Laipni aicinām apmeklēt Ceturto Vēsturisko ērģeļu svētku “Latvija – ērģeļu zeme” koncertu Sesavas luterāņu baznīcā sestdien, 8. augustā, plkst. 18.00 un festivāla noslēguma koncertu Kalnciema-Klīves (Kalnciema) luterāņu baznīcā svētdien, 9. augustā, plkst. 16. 00

Īpaši nozīmīgs būs koncerts Kalnciema-Klīves dievnamā – tas svinīgi noslēgs ērģeļu atjaunošanu, kas ritējusi vairākus gadus (atbildīgais restaurators – Mikus Dzenītis), un vainagos ilgstošās cerības pēc teju pusgadsimta pieklusuma atkal pilnā krāšņumā dzirdēt šo skanīgo un mākslinieciski gana izteiksmīgo vēsturisko instrumentu, kurš, pirmkārt, ir vienīgais līdz mūsdienām teju pilnībā autentiski saglabātais redzamā latviešu ērģeļmeistara Andreja Sūnākļa (1875 vai 1877–1971) darbs un, otrkārt, – gandrīz vienīgais autentiskais (nepārvietotais, nepārbūvētais un neizpostītais) instruments no latviešu nacionālās ērģeļbūves ražīgāko gadu – starpkaru Latvijas laika – mantojuma visā Zemgalē, ieskaitot Sēliju. Pirms koncerta – plkst. 14 – tiks svinēts dievkalpojums, kurā atjaunotās ērģeles saņems svētību jaunajam mūža cēlienam, un ikviens, kurš var un vēlas, laipni aicināts būt klāt arī šajā zīmīgajā brīdī.

Savukārt Sesavas baznīcas ērģelēm, kuras ir otras lielākās un tembrāli bagātākās divmanuāļu (proti, ar divām roku klaviatūrām un pedāli – kāju klaviatūru) ērģeles Latvijā tūlīt aiz Ugāles baroka pērles, tieši vasaras beigās aprit 160 gadu. Diemžēl šis patiesi izcilais instruments pagaidām nespēj parādīt savas īstās kvalitātes, jo vēl priekšā vairāki nozīmīgi restaurācijas posmi (atbildīgais restaurators – Alvis Melbārdis); tomēr jau šobrīd saklausāmās intonācijas ir patiesi uzrunājošas – tajās vēl jaušama atblāzma no vēlīnā baroka estētikas.

Plašākas ziņas par festivālu un koncertiem atrododama  sociālajā tīklā Facebook, ziņu portālos (piemēram: www.jelgavasnovads.lvwww.delfi.lv) un Latvijas sabiedrisko mediju sagatavotajos materiālos (piemēram: https://ltv.lsm.lv/lv/https://klasika.lsm.lv/lv/ u. c.).

Dāvis Beitlers,
Kalnciema-Klīves, Sesavas un Bērzes luterāņu draudžu ērģelnieks