Aicinajums šajā svētdienā – starptautiskajā ģimenes dienā aizlugt:

  • par ģimenēm un par to stiprumu;
  • par ievainojumu dziedināšanu ģimenēs;
  • par ģimenes kā vērtības nostiprināšanos mūsu sabiedrībā;
  • par parakstu vākšanu referendumam, lai LR Satversmē tiktu nostiprināts ģimenes jēdziens un visiem, kas pie šīs parakstu vākšanas darbojas;

Lai mīļais Dievs bagātīgi svētī mūsu ģimenes un uztur mūsu mīļajā Latvijā patiesu izpratni par ģimeni!

Pielikumā izvērstāks aicinājums aizlūgt par ģimeni no mācītāja Kārļa Irbes un viņa sievas Vinetas Irbes.
Ģimenes diena 2022