Pēc Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas bīskapu kolēģijas aicinājuma, mudinot sabiedrību uz lūgšanu par Ukrainu, tās tautu un varonīgajiem aizstāvjiem, luterāņu baznīcu zvani visā Latvijā skan katru dienu plkst. 12.00. Zvanu skaņas apliecina LELB vienotību ar Ukrainas tautu tās brīvības cīņā un gatavību būt nomodā un lūgšanās mums visiem tik svarīgā un izšķirīgā laikā.
Skandinot zvanu skaņas plkst. 12.00, Baznīca aicina cilvēkus uz minūti apstāties savā ikdienas skrējienā un rūpēs, veltot savas domas un īsu lūgšanu Ukrainai. Tā savā vēlmē  atbalstīt Ukrainas tautu, paši varam būt vienoti katru dienu noteiktā stundā, pacelt savas sirdis uz augšu. Es paceļu savas acis uz kalniem: no kurienes gan man nāks palīdzība? Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. (Ps. 121:1-2)

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē pēc zvanu skaņām plkst. 12.01 katru dienu uz ērģelēm tiek atskaņota Ukrainas valsts himna. Katedrāle šai laikā ir atvērta no otrdienas līdz svētdienai. Dievs, svētī Ukrainu!