Nedēļa no 18. līdz 25.janvārim ir īpaši veltīta lūgšanai par kristiešu vienotību. Vienosimies kopīgā lūgšanā par to, lai kristiešu vienotība un mīlestība liecina pasaulei par Kristu, kurš lūdza Tēvu par savu mācekļu vienotību (sal. Jņ17,21).

Šā gada Vienotības nedēļas lasījumu un pārdomu materiālu ir sagatavojusi Granšānas (Grandchamp), Šveicē, klostera kopiena. Šo kopienu veido māsas, kuras pārstāv dažādas Baznīcas un dažādas valstis, bet kuras vieno aicinājums dzīvot savu ticību, ejot ekumenisma ceļu. Māsu šai nedēļai izvēlētā tēma “Palieciet manā mīlestībā, un jūs nesīsiet bagātīgus augļus” ir pamatā viņu dzīvei lūgšanā, tiecoties pēc kristiešu un visas cilvēku ģimenes vienotības, kā arī vairojot cieņu pret visu Dieva radību. (Tekstu sagatavoja Mieram tuvu)

Turpmākās astoņas dienas varat izmantot šai nedēļai izvēlētos apceru un lūgšanu tekstus, ko iespējams atrast https://www.mieramtuvu.lv/, izvēloties vakara lūgšanu sadaļu.

Sakarā ar lūgšanu  nedēļu par kristiešu vienotību, 18. Janvārī, plkst. 17:00  RADIO MARIJA LATVIJA (http://live.rml.lv/) raidījumā “Sarunas ar bīskapu” būs dzirdama intervija ar LELB Liepājas diecēzes  bīskapu Hansu Martinu Jensonu. 

Raidījuma atkārtojumu  būs iespējams noklausīties  šeit: RML arhīvs