Lai atzīmētu Krūtes-Bārtas baznīcas atjaunošanu, 6.septembrī plkst. 15 tajā notiks pateicības dievkalpojums, uz kuru aicināti visi interesenti.
Dievnama atjaunošanai veltīto pateicības dievkalpojums vadīs Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons, Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs Jaunskalže un dekāns Pēteris Kalks.
Remontdarbu laikā dievnamā, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, siltināti dievnama bēniņi, slīpētas grīdas un pārkrāsotas iekštelpu sienas, kā arī pēc restaurācijas baznīcā atgriezusies altārglezna „Kristus pie krusta” (17. gs.).Vairāk informācijas meklējiet šeit: 

https://ej.uz/dievkalpojums-Krute