Dievkalpojumu tiešraides no katedrāles un prokatedrāles


6
. decembrī  plkst. 10.00 –Adventa 2. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles
(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
13. decembrī plkst. 11:00 – Adventa 3. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles
(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)
20. decembrī plkst.10:00 – Adventa 4. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles
 (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)