2022.gada 7.augusts bija skaista un svētīga diena Liepājas diecēzei un sevišķi Grobiņas iecirknim. Šajā dienā Rucavas ev.- lut. baznīcā notika īpašs dievkalpojums, kas bija veltīts prāvesta Ainara Jaunskalžes 35 gadu ordinācijas jubilejai. Svētku dievkalpojumā kalpoja bīskaps Hanss Martins Jensons, bīskaps emeritus Pāvils Brūvers, kurš teica sprediķi, prāvesti Ainars Jaunskalže un Dzintars Laugalis, mācītāji Arvīds Bobinskis un Pāvils Bobinskis. Kā ekumeniskais viesis piedalījās Rucavas baptistu draudzes mācītājs Jānis Bērze- Bērziņš. Pēc dievkalpojuma prāvests Ainars Jaunskalže saņēma daudzus sirsnīgus apsveikumus un laba vēlējumus.

Jubilārs savu kalpošanu garīgā amatā sāka padomju laikā, kad valsts varas attieksme pret kristietību un Baznīcu nebija labvēlīga. Taču neskatoties uz visām tā laika grūtībām, Ainars Jaunskalže uzticīgi pildīja savu kalpšanu un nenogurstoši sludināja Kristus evaņģēliju Rucavas un vairākās citās draudzēs. Latvijai atgūstot neatkarību, Baznīcai pavērās jaunas kalpošanas iespējas un Rucavas draudzes darbība kļuva vēl aktīvāka. Tika izveidota svētdienas skola, kas līdz šim brīdim ir liela un aktīva. Visās draudzēs, kur Ainars Jaunskalže ir kalpojis un kalpo, viņš daudz ir darījis un turpina darīt draudžu garīgās un saimnieciskās dzīves attīstībā. Gaviļnieks daudzu gadu garumā pilda arī Grobiņas iecirkņa prāvesta pienākumus. Savu kalpošanu gan draudzēs, gan iecirknī, gan citur prāvests Ainars Jaunskalže veic ar dziļu dievbijību un atbildības sajūtu. Viņš ir devis lielu ieguldījumu liturģiskās kalpošanas attīstībā savās draudzēs, visā Grobiņas iecirknī un arī visā mūsu Baznīcā. Tas viss tika pieminēts daudzos jubilāram adresētos sveicienos.
Nākamā dienā, 8.augustā Rucavas mācītājmājā notika Grobiņas iecirkņa garīgo darbinieku konvents, ko ievadīja dievkalpojums Rucavas baznīcā. Dievkalpojumu vadīja jubilārs, sprediķi teica prāvests Kārlis Irbe. Konventa dalībnieki pārrunāja pēdējā laika aktualitātes mūsu Baznīcā un piedzīvoja svētīgu kristīgu sadraudzību.
Lai prāvestam Ainaram Jaunskalžem Dieva svētība, veselība, prieks kalpot Dievam un cilvēkiem, un daudz skaisti un svētīgi kalpošanas gadi!