Jūnijā aizlūgsim par bērniem un viņu drošību, par apsardzību viņu ikdienas gaitās. Dod gudrību vecākiem kā garīgi audzināt un palīdzēt saviem bērniem kļūt par dievbijīgiem  cilvēkiem. Aizlūgsim arī  par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju virzienu.


5.jūnijā – Svētā Gara svētku/ Vasarsvētku svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

12.jūnijā  Trinitatis /Trīsvienības svētku  svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

19. jūnijā  2. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

26. jūnijā 3. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)