“Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā,
… kad mācekļi, …
bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm,
nāca Jēzus, … un saka viņiem:
Miers ar jums!”
/Jņ.20:19/

Jēzus ir dzīvs mūžīgi un vairs nevar mirt.
Lieldienas nav tikai vēsturisku notikumu atcere,
bet augšāmceltā Jēzus piedzīvošana.
Novēlu jums, īpaši šajā laikā, kad daudzi atrodas pašizolācijā,
Viņu sastapt, uzņemot Lieldienu vēsti ticībā,
un piedzīvot Viņa mieru.

+Hanss Martins Jensons
Liepājas bīskaps

2020.gada Lieldienās