“Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!” /Ps. 73:26/ 

Š.g. 10. septembra vakarā 81 gada vecumā mūžībā aizsaukts

Mācītājs

EDVĪNS VILKS

(02.07.1939. – 10.09.2020.)

 

ordinēts: 2006. gada 14. augustā

emeritūrā:  kopš 2011. gada 1. februāra

Izsakām sirsnīgu līdzjūtību tuviniekiem un visiem sērojošiem.

Izvadīšana 16. septembrī plkst. 13.00 no Sātu baznīcas uz Sātu kapiem.

Mūžīgu mieru dod, ak Kungs, Mūžīgā gaisma lai atspīd. Lai dus mierā!