Kristus, mūsu Kungs, ir dzīvs, alleluja!
Nāves varu salauzis, alleluja!
Nesiet slavu, godu tam, alleluja!
Dieva Jēram svētajam, alleluja! /Dz.gr. Nr.142/

Ar šiem himnas vārdiem vēlos sveikt jūs šīgada Lieldienās. Šī latīņu himna no 14. gadsimta nenāk ar ko jaunu, bet sludina to, kas notika 2000 gadu atpakaļ. Lieldienu vēsts nav kā jaunākās ziņas, kas rīt jau ir vecas, bet gan atgādinājums par vienreizējo notikumu, kas vēl joprojām ir ļoti aktuāls un skar visbūtiskākās un visdziļākās jomas mūsu dzīvē. Patiesi, šis ir, ja tā var teikt, dzīvības un nāves jautājums mums ikkatram.

Ja mēs ticam, ka šis vēstījums nav pasaka, bet patiesība un esam pieslēgušies Kristum kristībā, tad miršanas un augšāmcelšanās process jau ir sācies mūsos garīgā ziņā un turpināsies arī fiziskā ziņā, kad mirsim un pastarā dienā piedzīvosim miesas augšāmcelšanos. Mūsu skats ir vērsts gan uz to, kas notika toreiz, kas ir pamatā tam, kas var notikt mūsos tagad, un dod mums cerību uz mūsu miesas augšāmcelšanos nākotnē, kad Jēzus nāks atpakaļ redzamā veidā savā godībā. Tas sniedz gaišu skatu gan uz pagātni, gan tagadni un nākotni, un arī šajā ziņā ne bez iemesla kristiešus dēvē par gaismas bērniem. Jo, mēs sekojam Viņam, kas ir pasaules gaisma un ir uzvarējis tumsu.

Neskatoties uz dzīves grūtībām, vai uz cilvēku/pasaules neizpratni un pat pretestību Baznīcas misijai, nezaudēsim uzvaras garšu un prieku sekot uzvarētajam. Kā ilustrāciju šīgada Lieldienu vēstījumam esmu izvēlējies klasisko statujas motīvu – augšāmceltais Kristus ar caurdurtām rokām un kājām, ar krustu un karogu rokā. Šīs statujas kopija ir arī mūsu katedrālē. Ik reizi, kad to uzlūkoju, tā man atgādina par Kristus uzvaru un no jauna pilda mani ar prieku un lepnumu, ka drīkstu Viņam sekot, un liek man atkal nodoties kalpošanai.

To īpaši veicina karogs, ko Jēzus tur rokā līdz ar savu krustu. Viņš kā vadonis, kā Ķēniņš stāv brīvs ar savas valstības karogu. Nav šaubu par to, ka viņš ir Ķēniņš. Poncijs Pilāts lika virsrakstu pie Jēzus krusta JĒZUS NACARIETIS, JŪDU ĶĒNIŅŠ, jo sarunās ar Jēzu bija jautājis, vai viņš ir ķēniņš, vai ne. Un karavīri, un citi, kas gāja garām, zaimoja un smējās par viņu – ja viņš ir ķēniņš, lai parāda savu varu un nokāpj no krusta. Jēzus atbildēja arī Poncijam Pilātam: ”Mana valstība nav no šīs zemes”. Ja Viņš būtu nokāpis no krusta, Viņš būtu parādījis sevi kā laicīgo ķēniņu, bet, mirstot un vēlāk uzvarot nāvi ar savu augšāmcelšanos, Jēzus atklāja, ka Viņš ir ķēniņš debesu valstībā, kas stāv pāri visām laicīgām varām.


Statujā izceļas arī karogs ar balto krustu uz sarkanā fona. Ar savu formu tas līdzinās skandināvu karogiem, ar sarkanbalto krāsu – Latvijas karogam. Atceros, cik ļoti mani uzrunāja stāsts par Latvijas karogu, kad sāku dzīvot Latvijā. Par ievainoto vadoni, kuru guldīja uz galda, kas bija pārklāts ar baltu galdautu; viņš asiņoja un mira, bet, kad viņu noņēma, vieta uz drānas zem viņa muguras bija balta. Kad citi virsnieki ņēma galdautu un rādīja to karapulkam, tas viņus iedvesmoja turpināt karot un uzvarēt. Bet vēsts par Jēzu ir kas daudz vairāk. Jēzus ar savām asinīm var mazgāt mūsu dvēseles drēbes tīras un baltas. Tāpēc manuprāt tik nozīmīgas Jēzus karogā ir šīs abas krāsas, un, pateicoties Jēzus upurim pie krusta, mēs varam sevi ieraudzīt mazgātus baltajā krustā tik tīrus un baltus.

Ja Latvijas karoga pirmtēls deva vadoņa sekotājiem iedvesmu turpināt cīņu, Jēzus upuris un uzvara, par kuru liecina Jēzus karogs, mūs vēl jo vairāk iedvesmo un iedrošina turpināt savu dzīvi ar gaišu un drošu prātu Jēzus pēdās, Viņam sekojot un Viņam kalpojot mums pašiem un citiem par svētību. Mums ir pamats un iemesls būt drošsirdīgiem un drosmīgiem, jo mūsu vadonis ir augšāmcēlies un dzīvs. Un, Viņš apsola: “Es dzīvoju, un jums būs dzīvot.” /Jņ.14:19/ Statujā Jēzus ir izslējis augšup roku. Ar visu savu stāju Viņš mūs aicina Viņam sekot šeit uz zemes ceļā uz debesīm.

Novēlu jums piedzīvot prieku, lepnumu un nodošanos sekošanai un kalpošanai vadonim Kristum šajās Lieldienās un ņemt piedzīvoto līdz no svētkiem ikdienā. Paturēsim Kristu sev priekšā kā uzvarētāju un ķēniņu!

Kristus ir augšāmcēlies!

Patiesi augšāmcēlies!

+Hanss Martins

Liepājas bīskaps

Liepājā, 01.04.2021. A.D.