“Dzīvība uzvarēs nāvi, bet gaisma – tumsu.” Šos vārdus Ukrainas prezidents sacīja savā nesenajā uzrunā Eiropas Parlamentam. Kad dzirdēju ziņās Volodimira Zelenska teikto, man kā kristietim tas likās ļoti pazīstami un jo spēcīgi uzrunāja, apzinoties, ka prezidents to sacījis par kara situāciju, kurā viņš atrodas kopā ar savu tautu. Dažas dienas vēlāk šie paši vārdi bija lasāmi uz slavenā ASV nedēļas žurnāla Time vāka. Tie nav tikai vārdi, tā ir cerība, kas balstās uz patiesību. Varbūt esam tik pieraduši dzirdēt līdzīgus vārdus, ka ne vienmēr apzināmies, cik tie ir spēcīgi un eksistenciāli. Bez cerības uzvarēt nav spēka cīnīties. Jābūt kādam lielākam mērķim, lielā cīņā jādzīvo uzvaras pusē.Karš nav nekas jauns, bet nāk mums tagad tik tuvu. Esam aicināti rūpēties par savu tuvāko, aizlūgšana vienmēr ir pirmā un galvenā, bet lai ar to neapstājamies (Jk 2:15-17/). Lai Dievs dod mums caur lūgšanu saprast, ko mēs katrs varam papildus palīdzēt. Viegli domāt, ka mūsdienu pasaulē karš vairs nenotiek, tomēr tādu attīstību Dievs nav solījis. Dievs turpretī ir solījis savu klātbūtni un palīdzību tiem, kas uz Viņu paļaujas.

Dienas ritumā un pienākumos, arī Baznīcas svētkos, diemžēl ir viegli iegrimt darīšanās un aizmirst kopt savu un citu garīgo dzīvi. Apstāsimies, lai atgādinātu sev par svarīgo un par vissvarīgāko uzsvaru, proti Jēzus uzvaru pār nāvi ar savu augšāmcelšanos. Jēzus Kristus ir vienīgais, kas pamatoti var teikt: “Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” (Jņ 16:32) un “kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs” (Jņ 11:25).

Paralēli šajā Lieldienu laikā nedrīkstam aizmirst aizlūgt arī par Ukrainas tautu, kas cieš. Karš Ukrainā atgādina par kara šausmām un to, cik gan nežēlīgi ļaunums var izpausties. Tas liek mums arī konkrētāk saskatīt realitāti garīgajā pasaulē. Psalmos varam redzēt, ka lūdzēji lieto kara terminoloģiju, jo paši to ir pieredzējuši un attiecina to arī uz garīgo cīņu. Karš ir nežēlīgs, arī garīgā cīņa var tāda būt. Mēs nedrīkstam velnu novērtēt par maz, lai arī zinām – Viņš, kas mūs sargā, ir stiprāks. Tas vīrs ir stiprs, kas paļaujas uz to, kas ir stiprāks. Tas cilvēks ir stiprs, kas paļaujas uz Visuvarenāko.

Ukrainas prezidenta vārdi sasaucas un savā dziļākajā nozīmē pat pamatojas Lieldienu vēstī. Šis ir bijis neparasts sagatavošanās laiks Lieldienām, kad paralēli sekošanai līdzi Jēzus krusta ceļam mūsu prātu nodarbina arī traģiskais karš Ukrainā. Tagad ļausim Lieldienu vēstij norādīt uz uzvaras cerības īsto pamatu, jo Lieldienās mēs svinam Jēzu, kas ir Dzīvība un Gaisma, un Viņa uzvaru pār nāvi un tumsu ar savu augšāmcelšanos.

Turēsimies pie Kristus, tad patiesi piedzīvosim dzīvības uzvaru pār nāvi un gaismas uzvaru pār tumsu! Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

+Hanss Martins

Liepājas bīskaps

Liepājā, 16.04.2022. A.D.