecību un klausoties “Svētrītu”. Gan dievkalpojumus, gan “Svētrītus” var atrast arī vietnē Replay.lv.
4) Bīskapi ir vienojušies, ka miera sveiciena laikā tuvāk stāvošajiem roka nav jāspiež. Sveicināt otru varam ar palocīšanos. Kā arī jāizvairās no apskaušanās.
5) Līdz turpmākam sakraments jāpasniedz ar intinkciju, tas ir, pamērcējot hostiju vīnā. To dara mācītājs nevis dievgaldnieks pats. Tiem, kuri izdala sakramentu, īpaši rūpīgi jāievēro higiēna. Miera sveiciena laikā viņi ne ar vienu nesarokojas. Jātur gatavībā nepieciešamais roku dezinficēšanai arī izdalīšanas laikā.

Tuvākajā laikā sniegsim vēl papildu ieteikumus un padomus.
Šie piesardzības pasākumi ir nepieciešami, lai dotu savu pienesumu slimības ierobežošanā. Ja kādam tie liekas pārspīlēti vai mazticīgi, lai pilda tos sava tuvākā sirdsmiera dēļ. Draudzēs ir cilvēki ar pazeminātu imunitāti vai arī cilvēki, kuri vienkārši ir piesardzīgāki un vairāk raizējas par savu veselību. Kristīgas tuvākā
mīlestības pienākums ir darīt tā, lai dievkalpojumā katrs var piedalīties bez liekām bažām un raizēm.
Pateicamies par sapratni un sadarbību!

Sirsnībā un aizlūgšanās –
+ Jānis, Rīgas arhibīskaps
+ Einārs, Daugavpils bīskaps
+ Hanss Martins, Liepājas bīskaps

12.03.2020.
Pasaules veselības organizācijas ieteikumi:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019