Iecavas lutrāņu draudze iepriekšējos gados Vasarsvētku laikā uzņēma daudzus mīļus ciemiņus, kuri ciemkukulim veda dziesmas un skaņdarbus Dieva godam. Parasti Vasarsvētku festivāls ilga trīs dienas. Koncertos muzicēja tuvāku un tālāku draudžu ansambļi un solisti, novadu kori un skolu kolektīvi. Tāpat regulāri festivāla dalībnieki bija Rīgas koris ERELBE, ansambļi LAUDETUR un FRESKA. Īpašas izjūtas ar saviem priekšnesumiem izsauca mūziķi Goran Gora un Māris Žagars, bīskapi Pāvils Brūvers un Hanss Martins Jensons. Katrā festivālā bija kāds jaunatklājums kā, piemēram, dedzīgais gospeļkoris Gundegas Dūdas vadībā, vai Baha mūzikas atskaņojums akordeona skanējumā, vai kora ERELBE programma uzkalniņā aiz baznīcas žoga.
Īpašā Iecavas festivāla zīme bija Torņu mūzika Vasarsvētku rītā pirms dievkalpojuma, kad Iecavu pāršalca tauru skaņas no baznīcas augstā torņa.
Pēdējos gados festivāla laiks deva iespēju ieraudzīt Iecavas mākslinieku gleznas improvizētajā izstāžu zālē starp vecajām, augstajām stalažām. Šobrīd stalažas tiek demontētas un mākslas darbiem jāgaida jaunā telpas koncepcija.
Vasarsvētku priekšvakarā, 30.maijā 17.50 visā Latvijā skanēs baznīcu zvani iezvanot Baznīcu nakti. „Tradīcijām bagātais kristīgās kultūras notikums Baznīcu nakts šogad norisināsies attālināti – tā būs “Baznīcu nakts Tavā ekrānā”. Neraugoties uz apstākļiem, „Baznīcu nakts”  tīmekļa vietnē un sociālo tīklu platformās esam plānojuši virtuāli apvienot vairāku konfesiju, dažādu Latvijas novadu draudzes, un savu iespēju robežās piedāvāt tiešraidēs mākslinieciskus priekšnesumus, diskusijas, lūgšanas un citus kristīgo kultūru veicinošus pasākumus. Mūsu uzdevums paliek nemainīgs – arī šogad radīt līdz šim tik pierasto “Baznīcu nakts” notikuma klātbūtnes efektu,” stāstīja Baznīcu nakts komandas pārstāve Baiba Špēra-Špora.
Iecavas luterāņu dievnamā šajā vakarā muzicēs ērģelniece Digna Spakeviča, vijolnieks un dziedātājs Grigorijs Salnīts, Iecavas un Salgales draudžu mūziķi. Skanēs liecības un lūgšanas. Pateiksimies un slavēsim.
Vasarsvētku notikums ir liecība tam, kā dažādi cilvēki pulcējas kopā, lai sarastu viens ar otru un būtu vienoti. To dēvē arī par Svētā Gara atnākšanas dienu.
Jēzus saka: “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. .. Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko

Es jums esmu sacījis.” [Jņ.14:23, 26] Svētā Gara darbs pāri visam ir ticība un mīlestība.
Priecīgus Vasarsvētkus!

Iecavas luterāņu draudzes ērģelniece Zaiga Lazdiņa-Radziņa