Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē 10.augustā plkst. 18.00

“Ir viens garīgais amats, kura ietvaros piemērotas personas tiek ordinētas bīskapa, mācītāja un diakona uzdevuma pildīšanai.” (Noteikumi apstiprināti Sinodē 27.05.1998.) 

Stratēģija, kuru apstiprināja 27.Sinodē, aicina iedzīvināt praksē Baznīcas lēmumu par diakona amatu trīsdaļīgā amata ietvaros. Ir pagājuši 5 gadi pēc šī lēmuma, un  pēc apspriešanas un sagatavošanas dažādos līmeņos, esam nonākuši pie pirmā diakona ordinācijas.  

Diakons ir saistīts ar garīgo amatu un uz to tiek ordinēts. Bīskapi un mācītāji sava amata ietvaros arī pilda diakona uzdevumu, taču tas ne vienmēr ir pietiekami. Tāpēc ir svētīgi, ka ir atsevišķi ordinēti diakoni, ar piemērotu izglītību, kam ir noteiktas tiesības pildīt daļu no garīgā amata pienākumiem.  Diakons ir bīskapa vai mācītāja palīgs, un kalpo viņa uzdevumā. Liturģiski ordinēts diakons var dievkalpojumā lasīt evaņģēliju, sprediķot, piedalīties pie Sv. Vakarēdiena izdalīšanas un pildīt vēl dažas citas liturģiskās darbības. Diakons, līdzīgi kā garīdznieks ar tēvišķīgām rūpem, seko līdzi draudžu locekļu vajadzībām, un no garīdznieka skatu punkta,  veicina viņu dzīves situācijas pienest arī draudzes aizlūgšanās un pateicības lūgšanā. Diakons dievkalpojumā arī aicina “Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku” un kā garīdznieks motivē uz kalpošanu, sniedz atbalstu, lai katrs  pēc savam dāvanām un spējām var iesaistīties kalpošanā. Diakona uzdevums ir arī domāt par garīgo aprūpi tiem, kas paši nevar apmeklēt dievkalpojumus, tas ietver arī Svētā Vakarēdiena pasniegšanu. Diakons kā garīdznieks piedalās esošo un topošo draudzes locekļu apustuļu mācības izglītošanā. 

Parasti mēs ordinājam kandidātus uz mācītāja amatu Sv. Meiharda dienā 14.augustā. Diakona ordinācijai izvēlēju 10. augustu, kas ir  Svētā Labrencis jeb Laurencija diena (dzimis apm. 225. gadā, miris 258. gada 10. augustā). Piemēram, Zviedrijā vairākas baznīcas ir nosauktas viņa vārdā. Diakona amats ir sena tradīcija Baznīcā,  un tam ir savas saknes jau no pirmās draudzes Jeruzalemē (Ap.d.6.). Un saistībā ar to, mūsu baznīcas kalendārā, 26.decembrī  tiek atzīmēta Diakona un martīra Stefana diena.   

Otrdien, 10.augustā tiks ordinēti divi diakona amata kandidāti, kas ir pārbaudīti un ir pieņemts lēmums par viņu piemērotību,  proti evaņģēlisti Kaspars Lauris (Liepājas Sv. Trīsvienības draudze)  un Uldis Žabris (Liepājas Sv. Annas draudze). 

Gribu pateikties visiem,  kas ir ar aizlūgšanām un citādāk ir bijuši iesaisīti,  lai mēs tagad varētu spert šo soli  mūsu diecēzē un Latvijas ev.lut. baznīcā. Aicinu paturēt lūgšanā mūsu pirmos  diakonus  – Kasparu un Uldi. Esmu pārliecināts,  ka atjaunojot šo atsevišķo diakona amatu garīgā amata ietvaros, tas var nest lielu svētību.  

 

+Hanss Martins

Liepājas bīskaps

Liepājā, 09.08.2021. A.D.

 

10.08. Svētais Laurencijs, diakons un moceklisSvētais Laurencijs pāvesta Siksta II uzdevumā pārraudzīja Baznīcas īpašumus un rūpējās par nabagiem. 258. gadā, četras dienas pēc pāvesta nogalināšanas, tika apcietināts arī Laurencijs. Viņš uzmundrināja izmisušos kristiešus, sacīdams, ka par pacietību un uzticību Kristum mocību laikā viņi tiks atalgoti ar mūžīgu Dieva redzēšanu. Kad Laurenciju izsauca pie Romas prefekta, kas lika atdot Baznīcas dārgumus, viņš atbildēja, ka Baznīcai tiešām pieder dārgumi, kādu ķeizaram nav, un apsolīja tos parādīt. Laurencijs atgriezās ar lielu pulku nabagu un slimo, sacīdams, ka, lūk, tie ir Baznīcas dārgumi, par kuriem ķeizaram turpmāk jāgādā, kā to darījis viņš. Nežēlīgās spīdzināšanas laikā svētais Laurencijs parādīja tādu varonību, ka daži no viņa mocī­tājiem kļuva par kristiešiem.