Krizmas iesvētīšanas un ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, 2019.gads

Krizmas iesvētīšanas un ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, 2019.gads

Laikā, kad esam ierobežoti un piesardzīgi gan pārvietojoties, gan apmeklējot dievnamus, tiek papildus piedāvātas dievkalpojumu video pārraides, tiešraides interneta vietnēs. 

Bīskapa Hansa Martina Jensona vadīto dievkalpojumu videopārraides no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles Klusās nedēļas un Lieldienu laikā būs pieejamas Liepājas diecēzes Facebook lapas kontā LELB Liepājas diecēze sekojošos laikos (un arī pēc tam): 

5. aprīlī pl.10:00 – Pūpolsvētdiena, dievkalpojums/794. lpp.*,
9. aprīlī pl. 11:00 – Zaļā Ceturtdiena, Krizmas iesvētīšanas un ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums**
9. aprīlī pl. 18:00 – Zaļā Ceturtdiena,  dievkalpojums /796. lpp. *, 
10. aprīlī pl. 14:30 – Lielā Piektdiena, Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Ciešanu dievkalpojums/798. un 954. lpp. *, 
11.aprīlī pl. 22:30 – Lieldienu nakts dievkalpojums/958. lpp. *, 
12. aprīlī pl. 10:00 – Lieldienas, Kristus augšāmcelšanās svētki/800. lpp. * 
*Norāde uz attiecīgā dievkalpojuma liturģiskajiem tekstiem “LELB Dziesmu grāmatā” (2015.g. izdevums).  
** 2019. gada Dievkalpojuma kārtība pieejama ŠEIT

Draudžu locekļus aicinām sekot līdzi, kas notiek un tiek piedāvāts savās draudzēs, skatot informāciju draudžu mājaslapās un Facebook lapās, vai sazinoties ar amatpersonām. 

Draudžu kontaktinformācija skatāma šeit: http://liepajasdieceze.lv/?page_id=11