Svētdien, 2022.gada 18.septembrī pl.14:00, Ģipkas baznīcā notiks Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona un palīgmācītāja Didža Oltes vadīts dievkalpojums. Dievkalpojumā par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu Baznīcai un Ģipkas evaņģēliski luteriskajai draudzei, un ievērojamu ieguldījumu Ģipkas baznīcas atjaunošanā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas apbalvojumu “Uzticības vairogs” saņems draudzes priekšnieks Valdis Rande.

Valdis Rande bijis Ģipkas draudzes priekšnieka vietnieks no 2002. līdz 2008.gadam, kopš 2008.gada līdz šim brīdim ir draudzes priekšnieks. V.Randes uzticīgā kalpošanā veikts pēdējais etaps baznīcas atjaunošanā – iekšdarbi un interjera sakārtošana. Dievnamam uzklāts pastāvīgs jumta segums. Pētīts un apkopots draudzes kultūras mantojums draudzes muzejā baznīcas tornī.

Veikts darbs, lai pārizdotu Zviedrijā izdotās grāmatas “Avju gans no Jaunarājiem” Balvu, Ģipkas, Kolkas, Mazirbes, Ventspils draudžu mācītāja Hugo Maksimiliāna Grīvāna, atmiņu stāstu par Dievu, sevi, savu ģimeni un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas pārbaudījumiem. Aktīvi vākti ziedojumi.

V.Randi raksturo palīgmācītājs D.Olte: “Cieņā turēts Dievs, cilvēki, mācītāja amats un kalpošana, bijušie un esošie draudzes darbinieki.”  2009.gadā kopā ar sievu saņēmis balvu “Latvijas lepnums” par Ģipkas baznīcas atjaunošanu.

Ar “Uzticības vairogu” apbalvo par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā.