Foto: Edgars Pohevičs

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīca iesvētīta 1758. gada 5. decembrī, ar pirmā Liepājas bīskapa ienākšanu baznīcā 2007. gada 1.decembrī tā kļuva par katedrāli.

Tādēļ ir izveidojusies tradīcija sestdienā pirms 1. svētdienas Adventā atzīmēt mūsu katedrāles dienu.

Ja pirms diviem gadiem to svinējām ar pārvietojamā altāra iesvētīšanu, daudzi cilvēki bija sapulcējušies un dievkalpojumu filmēja Latvijas Televīzija, šoreiz ir citādāk.

Nevaram aicināt piedalīties klātienē, bet mēs dievkalpojumu svinēsim un pārraidīsim internetā.

Sirsnīgi aicinu ikvienu Liepājas diecēzes draudžu locekli attālināti svinēt katedrāles dienu kopā ar mums, redzēt, ka tradīcija turpinās un bīskaps ir savā katedrālē.

28. novembrī plkst. 11:00 – Katedrāles dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

Video ieraksts skatāms šeit: