Dievkalpojumu tiešraides no  katedrāles un prokatedrāles Facebook lapā

22. novembrī plkst. 10.00 – Mūžības svētdiena/ Mirušo piemiņas dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

28. novembrī plkst. 11:00 – Katedrāles dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

28. novembrī plkst.18:00 – Jaunā Baznīcas gada sākums. Vesperes tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

29. novembrī plkst. 10:00 – 1. adventa svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles