Storyline misijas kurss ir īss, informatīvs, iedvesmojošs un praktisks vienas dienas misijas kurss, lai iedrošinātu Dieva ļaudis atklāt savu lomu Dieva misijā.
Nodarbības vadīs mācītājs Pēteris Eisāns, LELB evaņģēliste Kristīna Ēce un Jānis Ēcis, izmantojot Storyline sagatavotos materiālus.